Par svītrkodu atkārtotu neizmantošanu

No 2019.gada 1.janvāra spēkā globālie standarti par svītrkodu atkārtotu neizmantošanu.

Svītrkodu jeb Globālo Tirdzniecības Vienību Numuru (GTVN) atkārtotas neizmantošanas standarti nosaka, ka produktam reiz piešķirto svītrkodu NEDRĪKST otrreiz izmantot kādam citam produktam.

Kādēļ tika mainīti svītrkodu piešķiršanas noteikumi?

Produkta tipiskais dzīves cikls ir ievērojami paplašinājies, jo produkti tiek pārdoti tālāk, izmantojot tiešsaistes tirdzniecības kanālus un atkārtotus pārdevējus. 

Svītrkoda atkārtota izmantošana rada problēmas un neskaidrības tiešsaistes tirdzniecībā, jo tur produkti un to svītrkodi “dzīvo” un paliek uz visiem laikiem. Ja kādu produktu vairs neražo un netirgo, tas nenozīmē, ka informācija un attiecīgais svītrkods pazūd no tirgotāju datu bāzēm. 

Ja esošo svītrkodu piešķir kādam citam produktam, tad pastāv liela iespējamība kodiem “satikties”, kas nozīmē datu kļūdas un nesaprašanos.

Svītrkodu atkārtotas nepiešķiršanas noteikumi

  • Pēc 2019.gada 1.janvāra jebkuru no jauna piešķirto svītrkodu NEDRĪKST atkārtoti izmantot kādam citam produktam.
  • Jebkuru iepriekš piešķirto svītrkodu, kas pēc 2019. gada 1.janvāra ir bijis aktīvs, t.i. produkts bija tirdzniecībā, NEDRĪKST atkārtoti izmantot citam produktam.
  • Svītrkodus, kuri produktiem bija piešķirti līdz 2019.gada 1.janvārim un līdz 01.01.19. zīmola īpašnieks tiem bija noteicis NEAKTĪVU produkta statusu, vēl vienu reizi VAR izmantot atkārtoti citam produktam, bet pēc 2019.gada 1. janvāra atkārtoti piešķirtos svītrkodus vēlreiz izmantot NEDRĪKST.


Svītrkodu atkārtotas izmantošanas aizliegums attiecas uz VISĀM tirdzniecības vienībām neatkarīgi no nozares. Vienīgie izņēmumi ir:

  • ja svītrkods ir bijis piešķirts kādai vienībai, kas NEKAD nav tikusi ražota, tad šo kodu var uzreiz izdzēst no jebkura kataloga bez iepriekšējas atzīmes, ka tas ir apturēts. Šajā gadījumā svītrkodu atkārtoti var izmantot 12 mēnešus pēc tā dzēšanas no pārdevēja kataloga.
  • Tirdzniecības vienībām, kuras bijušas izņemtas no tirgus un tiek atjaunotas, var izmantot sākotnējo svītrkodu, ja tās tiek atjaunotas bez jebkādām izmaiņām vai izmaiņām, dēļ kurām jāpieprasa jauns svītrkods, kā tas ir noteikts GTVN pārvaldības standartā.


Svītrkodu atkārtotas neizmantošanas noteikumus sk. GS1 Vispārējo specifikāciju p.4.3.5