Globāla biznesa valoda
  1. Sākums
  2. Mūsu standarti
  3. Datu savākšana
  4. EPC/RFID

EPC/RFID

Datu savākšana

       Elektroniskais Produkta kods – EPC (The  Electronic Product Code™) 
       ir unikālu identifikatoru sintakse, kurus piešķir fiziskiem objektiem,   
       kravas vienībām, atrašanās vietām vai citiem identificējamiem,  
       biznesā iesaistītiem objektiem.

       EPC var izteikt dažādos veidos, tai skaitā - binārā formā Radio Frekvenču
       Identifikācijā (RFID) un atbilstoša teksta formā, kas piemērots datu
                                    apmaiņai starp uzņēmumu informatīvajām sistēmām.

GS1 EPC Etiķetes Datu Standards (Tag Data Standard -TDS) nosaka EPC izmantojamo datu formātu un nodrošina shēmu, kā EPC iekodēt ciparus un GS1 atslēgas.

Individuālajās RFID etiķetēs iekodētos unikālos EPC identifikatorus ar radioviļņu palīdzību var nolasīt īpaši lielā ātrumā bez tiešās redzamības un attālumā, kas krietni pārsniedz 10 metrus. Šie RFID raksturlielumi uzlabo piegādes ķēdes pārskatāmību un krājumu uzskaites precizitāti.

EPC ļauj RFID etiķetē iekodēt serializētu Tirdzniecības Vienības Numuru (SGTVN), kā arī vienības, kastes vai paletes SSCC.  RFID etiķetes var nolasīt ātri un viegli.

Elektroniskais Produktu Kods jeb EPC ir sistēma, kura izmanto radiofrekvenču identifikāciju (RFID), lai automātiski identificētu vienības. EPC ir numurs, kas kalpo kā unikāls katra produkta eksemplāra identifikators. Ar šī koda palīdzību var identificēt katru atsevišķo vienību. Piemēram, katrai alus pudelei savs kods.

Elektroniskā Produkta Koda uzbūve 

EPC ir produktu identifikācijas nākamā paaudze. Svarīgi atzīmēt, ka esošie Globālie Tirdzniecības Vienību Numuri (GTVN-13 un GTVN-8) integrējas EPC numurā. 

Līdzīgi kā svītrkoda numurā arī EPC numurā ir cipari, kuri identificē ražotāju un produkta veidu. Tomēr EPC lieto vēl arī papildus numuru – sērijas numuru, lai unikālā veidā identificētu katru atsevišķo vienību. Piemēram, katru konkrēto piena paku ar tās derīguma termiņu.

EPC numurs sastāv no:

1. Galvenes/versijas numura (header)
2. EPC menedžera numura (EPC manager number)
3. Objektu klases numura (object class number)
4. Sērijas numura (serial number)


EPC menedžera numurs ir esošais GS1 uzņēmuma prefikss (valsts prefikss+uzņēmuma numurs), savukārt, objekta klases numurs ir svītrkodā esošais produkta numurs.

EPC

Kas ir EPCglobal Tīkls?

EPCglobal Tīkls ir tehnoloģiju kopums, kas piegādes ķēdē nodrošina tūlītēju un automātisku produktu/objektu identifikāciju un autorizēto tirdzniecības partneru nodrošināšanu ar šo informāciju. Tādējādi EPCglobal Tīkls padara uzņēmumus efektīvākus, nodrošinot pilnīgu produktu/objektu informācijas caurredzamību piegādes ķēdē.

EPCglobal Tīkla sastāvdaļas:

1. EPC jeb Elektroniskais Produkta Kods.
2. ID Sistēma (ID system). ID sistēma sastāv no EPC etiķetēm un nolasītājiem.
Piegādes ķēdē produktiem/objektiem tiek piestiprinātas etiķetes ar elektronisko produktu kodu. EPC nolasītāji stratēģiski tiek izvietoti dažādās piegādes ķēdes vietās, kas nolasa un paziņo EPCglobal Tīklam katra produkta/objekta elektronisko produkta kodu, laiku, datumu un vietu.
3. EPC starpprogrammatūra (EPC middleware).
EPC starpprogrammatūra ir programmatūra, kas savāc un apstrādā datus no nolasītāja, kuri tālāk tiek paziņoti EPC informācijas servisiem (EPC Information Services) jeb arī uzņēmuma iekšējai informācijas sistēmai.
4. EPC informācijas servisi (EPC Information services – EPC IS)
EPC informācijas servisi nodrošina EPC datu apmaiņu starp tirdzniecības partneriem, izmantojot EPCglobal Tīklu.
5. Atrašanas servisi (Discovery services).
Atrašanas serviss ir pakalpojumu pakete, kura atļauj lietotājiem atrast ar konkrēto EPC saistītus datus un pieprasīt pieeju šiem datiem. Atrašanas servisu sastāvdaļa ir objektu nosaukumu serviss (object naming service - ONS).

