Globāla biznesa valoda
  1. Sākums
  2. Mūsu standarti
  3. Datu apmaiņa
  4. EANCOM

EANCOM

EANCOM® ir GS1 EDI standarts, kas pilnībā balstīts uz UN/EDIFACT (United Nations Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport) - Apvienoto Nāciju Organizācijas Elektroniskās Datu Apmaiņas standartu Administrēšanai, Transportam un Tirdzniecībai un ietver starptautiski saskaņotu standartu, direktoriju un vadlīniju komplektu elektroniskajai datu apmaiņai.

EANCOM kā UN/EDIFACT apakškopa nodrošina tikai to ziņojumu elementu savākšanu, kuri nepieciešami biznesa pielietojumiem un kurus pieprasa sintakse (obligātie elementi). Tiek izlaisti izvēles elementi, kuri aptver ļoti specifiskas biznesa prasības, kas GS1 lietotājiem nav būtiskas.

EANCOM elektroniskajos ziņojumos iekļauj GS1 standartus tirdzniecības un loģistikas vienību fiziskai identifikācijai un globālos vietas numurus tirdzniecības partneru identifikācijai. Tas ļauj integrēt fizisko preču plūsmu ar to saistīto informāciju, kas tiek sūtīta elektroniski. Ziņojumi, kas pieejami EANCOM® standartā, aptver funkcijas, kuras nepieciešamas, lai veiktu pilnu komerciālu transakciju:

Plūsmas un tirdzniecības partnerus, ko apkalpo EANCOM vienkāršoti var attēlot šādi:

 eancom

 

EANCOM biznesa ziņojumus var iedalīt divās kategorijās:

Tie satur datus, kuri mainās reti (produktu mēri, vārdi, adreses un tml.):
  - puses informācijas ziņojums: izmanto, lai identificētu visas vietas (nosaukums,adrese, kontaktpersona, norēķinu konts un tml.), kas saistītas ar sekojošām komerciālām transakcijām un uz tām attiecināmo operatīvo informāciju.
  - Produkta informācijas ziņojumi: nodrošina puses ar informāciju, kas ietver aprakstošas, loģistikas un finansiālas ziņas par produktu vai pakalpojumu.

Tie aptver kopējo tirdzniecības ciklu no komercpieprasījuma līdz paziņojumam par naudas pārvedumu:
  - Kotēšanas ziņojumi ietver visu informāciju, kura attiecas uz preču vai pakalpojumu piegādi, un ko pieprasa potenciālais pircējs (piegādes termiņi, maksāšanas nosacījumi, cena, nodokļu atlaides un nodevas, u. tml.).
  - Pirkuma pasūtījuma ziņojumu kopa attiecas uz pasūtīšanas procesu sākot no piedāvātā pasūtījuma, sekojošām izmaiņām un galīgo pasūtījuma apstiprinājumu (attiecīgie daudzumi, datumi, piegādes vietas, u. tml.)
  - Transporta un loģistikas ziņojumi nodrošina informāciju, kas attiecas uz nosūtīšanas transportu un iepriekš pasūtīto produktu saņemšanu.
  - Rēķina un apmaksas apstiprinājuma ziņojumi attiecas uz samaksu par piegādātajām precēm. Pircējs var automātiski salīdzināt piegādātāju rēķinu, izmantojot produkta saņemšanas informāciju.
- Atskaišu un plānošanas ziņojumi.
Šie ziņojumi ietver galvenās pārdošanas atskaites, kuras ļauj partneriem plānot nākotni:
  - Tie dod iespēju tirdzniecības partneriem apmainīties ar precīzu informāciju, lai saprastu cits cita prasības.
  - Tie nodrošina saturīgas un atjauninātas atskaites un prognozes par piegādēm, realizāciju un rezervēm, kā arī dod iespēju iesaistītajiem partneriem plānot savu darbību un marketinga stratēģiju.

Sintakses un pakalpojumu atskaites ziņojums.
To var nosūtīt ikviena EDIFACT ziņojuma saņēmējs, lai apstiprinātu vai atteiktu apmaiņu, funkcionālo grupu vai ziņojumu.

Vispārīgais ziņojums.
To var izmantot, lai nosūtītu datus, kuriem nav īpašu standarta ziņojumu.

Drošības ziņojumi.
Tie ir pieejami vienīgi EANCOM versijā 2002, Sintakse 4.
- Drošas autentifikācijas un apstiprinājuma ziņojumu izmanto, lai nosūtītu digitālo parakstu un saistīto informāciju, lai saņēmējs varētu verificēt parakstu, kā arī atsauces uz aizsargātajiem datiem.
- Drošības atslēgas un sertifikāta pārvaldības ziņojumu var izmantot, lai nosūtītu saņēmējam sūtītāja publisko atslēgu. Tad saņēmējs var verificēt digitālos parakstus turpmākajos sūtījumos. Iespējams arī atsaukties uz sertifikācijas institūciju (drošības vadības centru) izsniegtajiem sertifikātiem.