Produktu un vietu katalogs

GS1 Latvija produktu un vietu katalogs ir Globālo Tirdzniecības Vienību Numuru (GTVN) un Globālo Vietas Numuru (GVN) reģistrs. Reģistrs, kurā ir Latvijā piešķirto, ar GS1 sistēmas svītrkodu marķēto produktu un vietu numuru saraksts.

Katalogs ir statisks produktu GTVN numuru un vietu saraksts, t.i. tajā ir tikai tie dati par produktu vai vietu, kas paliek nemainīgi - produkta tirdzniecības nosaukums, preču zīme, mērvienība, iepakojuma veids, vietas adrese, funkcionalitāte (piem., juridiskā persona, noliktava, veikals) un kontaktu informācija. Katalogā netiek reģistrēti produkta mainīgie dati - produkta cena, krājumu daudzums u.c.

Kādēļ produkti un vietas jāreģistrē Katalogā?

Pēc GS1 Latvija un citu valstu GS1 organizāciju pieredzes zināms, ka daudziem uzņēmumiem, ieskaitot lielas un plaši pazīstamas firmas, ir grūtības ar savu produktu numuru jeb GTVN sastādīšanu un kontroli.

Šajā jomā Katalogs sniedz uzņēmumiem vērtīgu palīdzību, jo, savlaicīgi reģistrējot ar svītrkodu marķējamos produktus Produktu Katalogā, var tikt atklātas vairākas nepilnības:

- produkta numura dublēšana - diviem dažādiem produktiem piešķirts viens
  un tas pats numurs;
- nepareiza vai atcelta produkta numura piešķiršana.

Ja šīs nepilnības savlaicīgi neatklāj, tad kļūdas var izrādīties visai dārgas - jāmaina etiķeti vai iepakojumu, vai arī jāatmaksā pārdevējam zaudējumi, kas tādēļ radušies.

Tas pats attiecas arī uz vietu numuriem – ļoti svarīgi reģistrēt un būt pārliecinātiem, ka vietas numurs tiešām ir GS1 Globālais Vietas Numurs un ir unikāls.

Kā notiek produktu numuru (GTVN) un vietu (GVN) reģistrācija?

  • Produktu un vietu numurus var reģistrēt tikai tie uzņēmumi, kuri ir GS1 Latvija biedri.
  • Produktu un vietu reģistrācija katalogā ir bez maksas.
  • Reģistrācija notiek mūsu mājas lapā Biedru sadaļā.
  • Ja dati ievadīti korekti, apstiprināšana notiek dažu minūšu laikā.
    Dati tiek apstiprināti biroja darba laikā.
  • Uzņēmums tiesīgs marķēt produktus ar svītrkodu un izmantot GVN tikai pēc reģistrācijas un apstiprināšanas Katalogā.