Svītrkodu verifikācija

Kāpēc svarīgi drukāt kvalitatīvus svītrkodus?
Svītrkodus izmanto visdažādākajās nozarēs, bet visvairāk mazumtirdzniecībā un loģistikā. Līdz ar to tirgotāja informācijas sistēmas lielā mērā atkarīgas no pareizas svītrkodu informācijas un svītrkodu simbolu nolasāmības.

 

Marķēt produktu ar sliktas kvalitātes svītrkodu ir sliktāk nekā nemarķēt to vispār!

Sliktas kvalitātes svītrkodi: 

 • veicina rindas pie kasēm, jo kasierim svītrkods jāievada ar roku vai jāmeklē „špikeris”, vai arī jāiet pie plauktiem noskaidrot pareizo preču kodu, bet mums jāstāv rindā un jāgaida…
 • veido negatīvu attieksmi pret produktu/zīmolu, kura dēļ jūs aizkavējat rindu.

Vēl ļaunāk, ja svītrkods nolasās, bet kļūdaini identificē citu produktu, kas iespaido visas kases, noliktavas un rēķinu izstādīšanas sistēmas. Tādēļ mazumtirdzniecības tīkli mēģina cīnīties ar sliktas kvalitātes svītrkodiem, piemēram, iekļaujot atrunu par svītrkodu kvalitāti līgumos. Ražotājam vai preču piegādātājam sliktas kvalitātes dažus centus vērta svītrkoda etiķete var izmaksāt simtiem eiro - jāpasūta jauns iepakojums vai jāpārlīmē etiķetes, jāizpārdod produkts par zemāku cenu vai arī tirgotājs var vispār atteikties pieņemt produktu tirdzniecībā.

Kā nodrošināties pret sliktas kvalitātes svītrkodu? 

 • Iepakojuma vai etiķetes dizaina izstrādāšanas stadijā svītrkodam jāparedz pietiekama vieta, pareizs izvietojums un krāsu izvēle, t.i. jāizvēlas pareiza izmēra “klusās zonas”, svītrkoda palielinājums un krāsu kontrasts.
 • Slēdzot līgumu ar iepakojuma izgatavotāju, ieteicams iekļaut atrunu, ka tas ir atbildīgs par svītrkoda nolasāmību t.i., lai svītrkods būtu nolasāms katru reizi ar pirmo lasījumu un, lai tas atbilstu ISO/IEC 15420:2009 standartam.
 • Ja svītrkods tiek drukāts ar etiķešu printeri, jāpārbauda printera svītrkodu drukas kvalitāte un jāprasa no printera ražotāja/piegādātāja, lai iekārta atbilstu drukas kvalitātes standartiem.
 • Pirms lielākas partijas pasūtīšanas būtu jāpārbauda svītrkoda kvalitāte uz tipogrāfijas filmas un iepakojuma parauga.

Svītrkoda kvalitātes pārbaude jeb verifikācija

Lai pārliecinātos, ka uz produkta iepakojuma ir kvalitatīvs svītrkods, kas būs nolasāms katru reizi ar pirmo lasījumu jebkurā skenēšanas vietā, jāveic svītrkodu kvalitātes pārbaude jeb verifikācija. Arī tirgotāji, slēdzot līgumu par produkta piegādi, var pieprasīt GS1 svītrkodu pārbaudes protokolu, kas apliecinātu, ka konkrētais svītrkods izveidots atbilstoši ISO/IEC 15420:2009 standartam un tā drukas kvalitāte atbilst minimālajam novērtējumam C/1.5 atbistoši ISO/IEC 15416 (Bar code print quality test specification -Linear symbols) standartam.

Starptautiskais standarts ISO/IEC 15420:2009 (Information technology - Automatic identification and data capture techniques - Bar code symbology specification - EAN/UPC)  nosaka prasības svītrkodu simboliem - datu kodēšanai, simbolu formātiem, dimensijām utt., kas pēc būtības ietver GS1 Vispārējās specifikācijās noteiktos noteikumus.

Kur un kā var pārbaudīt svītrkoda kvalitāti?

To var izdarīt mūsu birojā Rīgā, Cēsu ielā 31, 3.korpuss, 9.ieeja, 5.stāvs (biznesa centrs Barons Kvartāls).
Mēs veicam visu GS1 sistēmas svītrkodu verifikāciju - EAN-13, EAN-8, UPC, ITF-14, GS1-128, DataBar u.c.

Lai pārbaudītu svītrkoda simbola atbilstību GS1 standartiem, jāiesniedz 2 identiskus svītrkoda paraugus un aizpildītu svītrkodu simbolu verifikācijas pieprasījuma veidlapu.

Pieteikuma veidlapa (pdf)                   Pakalpojuma apraksts (pdf)

 Piezīme! Aizpildīšana pārlūkprogrammā nesaglabā garumzīmes!!! Iesniegums vispirms jālejuplādē un tad jāaizpilda, izmantojot programmu Adobe Acrobat Reader. Bezmaksas versiju var lejuplādēt šeit.

