Globāla biznesa valoda
  1. Sākums
  2. Mūsu standarti
  3. Standartu izmantošana
  4. Izsekojamība

Izsekojamība

Pārtikas drošums, produktu izsekojamība un to atsaukšanas iespējas atrodas likumdevēju un ražotāju uzmanības centrā visā pasaulē.

Šodienas tehnoloģijas piedāvā dažādus produktu izsekošanas paņēmienus. Vietējo, reģionālo vai globālo piegādes ķēžu dalībniekiem ir pieejami daudzi risinājumi. Tomēr parasti likumdošanā netiek noteikts, kāda izsekojamības sistēma būtu lietojama.

Vairums produktu vismaz vienu reizi šķērso ģeogrāfiskās robežas, kā rezultātā tiem tiek piemērotas vairākas, nereti nekonsekventas prasības. Piegādes ķēdēs ir dažādas prasības attiecībā uz uzņēmējdarbību un to nodrošinošām tehnoloģijām. Dažās netiek ieteikta kāda konkrēta automātiskās datu savākšanas sistēma, citās tiek ieteikts izmantot labāko praksi ar svītrkodiem un Elektronisko Datu Apmaiņu, savukārt kādas jau sāk izmantot RFID, bet vēl citur tiek ieviesta izsekojamības sistēma, kas ļauj elektroniski reālā laikā izsekot informācijai par produktiem visos piegādes ķēdes posmos, izmantojot Elektronisko Produktu Kodu informācijas sistēmu EPCIS (Electronic Product Code Information System). Lasīt vairāk

Tomēr sekmīgu izsekojamību var nodrošināt tikai tad, ja tā tiek veidota atbilstoši globāliem standartiem, kas ir pamatā skaidrai un saprotamai informācijas apritei visu iesaistīto pušu starpā.

Un šeit GS1 jums var palīdzēt!

Izmantojot vairāk kā 40 gadu krāto pieredzi un vadošās pozīcijas indentifikācijas standartu izstrādē, GS1 sagatavojusi GS1 Globālo Izsekojamības Standartu un cer, ka tas kļūs vispāratzīts uzņēmumos, kuriem nepieciešams nodrošināt jebkāda veida izsekojamību.

Vairāk par GS1 izsekojamības risinājumiem Uzzināt šeit