Izsekojamība

Standartu izmantošana


        Pārtikas drošums, produktu izsekojamība un to atsaukšanas iespējas
        atrodas likumdevēju un ražotāju uzmanības centrā visā pasaulē.

        Šodienas tehnoloģijas piedāvā dažādus produktu izsekošanas
        paņēmienus. Vietējo, reģionālo vai globālo piegādes ķēžu dalībniekiem ir pieejami daudzi risinājumi. Tomēr parasti likumdošanā netiek noteikts, kāda izsekojamības sistēma būtu lietojama.

Vairums produktu vismaz vienu reizi šķērso ģeogrāfiskās robežas, kā rezultātā tiem tiek piemērotas vairākas, nereti nekonsekventas prasības. Piegādes ķēdēs ir dažādas prasības attiecībā uz uzņēmējdarbību un to nodrošinošām tehnoloģijām. Dažās netiek ieteikta kāda konkrēta automātiskās datu savākšanas sistēma, citās tiek ieteikts izmantot labāko praksi ar svītrkodiem un Elektronisko Datu Apmaiņu, savukārt kādas jau sāk izmantot RFID, bet vēl citur tiek ieviesta izsekojamības sistēma, kas ļauj elektroniski reālā laikā izsekot informācijai par produktiem visos piegādes ķēdes posmos, izmantojot Elektronisko Produktu Kodu informācijas sistēmu EPCIS (Electronic Product Code Information System). Lasīt vairāk

Tomēr sekmīgu izsekojamību var nodrošināt tikai tad, ja tā tiek veidota atbilstoši globāliem standartiem, kas ir pamatā skaidrai un saprotamai informācijas apritei visu iesaistīto pušu starpā.

Un šeit GS1 jums var palīdzēt!

Izmantojot vairāk kā 40 gadu krāto pieredzi un vadošās pozīcijas indentifikācijas standartu izstrādē, GS1 sagatavojusi GS1 Globālo Izsekojamības Standartu un cer, ka tas kļūs vispāratzīts uzņēmumos, kuriem nepieciešams nodrošināt jebkāda veida izsekojamību.

Vairāk par GS1 izsekojamības risinājumiem Uzzināt šeit


Kas ir izsekojamība un kā GS1 Izsekojamības Standarts var palīdzēt uzņēmumiem izpildīt normatīvo aktu prasības attiecībā uz izsekojamības nodrošināšanu, piemēram, lai nodrošinātu pārtikas un pacientu drošību, viltojumu apkarošanu un ilgtspējības uzlabošanu.

 

Globālais Izsekojamības Standarts. Angļu val. (pdf)


Dokuments ir biznesa procesu standarts, kas palīdz uzņēmumiem un organizācijām izpildīt izsekojamības prasības, nodrošinot instrumentus un skaidrojumus par šo instrumentu pielietošanu. Šis standarts padara izsekojamības sistēmas iespējamas visas pasaules mērogā gan mazās, gan lielās organizācijās visā piegādes ķēdē neatkarīgi no tajā iesaistīto uzņēmumu skaita un izvēlētām izsekojamības nodrošināšanas tehnoloģijām (svītrkodi, RFID, EDA, Internets utt.).