LEI kods (Legal Entity Identifier)

No 2018. gada 3. janvāra visām juridiskām personām, kas veic darījumus finanšu tirgū, nepieciešams LEI kods.

No 2018. gada 3. janvāra jebkurai juridiskai vienībai, kas vēlēsies veikt darījumus ar finanšu instrumentiem, piem., pirkt vai pārdot akcijas, obligācijas, garantijas līgumus, valsts obligācijas, valsts vērtspapīrus u.c., nepieciešams unikāls Juridiskās Personas Identifikators jeb LEI kods.

Kas ir LEI kods un kādiem nolūkiem to izmanto?

LEI jeb Juridiskās Personas Identifikators ir unikāls 20 zīmju kods, ko izmanto, lai identificētu finanšu tirgus dalībniekus visā pasaulē.
LEI kods tika ieviests pēc 2008. gada globālās finanšu krīzes, lai palielinātu finanšu darījumu pārredzamību un izsekojamību.

Izmantojot Globālo Juridisko Personu Identifikatoru Sistēmu (Global Legal Entity Identifier System - GLEIS), tiek nodrošināta pārredzamība un drošība vairāku finanšu pušu starpā, kā arī vienota darījumu izsekojamība.

Šobrīd tā ir pasaulē atzīta identifikācijas sistēma, kas pirmo reizi apvieno finanšu darījumu puses, piemēram, juridiskās personas vai investīciju fondus, neatkarīgi no to izcelsmes valsts.

Kam jāsaņem LEI numurs?

LEI kodu brīvprātīgi var iegūt jebkura juridiskā persona un izmantot to kā unikālu identifikatoru starptautiskā mērogā. Taču juridiskām personām, kuras veic darījumus ar finanšu instrumentiem, LEI kods ir obligāts, jo to nosaka Eiropas Savienības tiesību akti.

2018. gada 3. janvārī stājās spēkā ES Finanšu instrumentu tirgus direktīva 2014/65/ES (MiFID-II) un Finanšu instrumentu tirgus regula Nr. 600/2014 (MiFIR), kas nosaka, ka ieguldījumu brokeru sabiedrībām un kredītiestādēm ir pienākums ziņot par veiktajiem darījumiem ar finanšu instrumentiem, klientu (juridisko personu) identificēšanai izmantojot unikālu LEI kodu.

Tas nozīmē, ka LEI saņemšanai jāpiesakās visiem tiem tirgus dalībniekiem, kas nodarbojas ar atvasināto instrumentu tirdzniecību, tostarp bankām, fondiem, uz eksportu orientētiem uzņēmumiem un pat pašvaldībām.

LEI kods palīdz nodrošināt labāku ieguldījumu aizsardzību un lielāku pārredzamību finanšu tirgos.

Kā izskatās LEI kods?

Tāpat kā IBAN (starptautiskais bankas konta numurs) vai BIC (uzņēmuma identifikācijas kods), LEI kods tiek veidots saskaņā ar ISO standartu.

LEI formāts ir 20 zīmju burtu/ciparu ISO 17442 kods ar šādu struktūru:

LEI format

Kas ir tiesīgs izsniegt LEI kodu?

LEI kodu piešķir Globālo Juridisko Personu Identifikatoru Fonda – GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation) autorizētās vietējās izdevējiestādes – LOU (Local Operating Unit), bet uzņēmumu dati tiek pārbaudīti valsts oficiālajos uzņēmumu reģistros.

GS1 Germany - GLEIF akreditēta LEI izdevējiestāde

2017. gada martā viena no 112 GS1 biedru organizācijām “GS1 Germany” saņēma oficiālo LOU statusu LEI izsniegšanai 42 valstīs, tai skaitā arī Latvijā.

GS1 ir vairāk kā 40 gadu pieredze identifikācijas standartu jomā, nodrošinot produktu, vietu, loģistikas vienību u.c. unikālu identifikāciju. Tādēļ tas ir tikai likumsakarīgi, ka GS1 nodrošina arī LEI piešķiršanu.

2018. gada 4.janvārī “GS1 Latvija” kļuva par “GS1 Germany” - GLEIF akreditētas LEI koda izdevējiestādes Reģistrācijas Aģentu Latvijā.

“GS1 Latvija” pārņem Latvijas uzņēmumu sniegto datu pārbaudes funkcijas, sniedz konsultācijas un atbalstu LEI koda saņemšanā, bet pašu LEI kodu Latvijas uzņēmumi saņem no “GS1 Germany”.

Kā saņemt LEI kodu un cik tas maksā?

Viss, kas jums ir nepieciešams – reģistrēties “GS1 Germany” LEI direct portālā un iesniegt savu pieteikumu. Tiklīdz dati būs pārbaudīti, tiks izsniegts LEI. Apmaksa jāveic tikai pēc LEI saņemšanas. LEI kodu saņemšanas izmaksas skatīt šeit.

Reģistrēties un iesniegt LEI pieteikumu vai arī pārsūtīt esošo LEI kodu var tiešsaistes portālā –

www.lei.direct