Globāla biznesa valoda
  1. Sākums
  2. Vajag svītrkodu?
  3. Pieprasīt Globālo Vietas Numuru

Pieprasīt Globālo Vietas Numuru

Globālais Vietas Numurs (GVN) ir unikāls numurs, kas tiek piešķirts vietām, lai tās varētu identificēt visā pasaulē. GVN var izmantot fizisko un digitālo atrašanās vietu, juridisko personu un funkciju identificēšanai.

 
 
Ja jums nepieciešams SVĪTRKODS produktu marķēšanai vai SSCC kods loģistikas vienību identifikācijai sk. sadaļu Pieprasīt svītrkodu.

Vajadzīgs TIKAI Globālais Vietas Numurs:

1 solis - kļūsti par GS1 Latvija biedru

Jāaizpilda un pa e-pastu gs1@gs1lv.org jānosūta GVN iesniegums. Pirms iesnieguma aizpildīšanas lūdzam iepazīties ar Statūtiem un NOTEIKUMIEM.

GVN iesniegums (pdf)Piezīme! Aizpildīšana pārlūkprogrammā nesaglabā garumzīmes!!! Iesniegums vispirms jālejuplādē un tad jāaizpilda, izmantojot programmu Adobe Acrobat Reader. Bezmaksas versiju var lejuplādēt šeit.

Cenas:

Iestāšanās maksa (vienreizēja)
Ikgadējā biedra nauda
71 Eur
71 Eur

Pēc iesnieguma saņemšanas uz jūsu norādīto e-pastu nosūtīsim iestāšanās maksas un ikgadējās biedra naudas rēķinu.

2 solis - saņem GVN

Saņemot apmaksu, vienas darba dienas laikā tiks piešķirts unikāls GS1 uzņēmuma prefikss, Globālais Vietas Numurs un tiks sagatavots biedra Sertifikāts. Iesniegumā norādītā kontaktpersona varēs saņemt pieeju vietu numuru reģistrācijai mansGS1 - Produktu un vietu katalogā - mūsu tiešsaistes rīkā, kas palīdzēs jums izveidot, uzglabāt un pārvaldīt visus jūsu vietas numurus.

 
 
Uzņēmumam piešķirto GS1 uzņēmuma prefiksu nav tiesību pārdot vai nodot lietošanā citai juridiskai vai fiziskai personai.

 

GS1 sistēmas izmantošanas noteikumi detalizēti aprakstīti GS1 Vispārīgajās specifikācijās.
Par GS1 sistēmas izmantošanas tehnisko prasību ieviešanu ir atbildīgs pats uzņēmums.