Globāla biznesa valoda
  1. Sākums
  2. Par mums
  3. GS1 Latvija konkurences atbilstības politika

GS1 Latvija konkurences atbilstības politika

Konkurences likums ir paredzēts, lai saglabātu konkurenci, aizliedzot saskaņotas darbības, kas ierobežo konkurenci, tostarp līgumus starp uzņēmumiem un dažādu apvienību lēmumus.

Saskaņā ar Konkurences likuma normām ir aizliegti jebkādi nolīgumi un uzņēmējdarbības prakse, kurai ir kaitīga ietekme uz konkurenci un, ka vienošanās ir divu vai vairāku tirgus dalībnieku līgums vai saskaņota darbība, kurā piedalās tirgus dalībnieki, kā arī lēmums, ko pieņēmusi reģistrēta vai nereģistrēta tirgus dalībnieku apvienība (asociācija, savienība u.tml.) vai tās amatpersona.

Asociācijas var sniegt virkni svarīgu un vērtīgu funkciju sabiedrības, industrijas un patērētāju labā. Tomēr tā kā tajās var būt iesaistītas konkurentu grupas, kas strādā kopā pie kopīgām nozares problēmām, tās ir pakļautas īpašai pretmonopola kontrolei.

Pamatojoties uz Konkurences likuma normām GS1 Latvija kā GS1 sistēmas lietotāju uzņēmumu apvienība iekļaujas likumā minētajā tirgus dalībnieku kategorijā.

Daudzi GS1 Latvija biedri un starptautiskās GS1 sistēmas lietotāju uzņēmumi savā starpā ir konkurenti, tāpēc ir īpaši svarīgi katru GS1 Latvija aktivitāti samērot ar pastāvošiem konkurences tiesību aktiem, kuru mērķis ir aizsargāt, saglabāt un veicināt konkurenci un atturēt no konkurences kavēšanas, ierobežošanas vai kādas citas pret konkurenci vērstas rīcības. Likums arī nosaka normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saukt pie atbildības vainīgās personas.

GS1 Latvija politika ir ievērot visas piemērojamās juridiskās prasības, tostarp visas pretmonopola vai citus ar konkurenci saistītus likumus.

Tādēļ esam izstrādājuši šo politiku, kas nosaka konkurences tiesību pamatprincipus, un tā attiecas uz visiem GS1 Latvija darbiniekiem, biedriem un citiem mūsu aktivitāšu dalībniekiem, kas nav biedri, kuriem saskaņā ar šo politiku jārīkojas ar vislielāko cieņu, ievērojot savus ētiskos, juridiskos un profesionālos pienākumus un GS1 Latvija mērķus, vērtības un likumīgās intereses.

Priekšnoteikums dalībai visās GS1 Latvija sanāksmēs ir, ka biedri un citi dalībnieki iepazīstas un ievēro šo konkurences atbilstības politiku. Tā attiecas uz visām GS1 Latvija sanāksmēm, kas notiek GS1 Latvija telpās vai tiek rīkotas ārpus tām, vai arī attālināti (piemēram, telekonferencēs). GS1 Latvija sanāksmju un darba grupu dalībnieki atzīst, ka GS1 Latvija aktivitāšu pamatmērķis ir vairot un uzlabot visu nozares pārstāvju spēju konkurēt efektīvāk, lai nodrošinātu augstāku vērtību patērētājam vai gala lietotājam, ieviešot efektīvu piegādes ķēdes praksi, kuras pamatā ir starptautiskie GS1 standarti un pakalpojumi.

Konkurences atbilstības politikas ievērošana nozīmē, ka:

Tā kā ar konkurences problēmu iespēja pastāv visur, kur vien satiekas vai iesaistās kopīgās darbībās konkurenti, GS1 Latvija konkurences atbilstības politika ir izveidota, lai izvairītos no likuma pārkāpumiem vai no jebkādām citām darbībām, kas varētu radīt nelikumības iespaidu.

Katrs uzņēmums, kas piedalās GS1 Latvija aktivitātēs, joprojām ir individuāli atbildīgs par atbilstību konkurences tiesību aktiem, un GS1 Latvija konkurences atbilstības politika nemazina šo atbildību.

Atjaunināta: 2022.gada 12.decembrī