Identifikācijas atslēgas

       
        Starptautiskā GS1 identifikācijas sistēma nodrošina pasaulē unikālu un  
        viennozīmīgu identifikācijas sistēmu, kurā tiek izmantotas unikālas,
        noteikta standarta formā izveidotas GS1 identifikācijas atslēgas jeb
        numuri.

GS1 unikālās atslēgas tiek izmantotas, lai viennozīmīgi identificētu produktus vai tirdzniecības vienības, loģistikas vienības, atrašanās vietas un aktīvus. Dažādās GS1 identifikācijas atslēgas var izmantot atkarībā no tā, ko vēlaties identificēt.

Lai veidotu jebkuru GS1 identifikācijas atslēgu, uzņēmumam jākļūst par GS1 biedru un jāsaņem GS1 uzņēmuma prefikss. GS1 uzņēmuma prefikss ir GS1 identifikācijas atslēgas pamats.

Visos GS1 standartos kā obligāts identifikators tiek ietverta vismaz viena no 12 GS1 identifikācijas atslēgām:

Identifikācijas metode Izmanto, lai identificētu Piemērs
GTVN Globālais Tirdzniecības  Vienības Numurs
Global Trade Item Number - GTIN
Produktus un pakalpojumus Piena paka, šokolādes tāfelīte, mūzikas albums
GVN Globālais Vietas Numurs
Global Location Number -GLN
Vietas Uzņēmumi, noliktavas, rūpnīcas, veikali
SSCC Seriālais Kravas Konteineru Kods
Serial Shipping Conatiner Code - SSCC
Loģistikas vienības Vienības, kuras krauj uz paletēm, ruļļi, pakas

GRAI Globālais Vairākkārt Izmantojamo Aktīvu Identifikators
Global Returnable Asset Identifier - GRAI

Atgriežamie aktīvi Paletes, kastes
GIAI Globālais Individuālā Aktīva Identifikators
Global Individual Asset Identifier - GIAI
Aktīvi Medicīnas, ražošanas, transporta un IT iekārtas
GSRN Globālais Pakalpojumu Attiecību Numurs
Global Service Relation Number -GSRN
Pakalpojuma attiecības starp pakalpojuma sniedzēju un pakalpojumu saņēmēju Lojalitātes programmas biedri, ārsti slimnīcā, lasītāji bibliotēkā
  GDTI Globālais Dokumentu Tipa Identifikators
Global Document Type Identifier - GDTI
Dokumenti Dokumenti, pārvadājuma dokumenti, autovadītāju tiesības
GINC Globālais Konosamenta Identifikācijas Numurs
Global Identification Number for Consignment - GINC
Konosamenti Loģistikas vienības, kas tiek transportētas kopā vienā jūras konteinerā
GSIN Globālais Sūtījuma Identifikācijas Numurs
Global Shipment Identification Number - GSIN
Sūtījumi Loģistikas vienību grupējums, kuru transportē ar vienu  nosūtīšanas paziņojumu un vienu pavadzīmi
GCN Globālais Kupona Numurs
Global Coupon Number - GCN
Kuponi Digitālie kuponi – beznaudas dokumenti vai  elektroniski attēlojumi, piem., mobilie kuponi, kurus var samainīt pret finansiālu atlaidi
CPID Komponentes/ Detaļas Identifikators Component/Part Identifier - CPID Komponentes un detaļas Komponente, kurai paredzēts iziet vismaz vienu transformāciju, lai tiktu radīts gala produkts, piem., veļas mašīnas motors, automašīnas starteris.

GMN Globālais Modeļa Numurs
Global Model Number - GMN

 Medicīniskās ierīces  Regulētās medicīniskās ierīces