Globāla biznesa valoda
  1. Sākums
  2. Vajag svītrkodu?
  3. Svītrkodu ieviešanas 10 soļi

Svītrkodu ieviešanas 10 soļi

Šī sadaļa paredzēta jauniem svītrkodu lietotājiem, lai palīdzētu uzsākt svītrkodu lietošanu.

GS1 svītrkodu ieviešanas 10 soļi. Lietotāja rokasgrāmata (pdf) User manual (pdf)

Pirms uzsākt svītrkodu lietošanu, uzņēmumam jāizveido numuri, kuri tiks atspoguļoti svītrkodā. Šos numurus sauc par GS1 identifikācijas numuriem jeb atslēgām. Lai izveidotu jebkuru GS1 identifikācijas atslēgu, vispirms no GS1 organizācijas jāsaņem GS1 uzņēmuma prefikss. GS1 uzņēmuma prefikss nodrošina uzņēmumam iespēju veidot visā pasaulē unikālus identifikācijas numurus produktiem, loģistikas vienībām, vietām, aktīviem, kuponiem u.c. GS1 uzņēmumu prefiksi tiek lietoti, lai unikālā veidā identificētu vairāk nekā 1,3 miljons uzņēmumu visā pasaulē, un veido pamatu jebkurai unikālai identifikācijai. Lai uzņēmums Latvijā saņemtu GS1 uzņēmuma prefiksu, tam jākļūst par "GS1 Latvija" biedru. Lai kļūtu par biedru, jāaizpilda iesniegums, kā arī jāiemaksā biedra iestāšanās maksa un ikgadējā biedra nauda. Sk. "Pieprasīt svītrkodu" vai zvaniet: + 371 67830822, Mob. +371 27334458                    
gs1_uzmuma_prefikss_1201_01

Pēc GS1 uzņēmuma prefiksa saņemšanas uzņēmums var uzsākt identifikācijas numuru piešķiršanu savām tirdzniecības vienībām (produktiem vai pakalpojumiem), vietām, loģistikas vienībām, individuāliem uzņēmuma pamatlīdzekļiem, atgriežamiem pamatlīdzekļiem (paletēm, konteineriem, mucām) un pakalpojumu attiecībām.

Katram uzņēmumam tiek piešķirts 9 vai atsevišķos gadījumos 7 ciparu uzņēmumam prefikss. Produkta numuru izveidošanas process ir ļoti vienkāršs. Atkarībā no uzņēmumam prefiksa garuma, produkta numurs ir 3 vai 5 cipari. Numuri ir bez nozīmes, t.i. numura atsevišķie cipari nav saistīti ar klasifikāciju un nedod nekādu specifisku informāciju par produktu. Vienkāršākais piešķiršanas veids ir likt ciparus pēc kārtas, t.i. 001,002,003... Pēdējais - 13.cipars ir kontrolcipars, kuru aprēķina no visiem iepriekšējiem cipariem pēc GS1 algoritma un to piešķirs automātiski pēc produkta reģistrācijas "GS1 Latvija" tiešsaistes informatīvajā sistēmā mansGS1. Reģistrācija mansGS1 katalogā nodrošina, ka katram produktam tiek piešķirts unikāls numurs. mansGS1 ir vienkārši lietojams tiešsaistes produktu numuru piešķiršanas un reģistrācijas rīks. Produktu reģistrācija ir bez maksas.
prefikss_226
Sākumā būtu jāizlemj, kādu informāciju vēlaties iekodēt svītrkodā, vai tā būs statiska vai dinamiska (mainīga). Ja svītrkods atspoguļo statisku informāciju (vienmēr vienu un to pašu) svītrkodu var drukāt tieši uz iepakojuma, izmantojot tradicionālo iespiedtehniku (piem., papīra piena paciņa) vai pa tiešo uz etiķetes, kas tiek uzlīmēta uz iepakojuma (piemēram, eiķete uz piena krūzes).

prefikss_226_02

Ja informācija ir dinamiska, tad būs nepieciešams izmantot vai nu digitālo vai digitālās un tradicionālās drukas kombināciju. Piemēram:

- ja produktam ir nepieciešama vairāku krāsu grafika un svītrkods ar dinamiskiem datiem, tad grafiku var iespiest iepriekš, izmantojot tradicionālās iespiedmašīnas, bet daļu etiķetes atstāt tukšu, kur ražošanas un iepakošanas laikā tiks izmantota digitālā druka.

- Ja uz produkta ir nepieciešams tikai teksts un svītrkods ar dinamiskiem datiem, etiķeti var drukāt uz ražošanas līnijas un uzlīmēt uz iepakojuma (automātiski, ja liels apjoms, vai ar roku, ja apjoms ir neliels). To var arī druklāt tieši uz paša iepakojuma, neizmantojot etiķeti.

