Globāla biznesa valoda

mansGS1 - produktu un vietu katalogs

mansGS1 ir tiešsaistes informācijas sistēma, kas sastāv no GS1 Latvija biedru profila, produktu un vietu kataloga, GS1 Latvija piedāvātajiem rīkiem un servisiem.

Sistēma ir paredzēta tikai GS1 Latvija biedriem.

Produktu un vietu katalogs ir pakalpojums, kas nodrošina unikālu, GS1 standartiem atbilstošu svītrkodu numuru jeb Globālo Tirdzniecības Vienību Numuru (GTVN) un vietu numuru jeb Globālo Vietas Numuru (GVN) kā arī attiecīgo pamata atribūtu piešķiršanu, uzglabāšanu un uzturēšanu.

Katalogs nodrošina precīzu Latvijā piešķirto GS1 uzņēmumu prefiksu, GTVN un GVN uzskaiti un spēj GS1 numurus un pamata atribūtus darīt pieejamus publiskiem GS1 reģistriem un ar tiem saistītajiem datu pakalpojumiem.

Rīku un servisu sadaļā biedriem tiek piedāvāti dažādi noderīgi palīgrīki.

Informācijas sistēma mansGS1 nomainīja iepriekšējo GS1 Latvija Produktu un vietu katalogu, kas darbojās līdz 2022.gada 1.jūnijam.

Kādēļ produkti un vietas jāreģistrē Katalogā?

Pēc GS1 Latvija un citu valstu GS1 organizāciju pieredzes zināms, ka daudziem uzņēmumiem, ieskaitot lielas un plaši pazīstamas firmas, ir grūtības ar savu produktu numuru jeb GTVN sastādīšanu un kontroli.

Tādēļ mansGS1 uzņēmumiem sniedz vērtīgu palīdzību, jo, savlaicīgi reģistrējot ar svītrkodu marķējamos produktus katalogā, var tikt atklātas vairākas nepilnības, piemēram:

- produkta numura dublēšana - diviem dažādiem produktiem piešķirts viens un tas pats  
  numurs;
- nepareiza vai atcelta produkta numura piešķiršana.

Ja šīs nepilnības savlaicīgi neatklāj, tad kļūdas var izrādīties visai dārgas - jāmaina etiķeti vai iepakojumu, vai arī jāatmaksā pārdevējam zaudējumi, kas tādēļ radušies.

Tas pats attiecas arī uz vietu numuriem – ļoti svarīgi reģistrēt un būt pārliecinātiem, ka vietas numurs tiešām ir GS1 Globālais Vietas Numurs un ir unikāls.

Šodienas fiziskajā un digitālajā tirdzniecībā tirgotājiem ir vitāli svarīga droša un uzticama informācija par produktiem, tādēļ aizvien biežāk sadarbības partneri vēlas pārbaudīt svītrkoda legalitāti uzticamā produktu informācijas avotā. Un tas ir vēl viens būtisks iemesls kāpēc jāizmanto mansGS1, jo tikai mansGS1 reģistrētie un piešķirtie GTVN un GVN ir publiskoti un ir pārbaudāmi uzticamos GS1 reģistros.

Kā notiek produktu numuru (GTVN) un vietu (GVN) reģistrācija?