Pakalpojuma maksa:

Maksa par pakalpojumu (par vienu simbolu):

GS1  pārbaudes protokols ar slēdzienu:

Vienkāršotā ISO verifikatora atskaite:

GS1 Latvija biedriem     14 Eur

Pārējiem                          21 Eur

GS1 Latvija biedriem     4 Eur

Pārējiem                         9 Eur 

Kas un kā tiek pārbaudīts?

Ar ISO sertificētu verifikatoru tiek pārbaudīta svītrkoda drukas kvalitāte atbilstoši starptautiskiem GS1 un ISO standartiem. Pārbaude tiek veikta pēc tradicionālajiem GS1 un ISO parametriem. Tradicionālie parametri apraksta svītrkoda lineāros izmērus, iekodēto informāciju, izvietojumu uz produkta, krāsas u.c. ar cilvēka aci saredzamus parametrus. Savukārt ISO parametri analizē svītrkoda atstarojamības diagrammu, t.sk. svītru un atstarpju identificēšanu un katras elementa malas pozīcijas noteikšanu, atkodēšanu, simbola kontrastu, minimālo atstarošanas spēju, malas kontrastu, defektus.

Pēc svītrkoda pārbaudes pēc uzņēmuma izvēles var tikt izsniegts svītrkoda pārbaudes protokols latviešu un angļu valodā kā apliecinājums, ka svītrkods atbilst/neatbilst GS1 un ISO kvalitātes standartiem vai arī tiek veikta vienkārša svītrkoda pārbaude bez speciālā protokola sagatavošanas.

Kāpēc nepietiek ar parasta kases skenera pārbaudi?

Tādēļ, ka nav divu vienādu skeneru, jo tie atšķiras ar uzstādījumiem, apertūru un programmnodrošinājumu. Ražotāji papildina savu aparatūru ar dažādiem papildus algoritmiem un filtriem, kas palīdz nolasīt svītrkodus. Nereti ir gadījumi, ka vienā tirdzniecības ķēdē svītrkods nolasās bez problēmām, bet citā tas nenolasās vispār.

Mēs veicam pārbaudes ar ISO/IEC 15426 standartam atbilstošiem verifikatoriem, kas pārbauda svītrkodu pēc ISO standarta noteiktā algoritma, kas atbilstu visu iespējamo skeneru minimālajiem nosacījumiem.

GS1 svītrkoda simbola pārbaude (verifikācija)

Svītrkoda simbola pārbaude tiek veikta ar ISO/IEC 15426 atbilstošu verifikatoru un ievērojot ISO/IEC 15416 svītrkodu drukas kvalitātes pārbaudes nosacījumus, kuros noteikts, ka minimālajam svītrkoda  kvalitātes novērtējumam jāatbilst  C  - 1.5 (ISO grade) pēc  ISO/ANSI  novērtējuma skalas* un  GS1 parametriem** - OK  (Traditional grade).

*ISO/ANSI novērtējumu skalas (ISO grade) tabula:

ANSI

ISO/CEN

Komentāri:

A

3,50 – 4,00

Ieskaitīts

B

2,50 – 3,50

Ieskaitīts

C

1,5 – 2,50

Ieskaitīts

D

0,5 – 1,50

Izkritis

F

0 – 0,5

Izkritis


**GS1 parametru novērtējums (Traditional grade):             

OK

OK

Ieskaitīts

F

Failed

Izkritis

Kas tiek pārbaudīts ar verifikatoru?

Ar verifikatoru tiek pārbaudīta svītrkoda drukas kvalitāte atbilstoši starptautiskiem ISO standartiem, ko izmanto mazumtirdzniecības sektorā visā pasaulē. Atbilstoši šiem standartiem svītrkodu drukas kvalitātes pārbaude ir vēlama visiem uzņēmumiem, kas veido produktu dizainu vai drukā svītrkodus.

Ar verifikatoru tiek veikti 10 mērījumi un, izanalizējot skenējuma atstarojamības diagrammu, tiek noteikts atbilst/neatbilst tradicionālajiem GS1 parametriem un 0.0-4.0 vērtējumu ISO parametriem.

Minimālais nepieciešamais kopējais ISO vērtējums gala produktam ir 1.5, bet paraugnovilkumam vai tipogrāfijas filmai vēlams vismaz 2.5.
Par kopējo novērtējumu tiek ņemts zemākais no visiem ISO kvalitātes parametriem.

Tradicionālie GS1 parametri

Tradicionālie parametri apraksta svītrkoda lineāros izmērus, iekodēto informāciju, izvietojumu uz produkta, krāsas u.c. cilvēkam saredzamus parametrus:

 • Simbola uzbūve piem., EAN-13 vai EAN-8;
 • X-dimensija (palielinājums) t.i. šaurākais elements svītrkodā;
 • svītrkoda augstums;
 • “Klusā” labā un “klusā” kreisā zona, piem., EAN-13 simbolam “klusās” labās zonas izmēram jābūt 7xX-dimensija, bet kreisās- 11xX-dimensija;
 • salasāmība cilvēkam -t.i. svītrkodā iekodētā informācija „viens pret vienu” atbilst tam, ko redz cilvēks un ko nolasa skeneris;
 • svītrkoda platums;
 • atbilstība GS1 organizācijas piešķirtajam uzņēmuma numuram - GS1 prefikss;
 • datu uzbūve (loģistikas etiķetei).

