Globāla biznesa valoda

Kad jāpiešķir jauns svītrkods?

Saskaņā ar GS1 noteikumiem katra produkta svītrkoda numuram (GTVN) jābūt unikālam. Tas attiecas ne tikai uz mazumtirdzniecībā pārdodamām vienībām jeb pamatvienībām, bet arī uz produkta ārējo iepakojumu, piemēram, kasti, kurā šie produkti ir ievietoti.

Veicat produkta iepakojuma vai sastāva izmaiņas, maināt produkta vai zīmola nosaukumu? Ko darīt ar esošo svītrkodu - mainīt vai atstāt nemainītu?

Atbildes meklējiet GS1 GTVN pārvaldības lēmumu pieņemšanas un atbalsta rīkā, kurš nosaka pamatprincipus, kas jāņem vērā, izlemjot, vai jūsu produktam atstāt iepriekšējo GTVN vai piešķirt jaunu.

Regulētai veselības aprūpes nozarei un būvizstrādājumiem ir izstrādātas detalizētākas svītrkodu piešķiršanas vadlīnijas, kurās ir iekļauti noteikumi, kas attiecas tikai uz šo konkrēto nozari.

Medikamenti un medicīniskās ierīces – mainīts iepakojums, sastāvs vai zīmola nosaukums. Ko darīt ar svītrkodu?

Būvizstrādājumi – jauns vai izmainīts produkts? Ko darīt ar svītrkodu?

Ko darīt ar svītrkodu?
Piešķirt jaunu vai atstāt to pašu?
Atbildes meklējiet šeit