Globāla biznesa valoda

Svītrkodu verifikācija

Kāpēc svarīgi drukāt kvalitatīvus svītrkodus?
Svītrkodus izmanto visdažādākajās nozarēs, bet visvairāk mazumtirdzniecībā un loģistikā. Līdz ar to tirgotāja informācijas sistēmas lielā mērā atkarīgas no pareizas svītrkodu informācijas un svītrkodu simbolu nolasāmības.

Marķēt produktu ar sliktas kvalitātes svītrkodu ir sliktāk nekā nemarķēt to vispār!

Sliktas kvalitātes svītrkodi: 

Vēl ļaunāk, ja svītrkods nolasās, bet kļūdaini identificē citu produktu, kas iespaido visas kases, noliktavas un rēķinu izstādīšanas sistēmas. Tādēļ mazumtirdzniecības tīkli mēģina cīnīties ar sliktas kvalitātes svītrkodiem, piemēram, iekļaujot atrunu par svītrkodu kvalitāti līgumos. Ražotājam vai preču piegādātājam sliktas kvalitātes dažus centus vērta svītrkoda etiķete var izmaksāt simtiem eiro - jāpasūta jauns iepakojums vai jāpārlīmē etiķetes, jāizpārdod produkts par zemāku cenu vai arī tirgotājs var vispār atteikties pieņemt produktu tirdzniecībā.

Kā nodrošināties pret sliktas kvalitātes svītrkodu? 

Svītrkoda kvalitātes pārbaude jeb verifikācija

Lai pārliecinātos, ka uz produkta iepakojuma ir kvalitatīvs svītrkods, kas būs nolasāms katru reizi ar pirmo lasījumu jebkurā skenēšanas vietā, jāveic svītrkodu kvalitātes pārbaude jeb verifikācija. Arī tirgotāji, slēdzot līgumu par produkta piegādi, var pieprasīt GS1 svītrkodu pārbaudes protokolu, kas apliecinātu, ka konkrētais svītrkods izveidots atbilstoši ISO/IEC 15420:2009 standartam un tā drukas kvalitāte atbilst minimālajam novērtējumam C/1.5 atbistoši ISO/IEC 15416 (Bar code print quality test specification -Linear symbols) standartam.

Starptautiskais standarts ISO/IEC 15420:2009 (Information technology - Automatic identification and data capture techniques - Bar code symbology specification - EAN/UPC)  nosaka prasības svītrkodu simboliem - datu kodēšanai, simbolu formātiem, dimensijām utt., kas pēc būtības ietver GS1 Vispārējās specifikācijās noteiktos noteikumus.

Kur un kā var pārbaudīt svītrkoda kvalitāti?

To var izdarīt mūsu birojā Rīgā, Cēsu ielā 31, 3.korpuss, 9.ieeja, 5.stāvs (biznesa centrs Barons Kvartāls).
Mēs veicam visu GS1 sistēmas svītrkodu verifikāciju - EAN-13, EAN-8, UPC, ITF-14, GS1-128, DataBar u.c.

Lai pārbaudītu svītrkoda simbola atbilstību GS1 standartiem, jāiesniedz 2 identiskus svītrkoda paraugus un aizpildītu svītrkodu simbolu verifikācijas pieprasījuma veidlapu.

Pieteikuma veidlapa (pdf)                   Pakalpojuma apraksts (pdf)

 Piezīme! Aizpildīšana pārlūkprogrammā nesaglabā garumzīmes!!! Iesniegums vispirms jālejuplādē un tad jāaizpilda, izmantojot programmu Adobe Acrobat Reader. Bezmaksas versiju var lejuplādēt šeit.

Maksa par pakalpojumu (par vienu simbolu):

GS1  pārbaudes protokols ar slēdzienu:
Vienkāršotā ISO verifikatora atskaite:
GS1 Latvija biedriem
14 Eur
Pārējiem
21 Eur
GS1 Latvija biedriem
4 Eur
Pārējiem
9 Eur

Kas un kā tiek pārbaudīts?

