Globāla biznesa valoda
  1. Sākums
  2. Mūsu standarti
  3. Datu apmaiņa
  4. GS1 EDI

GS1 EDI

Datu apmaiņa

  Elektroniskā Datu Apmaiņa (EDI) nodrošina ātru, efektīvu un precīzu datu 
  elektronisku apmaiņu starp biznesa partneriem. Izmantojot GS1 EDI standartus -
  GS1 EANCOM vai GS1 XML, tiek nodrošināta  
  standartizētu un prognozējamu elektronisko biznesa ziņojumu struktūra.

  Biznesa partneri var apmainīties ar datiem ātri, efektīvi un precīzi,
  neatkarīgi no lietotās datortehnikas un programmatūras.

Biznesa partneriem nav jāpieskaņojas ziņojumu formātam un struktūrai, tā vietā var izmantot lietošanai gatavu standarta formātu.

Patreiz GS1 ir trīs EDI standarta komplekti:

Vairāk par GS1 EDI Lasīt šeit (angļu valodā)

Ja gatavojas uzsākt GS1 EDI standartu ieviešanu, apmeklējie sadaļu GS1 EDI ieviešanas 10 soļi, lai saprastu, ko darīt, lai veiksmīgi ieviestu un gūtu labumu no GS1 EDI.

 

 GS1 EDI ieviešanas 10 soļi