Globāla biznesa valoda
  1. Sākums
  2. Mūsu standarti
  3. Identifikācija
  4. Identifikācijas atslēgas
  5. GVN - Globālais Vietas Numurs

GVN - Globālais Vietas Numurs

angl. Global Location Number -GLN

Globālais Vietas Numurs tiek izmantots, lai viennozīmīgi identificētu atrašanās vietas.

Lasīt šeit (pdf)

GVN pielietojums

Ar Globālo Vietas Numuru var identificēt organizāciju kā juridisku personu.

GVN izmanto, lai identificētu uzņēmuma fiziskās atrašanās vietas, piemēram, veikalu, noliktavu vai biroju, kā arī uzņēmuma juridiskās vai funkcionālās daļas kā konkrētu darījumu dalībniekus, piemēram, kā pircējs, pārdevējs vai pārvadātājs.

GVN ir atslēga, lai no datu bāzēm atrastu informāciju, piemēram:

GVN tiek veidoti pēc noteikta standarta, kas garantē, ka katrs numurs ir unikāls.
Līdzīgi produktu identifikācijai, GVN izmanto datu struktūru, kas līdzīga GTVN-13 datu struktūrai, kurā arī GVN cipari ir bez nozīmes.

Vienus un tos pašus ciparus var izmantot GTVN-13 un GVN vajadzībām. Neskaidrības nevar rasties, jo pielietojumi ir pilnīgi atšķirīgi.

GVN svītrkoda veidā izsaka tikai un vienīgi ar GS1-128 simbolu.

GVN struktūra

GS1 uzņēmuma prefikss - sastāv no GS1 prefiksa un GS1 uzņēmuma numura. Latvijā tie ir 7 vai 9 cipari. GS1 prefiksa pirmos divus vai trīs ciparus (N1, N2, N3 ) nacionālajām biedru organizācijām piešķir Starptautiskais GS1 birojs. GS1 Latvijai piešķirtais prefikss ir 475. Aiz GS1 prefiksa seko GS1 uzņēmuma numurs, kuru piešķir GS1 Latvija.

Vietas numurs - numurs, kuru uzņēmums piešķir kādai noteiktai vietai - trīs vai pieci cipari. Numurs ir bez nozīmes, t.i. numura atsevišķie cipari nav saistīti ar klasifikāciju un nedod nekādu specifisku informāciju par vietu. Uzņēmums piešķir katrai vietai, reģistrējot to GS1 Latvija Produktu un vietu katalogā. Vienkāršākais vietas numura piešķiršanas veids ir likt ciparus pēc kārtas, t.i. 000, 001, 002, 003 utt., ja ir 9 ciparu GS1 uzņēmuma prefikss un 00001, 00002, 00003 utt, ja GS1 uzņēmuma prefikss ir 7 cipari.

Kontrolcipars - pēdējais 13.cipars pa labi. To aprēķina no visiem iepriekšējiem numura cipariem un lieto, lai pārliecinātos, ka svītrkods pareizi nolasīts vai, ka numurs ir pareizi sastādīts.
Kontrolciparu kalkulators

Jebkurš uzņēmums, kuram ir GS1 organizācijā piešķirts  GS1 uzņēmuma prefikss, var piešķirt globālos vietu numurus savām vietām. Katrai atšķirīgai vietai, kuru nepieciešams izdalīt, jāpiešķir savs atšķirīgs numurs.

GVN var izmantot daudzējādi, piemēram, EDI komunikācijās GVN izmanto, lai identificētu visas nepieciešamās fiziskās vietas, svītrkoda formā attēlojot tos ar speciāliem Pielietojuma Identifikātoriem, kuri noteikti GVN izteikšanai:

Katram pilntiesīgam GS1 Latvija biedram automātiski tiek piešķirts viens Globālais Vietas Numurs (GVN), kas viennozīmīgi identificē uzņēmumu kā juridisko personu.
Ja uzņēmumam nepieciešami papildu GVN, tie jāreģistrē GS1 Latvija produktu un vietu katalogā. Numuru reģistrācija un piešķiršana ir bez maksas.

Lai izteiktu GVN mašīnlasāmā formā, tiek lietots GS1-128 svītrkoda simbols ar attiecīgajiem Pielietojuma Identifikatoriem vai arī tas tiek iekodēts EPC/RFID etiķetē.

Lasīt vairāk:

Kas ir Globālais Vietas Numurs (pdf)

GVN piešķiršanas noteikumi