Globāla biznesa valoda
  1. Sākums
  2. Vajag svītrkodu?
  3. Mainīga daudzuma produkti

Mainīga daudzuma produkti

Termins „mainīga daudzuma tirdzniecības vienība" tiek izmantots, lai apzīmētu produktus, kas tiek pārdoti, pasūtīti un ražoti daudzumos, kas pastāvīgi mainās, piemēram, gaļa, siers, augļi, dārzeņi.

Mainīga daudzuma produktu marķēšana (pdf)


Tirdzniecības vienības, kas tiek pārdotas pēc fiksēta svara un daudzuma, tiek uzskatītas par fiksēta daudzuma tirdzniecības vienībām. Šādā gadījumā katrai no šīm grupām jāpiešķir standarta fiksēta daudzuma Globālais Tirdzniecības Vienības Numurs (GTVN).

Mainīga daudzuma tirdzniecības vienības, kas šķērso mazumtirdzniecības pārdošanas vietas (POS)

Ir divi veidi kā šādus produktus marķēt ar svītrkodu. Mainīga daudzuma tirdzniecības vienības, kas tiek pārdotas mazumtirdzniecības kasē (Point-of-Sale), ar svītrkodu marķē vai nu mazumtirgotājs pats savā veikalā vai arī piegādātājs savā ražotnē.

Saskaņā ar GS1 Vispārējām Specifikācijām mainīga daudzuma tirdzniecības vienību identifikācijai paredzēti nacionālie risinājumi, kas nozīmē, ka katra GS1 organizācijas savā teritorijā izvēlas vienu vai vairāku GS1 prefiksu 02, 20 – 29 izmantošanu.

1. variants: produktus marķē preču zīmes īpašnieks (ražotājs) savā ražotnē.
Latvijas ražotāji (preču zīmes īpašnieki) pārdošanai Latvijā, Lietuvā un Igaunijā savas mainīga daudzuma mazumtirdzniecības vienības var identificēt, izmantojot identifikācijas numurus, kas sākas ar GS1 prefiksiem 23, 24 vai 25.

Pārdošanai ārpus Baltijas valstīm šis risinājums nav piemērojams, tāpēc, lai uzzinātu kā rīkoties, jāsazinās ar mums pa tālruni + 371 67830822 vai +371 27334458.

Mūsu apstiprinātais Latvijas nacionālais modelis paredz šādu prefiksu 20-29 sadalījumu:

23  X1 X2 X3 X4 X5 X6  P1,P2 P3 P4  C  (0,001 - 9,999 kg)
24  X1 X2 X3 X4 X5 X6  P1 P2,P3 P4  C  (10,00 - 99,99 kg)
25  X1 X2 X3 X4 X5 X6  P1 P2 P3,P4  C  (100,0 - 999,9 kg)

Kas jādara, lai šos produktus marķētu ar svītrkodu?

1. GS1 Latvija mansGS1 sistēmā jāreģistrē mainīga svara produkts, kuram tiks piešķirts 6 ciparu numurs - sk. piemērā (X1....X6).
2. Mainīga daudzuma produktu marķēšanai ar svītrkodu jāiegādājas attiecīgo aprīkojumu   (svarus), kas veiks automātisku vienības nosvēršanu un informācijas izdrukāšanu svītrkoda uzlīmes veidā.
3. Aprīkojums jāieprogrammē tā, lai tas varētu drukāt uzlīmi saskaņā ar nacionālo risinājumu.

Tirdzniecības skenēšanas iekārtas un lietojumprogrammas tiek ieprogrammētas tā, lai šos prefiksus izmantotu kā norādi piedāvāto datu lauku atkodēšanai atbilstoši pieņemtajai struktūrai.

Piemērs: EAN-13 svītrkods mainīga svara produktam, kura svars ir 0,145 kg.
               Numura struktūra :  23 X1X2X3X4X5X6 P1,P2P3P4 C (0,145kg)

 

gs1_latvia_variable_measure_svitrkoda_piemers_2_215

2. variants: mainīga daudzuma mazumtirdzniecības vienības marķētas veikalā.
Prefiksi 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29 Latvijā ir atstāti veikalu rīcībā. Izmantojot šos GS1 prefiksus, mazumtirgotāji paši var identificēt savos veikalos pārdodamās mainīga daudzuma mazumtirdzniecības vienības.
Tāpēc šie numuri ir unikāli un viennozīmīgi tikai noteiktā, noslēgtā vidē, piemēram, konkrētā mazumtirdzniecības ķēdē.

Mainīga daudzuma tirdzniecības vienības, kas nešķērso mazumtirdzniecības pārdošanas vietas (POS)

Mainīga daudzuma tirdzniecības vienības, kas nešķērso mazumtirdzniecības pārdošanas vietas (Point-of-Sale) ir, piemēram, produkti, kas tiek tirgoti gabalos - siera ritulis vai vesels kautķermenis vai kaste, kurā ir 10 veselas vistas vai 30 siera rituļi.

Šādas tirdzniecības vienības jāidentificē ar neierobežotai apritei paredzētu 14-ciparu Globālo Tirdzniecības Vienības Numuru (GTVN-14), kas sākas sistēmas identifikatora ciparu “9” un tiek papildināts ar produkta daudzuma mērvienību, piem., svaru vai garumu. Cipars “9” mainīga daudzuma 14 ciparu identifikācijas numurā ir obligāts, jo tas programmatūrai "liek saprast", ka par vienību ir sagaidāma kāda papildus informācija, piem., mērvienība vai skaits.

14 ciparu numurs tiek veidots no GS1 uzņēmuma prefiksa 475 (ja tas ir saņemts no GS1 Latvija), produkta numura un kontrolcipara.

Lai GTVN-14 un produkta daudzuma mērvienību iekodētu vienā simbolā, jāizmanto GS1-128 svītrkods, GTVN Pielietojuma Identifikators (01) un viens no mērvienības izteikšanas Pielietojumu Identifikatoriem PI (3100) līdz (3169) vai PI (8001).

Metrisko mērvienību (PI) sarakstu skatīt šeit  
 
Piemērs: Pilns produkta identifikācijas numurs, iekodēts GS1-128 svītrkodā.
               Produkta svars - 11,56 kg.
  
Pirms GTVN ir jābūt Pielietojuma Identifikatoram (01) un tam jābūt zīmējumā redzamajā formātā. Mainīga daudzuma GTVN ir 94751234560011, vienības neto svars 11.56 kg, kas attēlots ar PI 310N, kur N norāda uz decimālpunkta atrašanās vietu mērvienības laukā. Mērvienību vienmēr izsaka 6 cipari, kurus nosaka PI. Decimālpunkta atrašanās vietu parāda PI pēdējais cipars (*X). Ja tas ir 0, tad decimālpunkta nav, ja tas ir 2, tad ir divi cipari aiz decimālpunkta. Šajā piemērā aiz PI (3102) sekojošais 001156 nozīmē 11,56 kilogramus.

Kā saņemt numuru?

Produkts jāreģistrē GS1 Latvija mansGS1 sistēmā vispārējā kārtībā un jāsaņem GTVN-14.

Svarīgi atcerēties!