Globāla biznesa valoda
  1. Sākums
  2. Pakalpojumi un noderīgi rīki
  3. Noderīgi rīki
  4. GPC - Globālais produktu klasifikātors

GPC - Globālais produktu klasifikātors

GPC - GS1 Globālā Produktu Klasifikācija (angl. The GS1 Global Product Classification) ir starptautiska produktu grupēšanas valoda.

GPC standarts palīdz tirdzniecības partneriem visā pasaulē vienādi grupēt produktus. Kopējā biznesa valoda ir skaidra un uzreiz saprotama.

GPC klasificē produktus, grupējot tos kategorijās, pamatojoties uz būtiskām produkta īpašībām un attiecībām ar citiem produktiem.

GPC galvenie mērķi ir:

• atvieglot pircējiem iepirkšanas procesus, ļaujot iepriekš atlasīt attiecīgās produktu grupas;
• nodrošināt kopīgu valodu kategoriju pārvaldībai, tādējādi paātrinot reaģēšanu uz patērētāju vajadzībām;
• būt par svarīgu rīku Globālajā Datu Sinhronizācijas Tīklā;
• informācijas apmaiņā starp pusēm būt par galveno kopīgi izmantojamo produkta klasifikācijas sistēmu.

GPC izmantošanas priekšrocības

• Pircējiem un pārdevējiem nodrošina vienotu produktu klasifikācijas sistēmu, lai komunicētu par saviem produktiem - valstī, reģionā vai visā pasaulē.
• Uzlabo datu precizitāti un integritāti.
• Paātrina piegādes ķēdes reakciju uz patērētāju vajadzībām.
• Vienkāršo pārskatu sniegšanu dažādās produktu kategorijās.

GPC pamatā ir produkta kods, kuru sauc par “ķieģelīti” jeb angl. ”Brick”. Katram produktam atbilst savs “ķieģelītis” - no automašīnas līdz pat piena pakai.
GPC sistēmā “kieģelītis“ ir 8 zīmju cipars.

Piemēram: Brick: 10000025 - Piens/Piena aizvietotājs (ātri bojājošs).

Augstākais klasifikācijas līmenis ir “segments”, kas atbilst konkrētai nozarei. Piemēram, piena paka atbilst pārtikas, dzērienu un tabakas segmentam.

Produktu klasifikācijas sistēmas zemāko līmeni sauc par ķieģelīša atribūtu. Atribūts sīkāk apraksta konkrēto produktu. Piemēram, var norādīt, vai piens ir dzīvnieku piens (govs, kazas u.c.) vai piens nav dzīvnieku piens, piem., sojas, rīsu utt.
Piemēram:

 gpc hierarhija

 

gpc piemērs

 

Klasifikācijas sistēmas zemāko līmeni sauc par “ķieģelīša” atribūtu, kas ir konkrētā produkta sīkāka detaļa. Piemēram, var norādīt, vai piens ir dzīvnieku piens (govs, kazas u.c.) vai tas ir cits piens, piemēram, sojas, rīsu u.c.
GS1 Cloud paredzēts produktu klasificēt tikai “ķieģelīša” līmenī (8 cipari).

Lai atvieglotu produktu klasifikācijas procesu, lietotājiem izstrādāts GPC pārlūks, kurā var izvēlēties arī latviešu valodu (darba versijā).

 

gpc browser

Vairāk lasīt Šeit