EPCglobal Tīkls ir informācijas tīkls, kas izseko individuālu objektu kustību reālā laika režīmā.

Datu plūsma EPCglobal Tīklā

Kas ir Radiofrekvenču Identifikācija jeb RFID?

Radiofrekvenču identifikācija ir tehnoloģija, kurā izmanto radio viļņus, lai automātiski identificētu individuālas vienības. Vienību var identificēt pēc tai piešķirtā koda (EPC), kas ir ierakstīts RFID etiķetes mikroshēmā. Mūsdienās RFID pielietojums ir ļoti daudzpusīgs, sākot no automobiļu rūpniecības, dzīvnieku identifikācijas līdz pat drošības caurlaidēm. Datu nesējs RFID tehnoloģijā ir radiofrekvenču etiķete līdzīgi kā svītrkods ir datu nesējs optiskajā datu uztveršanā.

RFID etiķetes

RFID etiķete sastāv no mikroshēmas, antenas un iepakojuma materiāla (pamatnes). Mikroshēma ir piestiprināta antenai. Etiķetes apdrukāšanas procesa laikā mikroshēmā ar drukas iekārtā iebūvētas programmatūras palīdzību tiek ierakstīta informācija – elektroniskais produkta kods.
Atmiņa var variēties- vienkāršākām etiķetēm ir neliela fiksēta atmiņa (no 64-128 baitiem), bet komplicētākām etiķetēm atmiņa var būt līdz dažiem kilobaitiem.

RFID etiķešu iedalījums:

 

rfid_etiketes.png

 

Aktīvās etiķetes
Aktīvajām etiķetēm ir baterija, kuru lieto mikroshēmas shēmojuma (microchip’s circuitry) palaišanai un signāla raidīšanai nolasītājam. 

Pasīvās etiķetes
Pasīvajām etiķetēm nav baterijas. Tās saņem enerģiju no nolasītāja, kurš nosūta elektromagnētiskos viļņus, kuri, savukārt, inducē strāvu etiķetes antenā. 

Puspasīvās etiķetes
Puspasīvās etiķetes lieto bateriju, lai palaistu mikroshēmas shēmojumu, taču komunicē ar nolasītāju saņemot enerģiju no tā.

No informācijas apmaiņas viedokļa etiķetes iedalās:

„Lasīt-rakstīt” etiķetes (read-write)
„Lasīt-rakstīt” etiķetē var pievienot vai pārrakstīt esošo informāciju, kad etiķete ir nolasītāja rādiusā. Šādas etiķetes ir dārgas.

„Tikai lasīt” etiķetes (read-only)
Šajās etiķetēs informāciju pārrakstīt nevar.

 

rfid etiķetesrfid etiķetes

RFID nolasītāji

RFID nolasītājs sūta elektromagnētiskos viļņus, savukārt, etiķetes antena noregulēta, lai saņemtu šos viļņus. Ar antenas palīdzību mikroshēma nosūta identifikācijas informāciju nolasītājam. Nolasītājs atpakaļ saņemtos radio viļņus pārvērš digitālajā informācijā, lai to tālāk varētu apstrādāt dators.

 

rfid lasītājsrfid lasītājs

Frekvences

Lai RFID etiķetes un nolasītāji varētu savstarpēji komunicēt, tie ir jānostāda uz vienādām frekvencēm. Radio viļņi dažādās frekvencēs uzvedas atšķirīgi. Praksē RFID vajadzībām izmanto zemas frekvences (125 kHz un 134 kHz), augstas frekvences (13.56 Mhz) un ultra augstas frekvences (860-960 MHz, 2.45 GHz un 433 MHz) radio viļņus.

Elektronisko Produkta Kodu paredzēts lietot ultra augstajās frekvencēs (860-960 MHz). Eiropā, tai skaitā arī Latvijā, paredzēts 865.6 – 867.6 MHz.

Radiofrekvenču spektra standartu uzraudzību Eiropā veic “Eiropas pasta un elektrosakaru pārvalžu konference” (European Conference of Postal and Telecommunications Administrations - CEPT). 2004.gada septembrī CEPT ir apstiprinājusi jauno Eiropas standartu radiofrekvencēm ultra augstajās frekvencēs - EN 302 208. Latvijā uzraudzību veic VAS “Elektronisko Sakaru Direkcija”.

 

data flow