Paroles pieprasījuma forma

Produktu un/vai vietu reģistrācijai "on-line" (tikai GS1 Latvija biedriem)
*Uzņēmuma nosaukums:
*Kontaktpersona:(atbildīgais par produktu un/vai vietu reģistrāciju)
*Amats:
*Tālrunis:
*E-pasts:
Pasta adrese:

* Obligāti aizpildāmie lauki

Paroli piešķir uzņēmuma darbiniekam (kontaktpersonai), kurš nodarbojas ar produktu un/vai vietu reģistrāciju. Datu drošības nolūkos parole tiks mainīta, ja mainīsies par reģistrāciju atbildīgā persona.