Privātums

Privātuma politika

Jūsu akcepts mūsu privātuma politikas paziņojumam

Izmantojot mūsu mājas lapu www.gs1lv.org vai www.gs1.lv un/vai iesniedzot savu informāciju, jūs bez nosacījumiem piekrītat, ka šo informāciju izmanto vienīgi GS1 Latvija atbilsoši šim paziņojumam.

Informācijas atklāšana

Mēs nepārdodam, neizīrējam un neiznomājam jūsu personas datus citām organizācijām, izņemot gadījumus, ja mums ir skaidri izteikta jūsu atļauja vai īpašos apstākļos, piemēram, kad mēs labticīgi ticam, ka to pieprasa likums. GS1 Latvija nevar uzņemties atbildību par nejaušu vai neuzmanīgu atklāšanu, nelikumīgu vai nesankcionētu piekļuvi vai citu izpaušanu atbilstoši tiesību aktu vai citu noteikumu prasībām.
GS1 Latvija var izpaust apkopotus statistikas datus par mūsu realizācijas apjomiem, mūsu mājas lapas apmeklējumiem un aptaujas rezultātiem, lai aprakstītu mūsu pakalpojumus potenciālajiem partneriem un citām cienījamām trešajām personām un citiem likumīgiem mērķiem, bet šajā statistikā netiks iekļauta personu identificējoša informācija.

Kāda informācija tiek vākta

Ja esat reģistrējies GS1 Latvija, tad mēs vācam tikai tādus datus, kurus esat mums brīvprātīgi snieguši, lai izmantotu mūsu pakalpojumus. Ja neesat reģistrējušies GS1 Latvija vai mūsu mājas lapā www.gs1lv.org vai www.gs1.lv, tad mūsu tīmekļa serveris neatpazīst informāciju par jūsu e-pasta adresi, tāpēc jūs varat ieiet mājas lapā un pārlūkot www.gs1lv.org vai www.gs1.lv , neatklājot savu personiski identificējamo informāciju t.i. jebkuru informāciju, pēc kuras jūs var identificēt.

Kā šī informācija var tikt izmantota

Jebkādi personas dati, ko mēs ievācam, tiek izmantoti mūsu izejošajā komunikācijā ar jums un, lai nodrošinātu jūs ar atbilstošu informāciju.
Mēs izmantojam jūsu kontaktinformāciju, lai nosūtītu jums GS1 Latvija informāciju par mūsu  produktiem, pakalpojumiem, standartiem u.c., kas mūsu biedriem tiek piedāvāta tiešsaistē vai personīgi. Sniedzot savu kontaktinformāciju, jūs sākotnēji piekrītat kontaktēties. Jūs varat atteikties no jebkuriem nākotnes pasta sūtījumiem jebkurā brīdī atsakoties no abonēšanas.

Koriģēt/mainīt/precizēt

Jūs varat jebkurā laikā rediģēt lietotāja datus, ko esat snieguši GS1 Latvija, izmantojot savu GS1 Latvija biedra identifikāciju un paroli dalībnieku tiešsaistes pakalpojumos. Jūs varat jebkurā laikā atteikties no e-pasta kontaktiem ar GS1 Latvija.

Trešās personas

www.gs1lv.org un www.gs1.lv  var būt iekļautas saites uz citām vietnēm, kas tiek nodrošinātas vienīgi jūsu ērtībai. Jums nav pienākuma izmantot kādu no šīm saitēm, bet, ja jūs izvēlaties to darīt, lūdzu, ņemiet vērā, ka trešo pušu vietnēm ir atsevišķs saturs, privātuma un datu vākšanas politika. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību vai saistības par šo neatkarīgo politiku.

Drošība - kā jūsu informācija tiek aizsargāta

GS1 Latvija piešķir lielu nozīmi visas informācijas drošībai, kas saistīta ar mūsu biedriem un klientiem. Mums tiek veikti drošības pasākumi, lai mūsu rīcībā esošos datus aizsargātu pret zaudējumiem, ļaunprātīgu izmantošanu un pārveidošanu.
Par nevienu datu nosūtīšanu internetā nevar garantēt, ka tā ir 100 % droša, tāpēc, lai arī mēs darām visu, lai sargātu jūsu datus, mēs nevaram garantēt pilnīgu drošību jebkurai informācijai, ko jūs nosūtāt mums vai jebkurām citām personām tiešsaistē, un jūs to darāt paši uzņemoties risku.

Jūs esat atbildīgi par to, lai saglabātu drošībā jūsu lietotāja vārdus un paroles.