Globāla biznesa valoda

LEI kods (Legal Entity Identifier)

Visām juridiskām personām, kas veic darījumus finanšu tirgū, nepieciešams LEI kods

Jebkurai juridiskai vienībai, kas veic darījumus ar finanšu instrumentiem, piem., pērk vai pārdot akcijas, obligācijas, garantijas līgumus, valsts obligācijas, valsts vērtspapīrus u.c., nepieciešams unikāls Juridiskās Personas Identifikators jeb LEI kods.

Kas ir LEI kods un kādiem nolūkiem to izmanto?

LEI jeb Juridiskās Personas Identifikators ir unikāls 20 zīmju kods, ko izmanto, lai identificētu finanšu tirgus dalībniekus visā pasaulē.
LEI kods tika ieviests pēc 2008. gada globālās finanšu krīzes, lai palielinātu finanšu darījumu pārredzamību un izsekojamību.

Izmantojot Globālo Juridisko Personu Identifikatoru Sistēmu (Global Legal Entity Identifier System - GLEIS), tiek nodrošināta pārredzamība un drošība vairāku finanšu pušu starpā, kā arī vienota darījumu izsekojamība.

Šobrīd tā ir pasaulē atzīta identifikācijas sistēma, kas pirmo reizi apvieno finanšu darījumu puses, piemēram, juridiskās personas vai investīciju fondus, neatkarīgi no to izcelsmes valsts.

Kam jāsaņem LEI numurs?

Juridiskām personām, kuras veic darījumus ar finanšu instrumentiem, LEI kods ir obligāts, jo to nosaka Eiropas Savienības tiesību akti.

Brīvprātīgi LEI kodu var iegūt jebkura juridiskā persona un izmantot to kā unikālu identifikatoru starptautiskā mērogā. Privātpersonām LEI kodi nav nepieciešami.

2018. gada 3. janvārī stājās spēkā ES Finanšu instrumentu tirgus direktīva 2014/65/ES (MiFID-II) un Finanšu instrumentu tirgus regula Nr. 600/2014 (MiFIR), kas nosaka, ka ieguldījumu brokeru sabiedrībām un kredītiestādēm ir pienākums ziņot par veiktajiem darījumiem ar finanšu instrumentiem, klientu (juridisko personu) identificēšanai izmantojot unikālu LEI kodu.

Tas nozīmē, ka LEI saņemšanai jāpiesakās visiem tiem tirgus dalībniekiem, kas nodarbojas ar atvasināto instrumentu tirdzniecību, tostarp bankām, fondiem, uz eksportu orientētiem uzņēmumiem un pat pašvaldībām.

LEI kods palīdz nodrošināt labāku ieguldījumu aizsardzību un lielāku pārredzamību finanšu tirgos.

Kā izskatās LEI kods?

Tāpat kā IBAN (starptautiskais bankas konta numurs) vai BIC (uzņēmuma identifikācijas kods), LEI kods tiek veidots saskaņā ar ISO standartu.

LEI formāts ir 20 zīmju burtu/ciparu ISO 17442 kods ar šādu struktūru:

LEI format

Kas ir tiesīgs izsniegt LEI kodu?

LEI kodu izsniedz Globālo Juridisko Personu Identifikatoru Fonda – GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation) akreditētās vietējās izdevējiestādes – LOU (Local Operating Unit), bet uzņēmuma dati tiek pārbaudīti valsts oficiālajos uzņēmumu reģistros.

GS1 - GLEIF akreditēta LEI izdevējiestāde (LOU)

GS1 AISBL ir viena no GLEIF akreditētām LEI kodu izdevējiestādēm, bet GS1 Latvija ir tās pārstāvis Latvijā.

GS1 ir vairāk kā 50 gadu pieredze identifikācijas standartu jomā, nodrošinot produktu, vietu, loģistikas vienību u.c. unikālu identifikāciju. Tādēļ tas ir tikai likumsakarīgi, ka GS1 nodrošina arī LEI piešķiršanu.


GS1 Latvija - GS1 AISBL Reģistrācijas Aģents Latvijā.

Kā Reģistrācijas Aģents GS1 Latvija pārņem Latvijas uzņēmumu iesniegto datu pārbaudes funkcijas, sniedz konsultācijas un atbalstu LEI koda saņemšanā, bet pašu LEI kodu uzņēmumi saņem no GS1 AISBL organizācijas.

Kā saņemt LEI kodu?

Viss, kas nepieciešams, ir reģistrēties portālā GS1 lei.direct un iesniegt savu pieteikumu. 

Reģistrēties un iesniegt LEI pieteikumu