- Arī svītrkodu ar statiskiem datiem var drukāt tieši uz iepakojuma, izmantojot digitālās drukas metodi, piemēram, ja vienu un to pašu iepakojumu izmanto dažādiem produktiem.

Lai izvēlētos, kur un kā drukāt svītrkodus, varat apskatīt sadaļu “Pakalpojumu sniedzēji“ .
Svītrkoda tipa, izmēra, krāsas, izvietojuma uz produkta vai iepakojuma un kvalitātes specifikācijas ir atkarīgas no tā, kur svītrkods tiks skenēts jeb nolasīts.
Zinot, kur jūsu svītrkods tiks skenēts, varat pielietot pareizās specifikācijas tā izgatavošanai. Ja svītrkods tiks skenēts gan mazumtirdzniecības kasē, gan noliktavā, tad jāizvēlas simbols, kas nolasās mazumtirdzniecības kasē, bet tam jābūt pietiekami lielam, lai atbilstu automātiskās nolasīšanas noteikumiem distribūcijas centrā. Svītrkodiem uz veselības aprūpes vienībām, kurus skenē slimnīcās un aptiekās nav nepieciešama vairākvirzienu skenēšana, lai arī šīs vienības tiek skenētas mazumtirdzniecības kasēs veikalos.

Pareiza svītrkoda tipa izvēle ir ļoti būtisks nosacījums jūsu produktu automātiskai identifikācijai. Svītrkoda tipa izvēles galvenās vadlīnijas:

Ja ar svītrkodu marķējat tirdzniecības vienību, kas tiks skenēta pie kases mazumtirdzniecībā (POS), pirmā simbola izvēle ir EAN/UPC simbols. Šis simbols garantē, ka būs nolasāms jebkurā POS sistēmā pasaulē. Dažos gadījumos var tikt izmantots GS1 DataBar simbols.

• Ja svītrkodā attēlojat mainīgu informāciju, piem., sērijas numuru, derīguma termiņu vai mērvienības, jāizvēlas GS1-128, GS1 DataBar vai GS1 2D simboli.
• Ja svītrkodā vēlaties iekodēt URL, lai patērētājam nodrošinātu piekļuvi paplašinātai iepakojuma informācijai, tad jāizmanto GS1 2D simbols.
•  Ja nepieciešams marķēt ārējo iepakojumu vai kastes, kuru svītrkods tiks skenēts loģistikas vidē, un vēlaties svītrkodu drukāt uz pa tiešo uz gofrēta kartona, tad var izvēlēties ITF-14 simbolu.
gs1_svtrkodi_1118
Ja jums ir šaubas, kuru svītrkodu izmantot, jautājiet mums pa tālruni +371 67830822 vai mob.+371 27334458.

Kad esat izvēlējušies informācijas attēlošanai pareizo svītrkoda simbolu, jums jāsāk domāt par svītrkoda dizainu, t.i. izmēriem un krāsām. Svītrkoda izmērs dizainā ir atkarīgs no tā, kur un kā tas tiks lietots un kādā veidā tiks drukāts.

Simbola izmēri

X-dimensija jeb X-izmērs ir norādītais šaurākā elementa platums svītrkoda simbolā. Lai noteiktu pieļaujamo simbola izmēru, tiek izmantota X-dimensija kopā ar simbola augstumu.

Katrai nolasīšanas videi atkarībā no konkrētā simbola pielietojuma ir noteikts svītrkoda izmērs ar attiecīgo nominālo X-dimensiju un atbilstošo augstumu. Bez nominālā lieluma tiek noteikti arī minimālie un maksimālie izmēri.

Minimālā, nominālā un maksimālā palielinājuma svītrkoda piemēri:
izmri_1635

EAN/UPC simbols

EAN/UPC simboli  paredzēti skenēšanai ar mazumtirdzniecības vairākvirzienu skeneriem. Tas nozīmē, ka EAN/UPC simboliem ir divi segmenti, kas ir garāki, nevis platāki. Pastāv noteikta saistība starp simbola augstumu un platumu. Ja tiek modificēta viena dimensija, proporcionāli jāmaina arī otra.

Dažreiz, lai EAN/UPC svītrkods aizņemtu mazāk vietas produkta dizainā, svītrkoda augstums tiek samazināts. Šo procesu sauc par svītrkoda augstuma "nogriešanu"jeb angl. "truncation", bet tā kā tas EAN/UPC simbolu specifikācijās nav atļauts, tad no tā būtu jāizvairās. Samazinot svītrkoda augstumu, būtiski tiek samazināts nolasāmības ātrums (scan raete) mazumtirdzniecības kasēs, kurās tiek izmantoti vairākvirzienu skeneri.

skenera_lnijas_1375

Drukas veida izvēle.

