Globāla biznesa valoda
  1. Sākums
  2. Mūsu standarti
  3. Datu apmaiņa
  4. EPCIS

EPCIS

EPCIS ir GS1 standarts

         EPCIS (Elektroniskā Produkta Koda Informācijas Sistēma) standarta
         izmantošana ļauj tirdzniecības partneriem dalīties ar informāciju par
         produktu fizisko pārvietošanos un statusu visā piegādes ķēdē – no
         uzņēmuma līdz uzņēmumam un galu galā arī līdz patērētājam.

        

EPCIS ir GS1 standarts, ar kura palīdzību drošā un uzticamā veidā notiek informācijas apmaiņa par produkta notikumiem, kas risinās jebkurā piegādes ķēdē – Kas, Kur, Kad un Kāpēc? Tā ir svarīga biznesa informācija - katra notikuma, kas notiek ar vienību tās dzīves cikla laikā piegādes ķēdē - laiks, vieta, izvietojums un uzņēmējdarbības solis.

Svarīgi atcerēties, ka EPCIS nav lietotne, bet standarts, kas nodrošina interfeisa specifikācijas, kas balstās uz ļoti plaši pielietotiem biznesa un Interneta standartiem.

EPCIS veicina iekšējo datu savākšanu, kā arī nodrošina ārējo informācijas izplatīšanu par preču kustību un statusu fiziskajā pasaulē.

EPCIS paredzēts lietot kopā ar GS1 Core Business Vocabulary (CBV) standartu. CBV standarts nosaka EPCIS izmantoto datu vērtību definīcijas, sniedz paskaidrojumus un norādījumus kā tās pielietot.

Vairāk par EPCIS Lasīt šeit 

EPCIS and Core Business Vocabulary Implementation Guideline 

EPCIS - jautājumi un atbildes (pdf)