Ja epasts neattēlojas pareizi, spiediet šeit >
Globāla biznesa valoda

e-INFO Nr.30 (82) 2022.gada aprīlis

Biedru pilnsapulce

   Š.g. 22. martā GS1 Latvija biedri tika aicināti piedalīties attālinātā biedru pilnsapulcē. Kvoruma trūkuma dēļ pilnsapulci nācās izsludināt atkārtoti un tā attālināti notika 29. martā.
   Dalībnieki noklausījās padomes ziņojumu par “GS1 Latvija” darbu 2021. gadā, plāniem 2022.gadam un revidenta ziņojumu par 2021. gada revīzijas rezultātiem, kā arī apstiprināja GS1 Latvija padomes nolikumu.
   GS1 Latvija valdes priekšsēdētāja Liene Šauriņa informēja dalībniekus par 2021.gadā paveikto un plāniem 2022.gadam. Tika sniegta vispārēja informācija par GS1 un GS1 Latvija, statistikas dati par biedru skaitu, biedru sadalījumu pa nozarēm, uzņemto un izslēgto biedru skaitu. 2021. gadā tika uzņemti 316 jauni biedri (2019. gadā 266, 2020 - 320) bet dažādu iemeslu dēļ izslēgti 190 biedri (2019.gadā 205, 2020 - 200). Aktīvo GS1 Latvija biedru skaits 2022. gada 29.martā - 2215.
   2021.gada galvenie darbi saistīti ar biedru apkalpošanu, konsultāciju sniegšanu un apmācībām, darbu pie starptautiskā projekta “GS1 Globālais Reģistrs – GS1 Licenču reģistrs”, jaunā produktu un vietu kataloga mansGS1, GS1 standartu tulkošanu un esošo standartu aktualizēšanu, informatīvā izdevuma e-Info izdošanu, mājas lapas uzturēšanu un pakalpojumu sniegšanu – GS1 Print, svītrkodu verifikācija, kā arī pievienotās vērtības pakalpojuma LEI kodu nodrošināšana.
    Viens no svarīgākajiem un nozīmīgākajiem darbiem saistīts ar produktu un vietu kataloga uzturēšanu un apkalpošanu. Gada laikā reģistrēti vairāk kā 161 tūkstotis jaunu produktu un tos reģistrējuši vairāk kā 890 uzņēmumi. Dienā produktus reģistrē vidēji 50 uzņēmumi.
   Tika turpināts darbs pie mūsu datu nodrošināšanas un to kvalitatīvas uzturēšanas GS1 GEPIR un GS1 Globālā Reģistra GS1 Licenču reģistrā, kurā ir visi pasaulē piešķirtie GS1 uzņēmumu prefiksi jeb GS1 licences, t.i. visi uzņēmumi, kuriem ir tiesības izmantot GS1 sistēmu. GS1 Reģistrā mūsu atjauninājumi tiek veikti “gandrīz reālā laikā”, kas ļauj mums sasniegt augstāko iespējamais datu kvalitātes novērtējumu 5 no 5.
   2021.gadā turpinājās darbs pie biedru portāla mansGS1. Šobrīd mansGS1 publiskā daļa ir pabeigta un kopš š.g. 14.marta tiek piedāvāta jaunajiem biedriem. Visiem biedriem pāreja uz jauno sistēmu tiks piedāvāta sākot no š.g. aprīļa, bet pilnīgai pārejai vajadzētu notikt jau š.g. maijā.
   Klātesošie tika arī informēti par mūsu plāniem iestrādāt mansGS1 Eiropas GS1 organizāciju izstrādāto aplikāciju “GS1 Picture It”, kas ļaus ar viedierīci fotografēt produktu, automātiski apstrādāt attēlu (noņemt fonu) un pievienot portālā mansGS1.
   Tika sniegta informācija un neliela demonstrācija par šobrīd jau publiski pieejamo Globālā Reģistra pakalpojumu “Verified by GS1”, kas uzskatāmi parāda nepieciešamību pēc kvalitatīviem produkta datiem un demonstrē mūsu jaunās sistēmas mansGS1 ieviešanas mērķi.
   2021.gadā tika piešķirti vai atjaunoti 36 LEI jeb Juridisko Personu Identifikatoru kodi.
   Biedriem tika piedāvāti vairāki bezmaksas tiešsaistes rīki - svītrkodu veidošanas ģenerators un GS1 Print ar kura palīdzību var ģenerēt GS1 Loģistikas etiķetes ar SSCC un GS1-128 svītrkodu. Ar GS1 Print rīku 2021.gadā tika izveidotas 119 924 etiķetes.
   Dalība konkursa “Labākais Iepakojums Latvijā 2021” žūrijā un veikti svītrkodu drukas kvalitātes pārbaudes darbi visiem konkursam iesniegtajiem iepakojumiem.
   Reizi ceturksnī tika izdots e-INFO izdevums, gada laikā sagatavoti un tulkoti jaunie standarti u.c. izdevumi, piemēram, GS1 GVN piešķiršanas noteikumi, GS1 iepakojuma un produktu mērīšanas standarts, produktu digitālo attēlu specifikācijas standarts u.c.
   L. Šauriņa informēja par jauno GS1 programmu saistībā ar 2D kodu ieviešanu, kuras mērķis ir nodrošināt, ka līdz 2027.gadam mazumtirdzniecības vietās varēs lasīt ne tikai 1D, bet arī 2D kodus, kas jau tagad notiek veselības aprūpes sektorā. Pirmais piemērs ir 2021.gada 28.oktobrī Brazīlijā mazumtirdzniecībā skenētais QR kods, kas apvieno digitālo saiti, POS un jauno GS1 Reģistra pakalpojumu Verified by GS1.
   2022.gadā galvenie darba uzdevumi saistās ar biedru apkalpošanu un GS1 noteikto obligāto pamata pakalpojumu nodrošināšanu, GS1 Reģistra projektu, kas nozīmē ieviest jauno sistēmu mansGS1, izveidot iespēju izmantot GS1 Picture It, sertificēt mansGS1 un nodrošināt datus svītrkodu reģistrā. Līdz 2022.gada beigām atjaunināt mājas lapu saskaņā ar jaunajām GS1 vienotā zīmola vadlīnijām, uzturēt aktuālus latviešu valodā tulkotos GS1 standartus un sekot no jauna izdotajiem standartiem, 1x ceturksnī turpināt izdot GS1 info. Turpināt nodrošināt visus ar UDI saistītos darbus, kā arī visus pakalpojumus – LEI, GS1 Print, verifikācija u.c.


Uz sākumu