Pēdējais nozīmīgais faktors, nosakot svītrkoda lielumu, ir drukas veida izvēle, jo jāzina, cik precīzi var nodrukāt svītrkodu, pielietojot attiecīgo drukas veidu. Minimālais svītru platumu samazinājums (Bar Width Reduction) var diezgan būtiski mainīties atkarībā no drukas veida un konkrētās drukas iekārtas (preses). Tipogrāfijām būtu jānosaka savi individuālie pieļaujamie minimālie svītrkoda izmēri ar kuriem būtu nodrošināta pieņemama svītrkoda drukas kvalitāte un stabilitāte.

Teksts zem svītrkoda, ko sauc par cilvēkam lasāmo interpretāciju jeb angl. Human Readable Interpretation (HRI) ir ļoti svarīgs, jo kalpo kā rezerves kopija (back-up) gadījumam, ja svītrkods ir bojāts vai ir sliktas kvalitātes. Tāpēc svarīgi, lai tas būtu skaidrs un salasāms.

Turpmāk dotas atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par HRI:
prefikss_hri_226

Vai cilvēkam lasāmajai interpretācijai ir kāds noteikts izmērs?

Cilvēkam lasāmai interpretācijai jābūt skaidri salasāmai un proporcionālai svītrkoda izmēram.

Vai cilvēkam lasāmajai interpretācijai jābūt virs vai zem svītrkoda?

HRI jānovieto zem svītrkoda, un, cik vien tas fiziski iespējams, jāgrupē kopā, vienlaikus saglabājot teksta salasāmību un minimālo svītrkoda augstumu.

Zem dažiem svītrkodiem redzami Pielietojuma Identifikatori (PI), kas
ir iekļauti iekavās. Vai tam tā jābūt, un vai šīs iekavas ir iekodētas svītrkodā?

Cilvēkam lasāmā interpretācijā visi Pielietojuma Identifikatori (PI) ir jāraksta apaļajās iekavās, bet svītrkoda simbolā iekavas kodētas netiek.

Cik ciparu jādrukā zem EAN/UPC svītrkoda simbola cilvēkam salasāma teksta veidā?

- Zem UPC-A simbola jādrukā 12 cipari.
- Zem EAN-13 simbola jādrukā 13 cipari.
- Zem EAN-8 un EPC-E simboliem jādrukā 8 cipari.

Optimālākā krāsu kombinācija svītrkoda simbolam ir melnas svītras uz balta fona. Ja tomēr vēlaties izmantot citas krāsas, turpmākie norādījumi palīdzēs piemeklēt pareizās kombinācijas:

•  GS1 svītrkodu svītrām nepieciešamas tumšas krāsas (piem., melnā, tumši zilā, tumši zaļā vai tumši brūnā).
• Svītrkoda svītrām vienmēr jābūt vienādā un vienmērīgā klājuma krāsā un tās nekad nevajadzētu drukāt, izmantojot “multiple imaging tools” (piem., plate, ekrāns, cilindrs).
• GS1 svītrkodu "klusajām" zonām (no apdrukas brīvs laukums ap svītrkodu) un atstarpēm (piem., baltajām) nepieciešams gaišs fons.
krsa_958

Kā gaišo fonu var izmantot arī sarkanos toņus (sarkans, oranžs, dzeltens, rozā). Ja kādreiz esat esat bijuši slēgtā telpā, kurā ir sarkans apgaismojums, tad, turot rokās sarkanu tekstu, tas virtuāli pazūd un jūs to varat arī neredzēt. Tā kā pamatā skeneros tiek lietots tieši sarkanas gaismas avots, tad kļūst arī saprotams, kāpēc sarkanie toņi der fonam, bet nedrīkst tikt izmantoti svītrkoda svītrām.
• Daudzos gadījumos svītrkoda fons netiek drukāts, jo par fonu kalpo paša produkta vai tā iepakojuma materiāls. Savukārt, ja drukas virsma ir tumša un tā kalpo par svītrām, tad atstarpes, klusās zonas un fons jādrukā kā vienmērīgas gaišas līnijas.
• Ja tiek lietots vairāku slāņu krāsas klājums, lai palielinātu necaurspīdīgumu, katrs slānis jādrukā kā vienmērīgs krāsas slānis.
• Ja tiek lietota sietspiede, lai uznestu vairāk krāsas uz pamatnes, pārliecinieties, ka nav izveidojušies krāsas iztrūkumi, kas var rasties, nevienmērīgi uzpildot sietu ar krāsu.

