Ja epasts neattēlojas pareizi, spiediet šeit >
Globāla biznesa valoda

e-INFO Nr.10 (62) 2017.gada aprīlis

Šajā numurā:


Biedru pilnsapulce

image alt text

Š.g. 9. martā notika ikgadējā “GS1 Latvija” biedru pilnsapulce. Dalībnieki noklausījās un apstiprināja padomes ziņojumu par “GS1 Latvija” darbu 2016. gadā, 2017. gada plānu, revidenta ziņojumu par 2016. gada revīzijas rezultātiem un ievēlēja padomi.

SVEICAM! 20 gadi kopā ar svītrkodiem

Šogad sveicam uzņēmumus, kuri par “GS1 Latvija” (toreiz LTRK Birojs “EAN Latvija”) biedriem kļuva 1996. gadā. Mums ir liels prieks, ka no 76 tolaik uzņemtajiem biedriem, šodien varam sveikt 42 uzņēmumus.

ES Regulas par medicīnisko ierīču identifikācijas sistēmu – UDI

image alt text

2017. gada 5. aprīlī tika pieņemtas ES gala regulas par medicīnisko un in-vitro diagnostikas ierīču apriti, kas paredz īpašas prasības ES unikālas ierīču identifikācijas (Unique Device Identification – UDI) sistēmas kritērijiem un ieviešanas termiņiem.

JAUNUMS! Trīs jauni video

Lai atvieglotu GS1 globālo standartu pieņemšanu un izmantošanu, kā arī veicinātu izpratni par dažām būtiskām lietām GS1 standartu izmantošanā, GS1 organizācija izveidojusi 3 nelielus video, kuros vieglā un saprotamā veidā tiek pastāstīts par loģistikas vienību identifikāciju un marķēšanu ar svītrkodiem, izskaidrots, kāpēc ir tik svarīgi sniegt pareizu informāciju par produktu un kuros gadījumos produktam jāmaina svītrkoda numurs.
Video filmiņas ir angļu valodā.

Iesakām noskatīties:
1. Kā identificēt un ar svītrkodiem marķēt paletes?
2. Kuros gadījumos manam produktam jāmaina svītrkoda numurs?
3. Cik būtiski ir sniegt pareizu informāciju par produktu?


Izmantojet mūsu bezmaksas rīkus

EAN-13 svītrkoda simbola ģenerators


Savā profilā “GS1 Latvija” Produktu katalogā no produkta numura varat veidot svītrkoda grafisko attēlu. Produkta numuru (GTVN-13) var izvēlēties automātiski no sava produktu saraksta vai arī svītrkoda ģeneratorā ievadīt manuāli un veidot EAN-13 svītrkoda simbolu dažādos izmēros un attēlu formātos – PNG, JPG, SVG vai EPS. 

image alt text

GS1 Print – homogēnām, nehomogēnām vai mainīga daudzuma paletēm


Ar tiešsaistes rīku GS1 Print tagad varat veidot un drukāt GS1 Loģistikas etiķeti:
- standartizētām homogēnām fiksēta daudzuma tirdzniecības vienībām;
- nehomogēnām t.i. jauktām tirdzniecības vienībām. Ja tiek izvēlēta jaukta tirdzniecības vienība (jaukta palete), tiek drukāts tikai SSCC;
- standartizētām, mainīga daudzuma (neto svars) tirdzniecības vienībām, t.i., ja uz paletes ir mainīga daudzuma produkti. Ja ir mainīga daudzuma tirdzniecības vienības, tad svaru var izvēlēties tikai līdz 10.000 kg (aiz komata maksimums 2 pozīcijas).

GS1 Print programmā var izveidot, ģenerēt un izdrukāt 2 loģistikas etiķetes uz A4 lapas vai vienu uz A5 lapas. Etiķetes tiek sagatavotas PDF formātā. Pirms reģistrācijas iesakām iepazīties ar Lietotāja rokasgrāmatu (sk.GS1 Print pie sadaļas Palīdzība).
Lai izmantotu GS1 Print, nepieciešams dators, interneta savienojums, PDF lasītājs un A4 printeris.
Sākt strādāt ar GS1 Print: http://gs1print.gs1.at/Default.aspx
Vairāk informācijas:
Par GS1 Print: https://gs1lv.org/gs1_print
Par loģistikas etiķeti: https://gs1lv.org/logistikas_etikete
Par SSCC kodu: https://gs1lv.org/sscc
Par GS1 Pielietojuma Identifikātoriem (AI): https://gs1lv.org/pielietojuma_identifikatori


image alt text

Svītrkodu numuru pārvaldības lēmumu pieņemšanas un atbalsta rīks


Lai atvieglotu izvēli, kuros gadījumos piešķirt vai nepiešķirt produktam jaunu svītrkoda numuru, izmantojiet GTVN pārvaldības lēmumu pieņemšanas atbalsta rīku šeit: http://www.gs1.org/1/gtinrules/lv/decision-support


GS1 Latvija jaunie biedri

image alt text

No 2017.gada 18.janvāra līdz 2017.gada 19.aprīlim "GS1 Latvija" uzņemti 76 jauni biedri.

GS1 Latvija izslēgtie biedri

image alt text

No 2017. gada 18. janvāra līdz 2017. gada 19. aprīlim no GS1 Latvija izslēgti 35 biedri.

IEVĒRĪBAI! Uzņēmumi, kuri tiek izslēgti no “GS1 Latvija” biedriem, ZAUDĒ TIESĪBAS MARĶĒT PRODUKTUS AR GS1 SVĪTRKODIEM!


Skatīt vairāk ziņas