Ar ISO sertificētu verifikatoru tiek pārbaudīta svītrkoda drukas kvalitāte atbilstoši starptautiskiem GS1 un ISO standartiem. Pārbaude tiek veikta pēc tradicionālajiem GS1 un ISO parametriem. Tradicionālie parametri apraksta svītrkoda lineāros izmērus, iekodēto informāciju, izvietojumu uz produkta, krāsas u.c. ar cilvēka aci saredzamus parametrus. Savukārt ISO parametri analizē svītrkoda atstarojamības diagrammu, t.sk. svītru un atstarpju identificēšanu un katras elementa malas pozīcijas noteikšanu, atkodēšanu, simbola kontrastu, minimālo atstarošanas spēju, malas kontrastu, defektus.

Pēc svītrkoda pārbaudes pēc uzņēmuma izvēles var tikt izsniegts svītrkoda pārbaudes protokols latviešu un angļu valodā kā apliecinājums, ka svītrkods atbilst/neatbilst GS1 un ISO kvalitātes standartiem vai arī tiek veikta vienkārša svītrkoda pārbaude bez speciālā protokola sagatavošanas.

Kāpēc nepietiek ar parasta kases skenera pārbaudi?

Tādēļ, ka nav divu vienādu skeneru, jo tie atšķiras ar uzstādījumiem, apertūru un programmnodrošinājumu. Ražotāji papildina savu aparatūru ar dažādiem papildus algoritmiem un filtriem, kas palīdz nolasīt svītrkodus. Nereti ir gadījumi, ka vienā tirdzniecības ķēdē svītrkods nolasās bez problēmām, bet citā tas nenolasās vispār.

Mēs veicam pārbaudes ar ISO/IEC 15426 standartam atbilstošiem verifikatoriem, kas pārbauda svītrkodu pēc ISO standarta noteiktā algoritma, kas atbilstu visu iespējamo skeneru minimālajiem nosacījumiem.

GS1 svītrkoda simbola pārbaude (verifikācija)

Svītrkoda simbola pārbaude tiek veikta ar ISO/IEC 15426 atbilstošu verifikatoru un ievērojot ISO/IEC 15416 svītrkodu drukas kvalitātes pārbaudes nosacījumus, kuros noteikts, ka minimālajam svītrkoda  kvalitātes novērtējumam jāatbilst  C  - 1.5 (ISO grade) pēc  ISO/ANSI  novērtējuma skalas* un  GS1 parametriem** - OK  (Traditional grade).

*ISO/ANSI novērtējumu skalas (ISO grade) tabula:

ANSI

ISO/CEN

Komentāri:

A

3,50 – 4,00

Ieskaitīts

B

2,50 – 3,50

Ieskaitīts

C

1,5 – 2,50

Ieskaitīts

D

0,5 – 1,50

Izkritis

F

0 – 0,5

Izkritis


**GS1 parametru novērtējums (Traditional grade):             

OK

OK

Ieskaitīts

F

Failed

Izkritis

Kas tiek pārbaudīts ar verifikatoru?

Ar verifikatoru tiek pārbaudīta svītrkoda drukas kvalitāte atbilstoši starptautiskiem ISO standartiem, ko izmanto mazumtirdzniecības sektorā visā pasaulē. Atbilstoši šiem standartiem svītrkodu drukas kvalitātes pārbaude ir vēlama visiem uzņēmumiem, kas veido produktu dizainu vai drukā svītrkodus.

Ar verifikatoru tiek veikti 10 mērījumi un, izanalizējot skenējuma atstarojamības diagrammu, tiek noteikts atbilst/neatbilst tradicionālajiem GS1 parametriem un 0.0-4.0 vērtējumu ISO parametriem.

Minimālais nepieciešamais kopējais ISO vērtējums gala produktam ir 1.5, bet paraugnovilkumam vai tipogrāfijas filmai vēlams vismaz 2.5.
Par kopējo novērtējumu tiek ņemts zemākais no visiem ISO kvalitātes parametriem.

Tradicionālie GS1 parametri

Tradicionālie parametri apraksta svītrkoda lineāros izmērus, iekodēto informāciju, izvietojumu uz produkta, krāsas u.c. cilvēkam saredzamus parametrus:

ISO/IEC 15416 parametri