Kādas ir GS1 Cloud sniegtās priekšrocības?

GS1 Cloud ir globāla, bezmaksas un visā pasaulē pieejama datubāze, kurā glabājas ar GS1 sistēmas svītrkodiem marķētu produktu pamatinformācija.

GS1 Cloud sniegtās priekšrocības:

- Patērētāji saņem uzticamus datus, jo tos sniedz produkta zīmola īpašnieki, mazumtirgotāji, izplatītāji, e-tirgotāji un lietotnes.

- Produktu zīmolu īpašnieki, sniedzot uzticamus datus, rosina lielāku uzticību, lojalitāti un apmierinātību savu esošo un potenciālo klientu vidū, jo digitālo pakalpojumu patērētāji sagaida, ka sniegtā produktu informācija tiešām atbilst reālajam produktam.

- Uzņēmēji samazina izmaksas un palielina darbības efektivitāti, vienkāršojot produktu informācijas iegūšanu.