Globāla biznesa valoda
  1. Sākums
  2. Nozares
  3. Transports un Loģistika

Transports un Loģistika

Loģistikas etiķete

Transporta un loģistikas nozare ir cieši saistīta ar preču apriti un tās procesos ir iesaistīti daudzi, piemēram, preču nosūtītāji un saņēmēji, kravas pārvadātāji un ekspeditori, muitas un ostu iestādes. Sarežģītās loģistikas plūsmas un tajās iesaistīto pušu daudzveidība pieprasa nodrošināt pēc iespējas vienkāršāku fizisku loģistikas vienību identifikāciju.

Lai piegādes ķēdē sadarbība noritētu bez aizķeršanās, visām iesaistītajām pusēm jāizmanto vienoti informācijas pārsūtīšanas standarti, lai informācija, kas atrodama uz etiķetes, tiktu konsekventi nolasīta un saprasta.

Šiem mērķiem kalpo GS1 izstrādātais GS1 Loģistikas Etiķetes standarts.

Kas ir loģistikas vienība?

Loģistikas vienība ir jebkāda satura vienība, kas izveidota transportēšanai un/vai uzglabāšanai, kuru nepieciešams pārvaldīt visā piegādes ķēdē.

Kādiem mērķiem paredzēta GS1 Loģistikas Etiķete?

GS1 Loģistikas etiķete paredzēta viennozīmīgai katras loģistikas vienības identifikācijai un spēj nodrošināt vienības izcelsmes noteikšanu un izsekošanu visā piegādes ķēdē.

Loģistikas vienību tipiskākais piemērs ir paletes un tās tiek identificētas ar unikālu GS1 identifikācijas atslēgu - Seriālo Kravas Konteinera Kodu jeb angl. Serial Shipping Container Code (SSCC). Visos dokumentos un uz etiķetēm vienmēr izmanto tikai anglisko saīsinājumu SSCC.

SSCC ir vienīgā obligātā informācija. Bez SSCC etiķetē var norādīt arī citu papildus informāciju, piemēram, derīguma termiņu, loģistikas vienībā ietilpstošās tirdzniecības vienības un to skaitu, partijas/Lot numuru u.c.

Kā attēlot etiķetes informāciju?

Loģistikas etiķetē norādīto informāciju attēlo ar GS1-128 svītrkodu, izmantojot GS1 Pielietojuma Identifikatorus (PI) - angl. Application Identifier (AI).

Loģistikas etiķetes izmantošanas priekšrocības

Izgatavotāja sākotnēji piestiprināto etiķeti atkārtoti lieto visas iesaistītās puses līdz pat gala pircējam. Loģistikas Etiķete nodrošina saikni starp fizisko preču plūsmu (izmantojot svītrkodus) un elektronisko informācijas plūsmu (izmantojot elektronisko datu apmaiņu- EDA).

Loģistikas etiķetes informācija un struktūra

Tā kā nevar garantēt datortīklu un elektroniskās datu apmaiņas serveru 100% pieejamību, tad loģistikas vienības vienkāršākai un ātrākai pieņemšanai nepieciešamo minimālo informāciju ieteicams piestiprināt pašai vienībai.
Etiķete nodrošina standartizētu veidu kā attēlot dažādos būtiskos informācijas laukus, lai tie būtu saprotami visiem darījumā iesaistītiem partneriem un tos varētu vieglāk apstrādāt.

Loģistikas etiķetes sadaļas jeb bloki

GS1 Loģistikas Etiķete sadalīta trīs pamatelementos jeb blokos, lai cilvēkam un nolasīšanas iekārtām atvieglotu datu interpretēšanu.
Bloki izvietoti no augšas uz leju:

  Augšējā sadaļa atvēlēta brīva formāta informācijai, kuru
  uzņēmums var izmantot pēc saviem ieskatiem,
  piem., attēlot uzņēmuma
logo un nosaukumu.

  Vidējā sadaļa
satur GS1 datus cilvēkam izprotamā
  formātā jeb saskaņā ar standartu to sauc par “Non-HRI”
  tekstu ar datu nosaukumiem.

  Apakšējā sadaļā
atrodas svītrkods, ieskaitot cilvēkam
  salasāmu tā interpretāciju jeb saskaņā ar standartu –
  svītrkodi un HRI bloks.

 

Etiķetes izmērs

Etiķetes izmēru nosaka pats marķētājs, tomēr izmēram jāatbilst uz etiķetes izvietoto datu prasībām. Etiķetes izmēru ietekmē nepieciešamo datu daudzums, saturs un izmantoto svītrkodu X-izmērs, kā arī pašas loģistikas vienības izmēri, kurai etiķete paredzēta. Praksē pamatā tiek izmantotas šādas etiķetes:

Kompaktā etiķeteA6 (105 mm x 148 mm). Šī etiķete piemērota, ja tiek kodēts SSCC un ierobežots skaits papildu datu vai tikai SSCC. Tā ir piemērota, piemēram, kastes etiķetēm.

Lielā etiķeteA5 (148 mm x 210 mm). Etiķete piemērota, ja ir nepieciešams iekļaut papildu informāciju, piemēram, loģistikas vienībā iekļautās tirdzniecības vienības datus. Tā varētu būt piemērota palešu etiķetēm.

Izmanto arī cita izmēra etiķetes
, kas parasti ir iepriekšminēto etiķešu veidu variācijas atkarībā no informācijas, kas nepieciešama, vai arī atkarībā no loģistikas vienības izmēriem.