Atgādinām, ka vislabāk izvēlēties melnas svītras un baltu fonu, tomēr var izmantot arī citu krāsu kombinācijas. Ja neesat pārliecināti par izvēlētajām krāsām, lūdzu kontaktējieties ar “GS1 Latvija” vai ar pieredzējušiem iepakojuma speciālistiem (tipogrāfiju).

Lai svītrkodam atrastu vietu uz produkta iepakojuma dizaina, jāņem vērā iepakošanas process. Vispirms jākonsultējas ar produkta iepakojuma veidotāju, lai pārliecinātos, ka svītrkods netiks aplocīts ap stūriem, neatradīsies zem atloka vai kā citādi nebūs nosegts ar citu iepakojuma slāni. Kad svītrkodam atrasta vieta, jākonsultējas ar tipogrāfiju, lai izvēlētos pareizo svītrkoa orientāciju (svītrkoda svītras "kāpņu" vai "žoga" veidā). Tas ir ļoti būtiski, jo daudziem drukas procesiem ir svarīga atbilstoša svītrkoda orientācija krāsas klāšanas virzienam.

Izmantojot fleksogrāfijas druku, svītrkoda svītrām jāatrodas paralēli preses sieta virzienam jeb “žoga” veida orientācijā. Ja svītrkoda svītras jāizvieto perpendikulāri preses sieta virzienam, tad “kāpņu” veida orientācijā, mēģinot izvairīties no simbola deformācijas ruļļa aploces nevienmērīga krāsas klājuma.

Lietojot zīdspiedi (sietspiedi) vai roto gravīru, simbolam vēlams atrasties paralēli sieta struktūrai vai gravīras cilindra plātnei, tādā veida nodrošinot iespējami precīzākas svītru malas.

Lai noteiktu pareizo svītrkoda izvietojumu uz produkta, skatīt GS1 Vispārējo Specifikāciju 6.sadaļu:

- Vispārējie svītrkoda izvietojuma principi
- Vispārējās svītrkoda izvietojuma vadlīnijas mazumtirdzniecības kases sistēmām (POS)
- Izvietojuma vadlīnijas specifiskiem iepakojuma veidiem
- Simbola izvietojums drēbju un modes aksesuāru marķēšanai
- Vispārējās svītrkoda izvietojuma vadlīnijas tirdzniecības vienībām izplatīšanai
- Drēbju un dizaina aksesuāru etiķešu dizains, loģistikas etiķešu dizains.

Kad svītrkods ir nodrukāts, būtu jāpārbauda tā drukas kvalitāte. Kvalitātes pārbaudes metodes aprakstītas ISO standartā “ISO/IEC 15416 Lineāro simbolu svītrkodu drukas kvalitātes pārbaudes specifikācijas” (Bar Code Print Quality Test Specifications for Linear Symbols). Drukas kvalitāte tiek pārbaudīta, izmantojot ISO svītrkodu kvalitātes verifikatoru, kas var izskatīties līdzīgs parastam kases skenerim. Verifikators bez skenēšanas novērtē arī svītrkoda kvalitātes parametrus un analizē svītrkoda atstarojamības diagrammu.

Svītrkoda kvalitātes noteikšanai GS1 izmanto ISO/IEC metodi , nosakot vēl arī savus minimālos nepieciešamos standartus katram kvalitātes parametram atbilstoši attēlotajam simbolam vai primārajai videi, kurā svītrkods tiks lasīts jeb skenēts. Papildus minimālajam vērtējumam GS1 nosaka arī nepieciešamo verifikatora apertūru un viļņu garumu, kas nepieciešams katram konkrētam simbola (svītrkoda) veidam.

Sistēma, nosakot minimālos “Ieskaitīts” vai “Neieskaitīts” svītrkoda kvalitātes parametrus, līdzinās augstskolas iestājeksāmena novērtējuma baļļu sistēmai, kurā tiek pieņemts minimālais punktu skaits eksāmena nokārtošanai. Lai arī dažādas augstskolas izmanto vienādus iestājeksāmena pārbaudījumus, tomēr minimālos uzņemšanas “ieskaitīts” parametrus var noteikt individuāli.

Svītrkodu kvalitātes pārbaude un nepieciešamie minimālie “ieskaitīts” parametri atkarība no simbola tipa, pielietojuma vides un svītrkodētās informācijas ir aprakstīti GS1 vispārējo specifikāciju 5.sadaļā.

Uzņēmumi arī paši var veikt savu svītrkodu kvalitātes pārbaudi. Tomēr, lai veiktu kvalificētu ISO un GS1 specifikācijām atbilstošu svītrkodu kvalitātes pārbaudi un saņemtu attiecīgo svītrkoda pārbaudes novērtējuma protokolu, iesakām vērstiem "GS1 Latvija".