Lietotāja reģistrācija

(tikai GS1 Latvija biedriem)

Drošas paroles kritēriji:

  • Parolei jābūt vismaz 9 simbolu garai
  • Parolē jābūt vismaz 1 mazajam burtam, 1 lielajam burtam, 1 ciparam, 1 speciālajam simbolam, atļautie simboli ir: @ $ ! % * # ? & . , _ + -