Globāla biznesa valoda
  1. Sākums
  2. Vajag svītrkodu?
  3. Mainīga daudzuma produkti

Mainīga daudzuma produkti

Termins „mainīga daudzuma tirdzniecības vienība" tiek izmantots, lai apzīmētu produktus, kas tiek pārdoti, pasūtīti un ražoti daudzumos, kas pastāvīgi mainās, piemēram, gaļa, siers, augļi, dārzeņi.

Mainīga daudzuma produktu marķēšana (pdf)


Tirdzniecības vienības, kuras tiek pārdotas pēc fiksēta svara un daudzuma (piem., pēc nominālā svara) tiek uzskatītas par fiksēta daudzuma tirdzniecības vienībām. Šādā gadījumā katrai no šīm grupām jāpiešķir standarta fiksēta daudzuma Globālais Tirdzniecības Vienības Numurs (GTVN).

Iekšējās lietošanas numurs

Iekšējās lietošanas numurs (angl. Restricted Circulation Numbers - RCN) ir vietējo GS1 organizāciju apstiprināts GS1 identifikācijas numurs, kurš tiek lietots noteiktā vidē  (piem., konkrētā valstī, reģionā, uzņēmumā vai nozarē) noteiktiem pielietojumiem (piem., mainīga daudzuma produktiem vai kuponiem).

Mainīga daudzuma tirdzniecības vienības, kas šķērso mazumtirdzniecības pārdošanas vietas (POS)

Mainīga daudzuma tirdzniecības vienības, kas tiek pārdotas mazumtirdzniecības kasē (Point-of-Sale), ar svītrkodu marķē vai nu mazumtirgotājs pats savā veikalā vai arī piegādātājs savā ražotnē.
Šim nolūkam paredzēti nacionālie risinājumi.
Saskaņā ar GS1 Vispārējām Specifikācijām mainīga daudzuma tirdzniecības vienību identifikācijai nacionālās GS1 biedru organizācijas savā teritorijā izvēlas vienu vai vairāku GS1 prefiksu 02, 20 – 29 izmantošanu.

Latvijas nacionālais modelis mainīga svara produktu identifikācijai paredz šādu prefiksu  20-29 sadalījumu:
Prefiksi 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29 - atstāti veikalu rīcībā.

23 X1 X2 X3 X4 X5 X6 P1,P2 P3 P4 C (0,001-9,999 kg)
24 X1 X2 X3 X4 X5 X6 P1 P2,P3 P4 C (10,00-99,99 kg)
25 X1 X2 X3 X4 X5 X6 P1 P2 P3,P4 C (100,0-999,9 kg)

Kas jādara, lai šos produktus marķētu ar svītrkodu?

1. GS1 Latvija on-line produktu katalogā jāreģistrē mainīga svara produkts, kam tiks
    piešķirts 6 ciparu numurs - sk. piemērā (X1....X6).
2. Mainīga daudzuma produktu marķēšanai ar svītrkodu jāiegādājas attiecīgo aprīkojumu 
    (svarus), kas veiks automātisku vienības nosvēršanu un informācijas izdrukāšanu 
    svītrkoda uzlīmes veidā.
3. Aprīkojums jāieprogrammē tā, lai tas varētu drukāt uzlīmi saskaņā ar nacionālo
    risinājumu.
Savukārt skenēšanas iekārtas un lietojumprogrammas tiek ieprogrammētas, lai šo prefiksu izmantotu kā norādi piedāvāto datu lauku atkodēšanai atbilstoši pieņemtajai struktūrai.

Piemērs: EAN-13 svītrkods mainīga svara produktam, kura svars ir 0,145 kg:

Numura struktūra :  23 X1X2X3X4X5X6 P1,P2P3P4 C (0,145kg)

gs1_latvia_variable_measure_svitrkoda_piemers_2_215 

Mainīga daudzuma tirdzniecības vienības, kuras nešķērso mazumtirdzniecības pārdošanas vietas (POS)

Standartizēta mainīga svara mazumtirdzniecības vienību grupa - kaste, kurā ir 10 veselas vistas vai 30 siera rituļi ir mainīga daudzuma vienība, kas nešķērsos mazumtirdzniecības kasi.

Šādas tirdzniecības vienības jāidentificē ar neierobežotai apritei paredzētu 14-ciparu Globālo Tirdzniecības Vienības Numuru (GTVN-14), kas sākas sistēmas identifikatora ciparu “9” un tiek papildināts ar produkta daudzuma mērvienību, piem., svaru vai garumu.
Cipars “9” mainīga daudzuma 14 ciparu identifikācijas numurā ir obligāts, jo tas programmatūrai liek saprast, ka par vienību ir sagaidāma kāda papildus informācija, piem., mērvienība vai skaits.
14 ciparu numurs tiek veidots no GS1 uzņēmuma prefiksa 475 (ja tas ir saņemts no GS1 Latvija), produkta numura un kontrolcipara.

Kā saņemt numuru?

1. Produkts jāreģistrē GS1 Latvija on-line produktu katalogā sadaļā - Mainīga DAUDZUMA produktu (GENERIC) reģistrācija.
 
Piešķirtos numurus varēs redzēt uzņēmuma Mainīga DAUDZUMA produktu sarakstā.

Lai GTVN-14 un produkta daudzuma mērvienību iekodētu vienā simbolā, jāizmanto
GS1-128 svītrkods, GTVN Pielietojuma Identifikators (01) un viens no mērvienības izteikšanas Pielietojumu Identifikatoriem PI (3100) līdz (3169) vai PI (8001).

Metrisko mērvienību (PI) sarakstu skatīt šeit  
 
Piemērs: Pilns produkta identifikācijas numurs, iekodēts GS1-128 svītrkodā.
               Produkta svars - 11,56 kg.
  
Pirms GTVN ir jābūt Pielietojuma Identifikatoram (01) un tam jābūt zīmējumā redzamajā formātā. Mainīga daudzuma GTVN ir 94751234560011, vienības neto svars 11.56 kg, kas attēlots ar PI 310N, kur N norāda uz decimālpunkta atrašanās vietu mērvienības laukā.
Mērvienību vienmēr izsaka 6 cipari, kurus nosaka PI. Decimālpunkta atrašanās vietu parāda PI pēdējais cipars (*X). Ja tas ir 0, tad decimālpunkta nav, ja tas ir 2, tad ir divi cipari aiz decimālpunkta. Šajā piemērā aiz PI (3102) sekojošais 001156 nozīmē 11,56 kilogramus.