ISO/IEC 15416 parametri

 • Svītru un atstarpju identificēšana un katras elementa malas pozīcijas noteikšana (angl. Edge Determination). Var būt vairāki iemesli kāpēc verifikators simbolā atrod pārāk daudz vai pārāk maz elementu. Pārāk bieza tintes kārta var veicināt pārāk šauras gaišās atstarpes, kuras var kļūt neredzamas skenera acij un otrādi, ja kāda no šaurajām tumšajām svītrām ir pārāk vāji nodrukāta.
 • Dekodēšana (Decode). Otrais solis ir pielietot atsauču dekodēšanas algoritmu - nosacījumu un soļu shēmu, ar kuras palīdzību atkodē svītrkodā izteikto kodu.
 • Simbola kontrasts (Symbol Contrast) Simbola kontrasts ir atšķirība starp lielāko un mazāko atstarošanas vērtību. Šis parametrs ir nozīmīgs ar to, ka, jo lielāks ir simbola kontrasts, jo drošāk var atšķirt svītras no atstarpēm. Melnākā iespējamā svītra uz baltākā fona teorētiski dotu 100% kontrastu. Vislabākais kontrasts ir 70% un vairāk, slikts 20% un mazāk.
  Zems kontrasta novērtējums ir gadījumos, kad svītras ir pārāk gaišas vai fons pārāk tumšs. Jāņem vērā, ka skenera lāzera “acs” ir sarkana un, lai novērtētu kontrastu, svītrkoda simbols  jāskata caur  sarkanas krāsas filtru. Skatoties caur šādu prizmu, svītrām jābūt daudz tumšākām par fonu. Citiem vārdiem sakot, fonam (atstarpēm) jābūt baltam vai arī kādā no siltajiem toņiem (sarkans, oranžs, dzeltens u.c.), bet svītrām - melnām, zilām, zaļām u.c.                           

 

 

 •  Minimālā atstarošanas spēja (Minimum Reflectance). Minimālā atstarojamība (Rmin - svītras) nedrīkst būt lielāka par pusi no maksimālās atstarojamības (Rmax - atstarpes). Šī prasība ir tādēļ, ka vienai un tai pašai signāla kontrasta vērtībai daudzi skeneri sliktāk atšķir salīdzinoši gaišas svītras uz labi atstarojoša fona nekā tumšākas svītras uz slikti atstarojoša fona.
 • Malas kontrasts (Minimum Edge Contrast). Malas kontrasts izsaka lokālo kontrastu starp diviem blakus elementiem - svītru un atstarpi. Viens no problēmas cēloņiem malas kontrastam ir tintes blīvuma atšķirības dažādos simbola apgabalos vai arī pamata materiāla neviendabība, piem., lietojot grubuļainu brūnu kartonu. Otra problēma ir tā, ka skeneri neprecīzāk identificē šauros elementus nekā platos - šaurajai atstarpei ir zemāka nomērāmā atstarošanas spēja nekā platajai, un līdzīgi šaurā svītra būs gaišāka nekā platā.
 • Modulācija (Modulation). Šis parametrs ir saistīts ar iepriekšējo un izsaka malas kontrastu attiecībā pret simbola kontrastu. Zemu modulācijas vērtību cēlonis ir tāds pats kā zemām malas kontrasta vērtībām. Starpība ir tāda, ka modulācija sasaista malas kontrastu ar simbola kontrastu.
 • Defekti (Defects). Izšķir divu veidu drukas defektus - tukšumi tumšajās svītrās (voids) un plankumi (spots) atstarpēs. Defekti ir lielā mērā nepieņemami, jo skeneris to var uztvert kā jaunu atstarpi vai svītru. Vairumā gadījumu defektus var samazināt, palielinot tintes daudzumu svītrām vai veicot fona gruntējumu porainiem vai caurspīdīgiem materiāliem.

 

 •  Atkodējamība (Decodability) Lai arī konceptuāli atkodējamība ir viegli saprotams jēdziens, to ir grūti izskaidrot dažos vārdos. Tā izsaka cik tuvu visi simbola izmēri ir to ideālajām vērtībām līdz ar to kļūstot par tā izgatavošanas precizitātes rādītāju. Tomēr šis parametrs raksturo vienīgi tos izmērus, kuri nepieciešami, lai ar dekodēšanas algoritma palīdzību noteiktu elementa platumu vai to platumu attiecības, kuras jānosaka, lai atkodētu simbolu.
  Kopējs zemas atkodējamības iemesls ir nelīdzenas un/vai grumbuļainas svītru malas. Cits iemesls var būt pārāk bieza svītru tintes kārta, kas netieši ietekmē modulāciju un malas kontrastu (izplūdusi tinte, vai pat krītošā ēna).

 

Lai vairāk uzzinātu par svītrkodu kvalitātes pārbaudi, zvaniet +371 67830822 vai
mob. +371 27334458.