Svītrkodu piešķiršanas noteikumi

No 2016.gada 30.jūnija stājies spēkā jauns Globālo Tirdzniecības Vienību Numuru (GTVN) pārvaldības standarts, kurš aizstāj līdz šim esošos svītrkodu numuru jeb GTVN piešķiršanas noteikumus (daudziem bija pazīstams kā “buklets ar puisīša attēlu”).

Ja veicat produkta iepakojuma vai sastāva izmaiņas, maināt produkta vai zīmola nosaukumu, svarīgi saprast ko darīt ar svītrkodu - mainīt vai atstāt nemainītu?

Saskaņā ar GS1 noteikumiem katra produkta svītrkoda numuram jābūt unikālam. Tas attiecas ne tikai uz mazumtirdzniecībā pārdodamām vienībām jeb pamatvienībām, bet arī uz produkta ārējo iepakojumu.

Standarts nosaka pamatprincipus, kuri jāņem vērā, izlemjot, vai jūsu jaunajam produktam atstāt veco GTVN vai piešķirt jaunu.

No 2016.gada 30.jūnija esošie GTVN piešķiršanas noteikumi tiek aizstāti ar jaunu Globālo Tirdzniecības Vienību Numuru (GTVN) pārvaldības standartu. Skatīt šeit (pdf)

Jaunais standarts būtiski vienkāršo un precizē iepriekšējos GTVN piešķiršanas noteikumus mazumtirdzniecībai, kā arī ieliek drošus pamatus daudzkanālu komercdarbībai.

Visi iepriekšējie noteikumi attiecībā uz svītrkodu piešķiršanu jauniem produktiem un to mainīšanu produktu izmaiņu gadījumos, jaunajā standartā tiek konsolidēti un būtiski samazināti no 46 uz 10.

Tai pat laikā lietotājiem GTVN piešķiršanas loģikā būtisku izmaiņu nav un iepriekšējie nosacījumi svītrkodu numuru piešķiršanā paliek spēkā. Noteikumi kļuvuši saprotamāki, precīzāki, vieglāk pielietojami un izskaidrojami. Līdz ar to ir samazinājusies iespēja dažādās situācijās noteikumus atšķirīgi interpretēt, kas ievērojami atvieglos komunikāciju tirdzniecības partneru starpā.

Visi līdz šim piešķirtie GTVN joprojām ir spēkā, bet turpmāk, lemjot par GTVN piešķiršanu vai maiņu, jāievēro jaunais GTVN pārvaldības standarts.

Sakarā ar jaunā standarta pieņemšanu mainīta arī līdzšinējā GS1 interneta vietne jeb GTVN Web rīks. Jaunajā vietnē var ērti strādāt un lietot jauno standartu. Vietne ir vairākās valodās, tai skaitā iespējams izvēlēties arī latviešu valodu.  

GTVN pārvaldības standarts (pdf)

Pieslēgties GTVN Web rīkam