Globāla biznesa valoda
  1. Sākums
  2. Mūsu standarti
  3. Datu savākšana
  4. Svītrkodu īpašības

Svītrkodu īpašības

Marķēšana ar svītrkodu

Ir vairāki veidi kā produktam pielikt svītrkodu:

Lai skeneri varētu nolasīt svītrkodus, tiem jābūt pareizi izveidotiem un attēlotiem. Tāpēc jāievēro vairākus būtiskus noteikumus, kas attiecas
uz to izmēriem, krāsām, izvietojumu uz iepakojuma u.c.

Svītrkoda izmēri

Var drukāt dažāda izmēra svītrkodus, tomēr attiecīgais izmērs jāizvēlas atkarībā no drukāšanas nosacījumiem. Maza izmēra svītrkodu var izvēlēties, ja labas kvalitātes druka savienota ar labas kvalitātes pamata virsmu.

Katra tipa svītrkoda izmērs jeb palielinājums var mainīties, bet tikai noteiktās robežās. Ārpus šīm robežām samazinās simbola lasīšanas efektivitāte. 
Svītrkoda simbolam jābūt robežās no 80% līdz 200% no noteiktā nomināla. Tiešai uzdrukai šo izmēru nosaka ar printera palīdzību, iepriekš izmēģinot.

Cits faktors, kurš vienmēr jāņem vērā, izšķiroties par svītrkoda simbola izmēru, ir vide, kurā paredzēts svītrkodu skenēt. Simboli, kuri paredzēti mazumtirdzniecības pielietojumiem, var būt tik mazi, cik vien to atļauj drukas kvalitāte. Ja svītrkods paredzēts nolasīšanai noliktavas vidē, tad tam jābūt tik lielam, cik tas nepieciešams, lai operatoram būtu iespējams to nolasīt no ievērojama attāluma.

Visu GS1 simboliku izmēri noteikti GS1 Vispārējās Specifikācijās - GS1 sistēmas simbolu specifikāciju tabulās.

Pilnu svītrkodu izmēru tabulas: EAN-13 ŠEITEAN-8 ŠEIT

Svītrkodu "Klusās zonas"

Visu tipu svītrkodos pirms pirmās un pēc pēdējās svītras     jābūt gaišai malai jeb “klusai zonai”. Tā nepieciešama, lai skenerim atvieglotu "saskatīt" svītrkoda simbola sākumu un beigas. “Klusā zona” var būt tādā pat krāsā kā svītrkoda fons. Jāpiezīmē, ka “klusā zona” mainās atbilstoši svītrkoda palielinājumam.

   Standartos ieteikts lietot "klusās zonas" indikatora
simbolu ">". Bultiņas galam jāsakrīt ar labās malas "klusās zonas" robežu.

“Klusās zonas” ir ļoti svarīgas, un tās obligāti jāievēro. “Klusās zonas” apgabala izmērs mainās atkarībā no svītrkoda izmēra un simbola tipa. Jebkura apdruka “klusās zonas” robežā var padarīt svītrkodu nelasāmu.

Svītrkoda krāsas

Lai svītrkods būtu nolasāms, svarīgi ievērot pareizās krāsu kombinācijas. Tumšajām svītrām un gaišajam pamatam jābūt pietiekami kontrastainam- ideālā gadījumā - melnas svītras uz balta pamata. Var izmantot arī citas krāsu kombinācijas, bet jāpārliecinās vai skaneris "redz" šīs krāsas, jo skanera "acs" simbolu redz savādāk nekā cilvēka acs.
Lai nodrošinātu pietiekamu kontrastu, tipogrāfijas krāsām, kuras izmanto pamatfona laukumam, jābūt mazspīdīgām.

Drukas kvalitāte

Svītrkodu drukāšanas apstākļi regulāri jāpārbauda visā to drukāšanas procesā, lai pārliecinātos, ka tie nav pasliktinājušies kopš sākotnējās novērtēšanas. Ir dažādi paņēmieni kā novērtēt svītrkoda kvalitāti.
Šajā jautājumā varat vaicāt padomu arī mums, bet varat izmantot arī vienkāršus vizuālus paņēmienus. Piemēram, noteikta izmēra burta H iedrukāšana ITF-14 koda ierobežotājas līnijas iekšpusē.

Izšķiroties par virzienu, kādā drukāt svītrkodu, jāņem vērā iepakojuma drukas procesu. Piemēram, drukājot fleksogrāfijā, svītrkods jānovieto drukas virzienā tintes izplūšanas dēļ, kas ir raksturīga šim procesam. Lietojot litogrāfijas procesu, izplūšana parasti ir nenozīmīga. Visos gadījumos vajadzētu konsultējieties ar drukātāju.

Sīkāk par drukas kvalitāti skat. GS1 Vispārējās Specifikācijās un GS1 lineāro svītrkodu verifikācija. Brošūru var apskatīt šeit: www.gs1.org/docs/barcodes/GS1_Bar_Code_Verification.pdf

Svītrkoda izvietojums

Svītrkodam, ieskaitot cilvēkam lasāmiem simboliem zem tā, jābūt redzamam un skaidram.
Iepriekš paredzams svītrkoda izvietojums uzlabo nolasīšanas precizitāti un produktivitāti. Svītrkoda izvietojuma pastāvīgums panāk maksimālu produktivitāti jebkurā skenēšanas vidē.

Multipakas

 

Nekad nedrīkst pieļaut, ka uz iepakojuma būtu redzami divi svītrkodi ar dažādiem GTVN. Tas, galvenokārt, attiecas uz multipakām, īpaši tām, kurām ir caurspīdīgs iepakojums.

Multipakai jābūt no pamatvienības atšķirīgam svītrkodam, bet visiem pārējiem svītrkodiem aizsegtiem.

 

Brīvas orientācijas iepakojums:

    Ja vienība tiek ietīta brīvas orientācijas iepakojumā, tad uz ietinamā materiāla jādrukā divi vai vairāki vienādi svītrkodi. Tas nodrošina, ka pēc produkta iepakošanas vienmēr būs redzams viens pilns svītrkods. 

Nelīdzenas virsmas:

 

Svītrkoda simbols jādrukā uz pietiekami gludas virsmas. Jāizvairās drukāt uz stūriem, locījumiem, krokām, šuvēm un citām nelīdzenām iepakojuma vietām.
 

Neregulāra forma:

    
Dažkārt iepakojuma neregulārā forma neļauj
svītrkodam nostāties paralēli skenera nolasīšanas
virsmai. Tas parasti notiek ar šķiedrainu materiālu,
blisteriem vai ieliektiem iepakojumiem.
Cilindriski produkti

 

Uz cilindriskiem produktiem, ja drukāšanas virziens atļauj, vēlams, lai svītras būtu perpendikulāras cilindra asij (kāpņu veida), tā, lai nolasīšana tiktu veikta pa iespējami plakanu virsmu. Tas attiecas uz tādiem izliektiem produktiem kā kannas un pudeles. Kāpņu veida orientācija ir obligāta liektām virsmām ar mazu rādiusu.

 

 


Ieteicamais svītrkoda izvietojums

Ieteicamākais svītrkoda simbola novietojums ir aizmugures labajā apakšējā kvadrantā, ievērojot atbilstošās gaišās malas ap svītrkodu un tā saucamo “malas likumu”. 

Malas likums

Svītrkoda simbols nedrīkst atrasties tuvāk par 8 mm vai tālāk par 100 mm no jebkuras iepakojuma/konteinera malas.  Simbolu izvietošanas vadlīnijas ne-mazumtirdzniecības vienībām skatīt Specifikāciju 8.nodaļā.