GTVN - Globālais Tirdzniecības Vienības Numurs

angl. Global Trade Item Number - GTIN

GTVN tiek izmantots, lai viennozīmīgi identificētu tirdzniecības vienības. 

Lasīt šeit (pdf)

Tirdzniecības vienība ir jebkura vienība - produkts vai pakalpojums, par kuru nepieciešams saņemt iepriekš noteiktu informāciju un kuru var cenot, pasūtīt vai apmaksāt tirdzniecībā starp darījuma partneriem jebkuras piegādes ķēdes jebkurā punktā.

GTVN pielietojums

Globālo Tirdzniecības Vienības Numuru izmanto, lai identificētu produkta veidu jebkurā iepakojuma līmenī, piemēram, patēriņa vienība, ārējais iepakojums, kaste vai palete.

GTVN var iekodēt svītrkodā vai EPC/ RFID etiķetē.

Skenējot svītrkodu vai EPC/RFID etiķeti, uzņēmumi var efektīvi un precīzi apstrādāt produktus un ar tiem saistīto informāciju, piemēram, norēķinoties veikalā, saņemot preces noliktavā, pārvaldot medikamentus slimnīcā. GTVN var izmantot, lai nepārprotami identificētu tirdzniecības vienības tiešsaistē, piemēram, katalogos, elektroniskajos ziņojumos kā iepirkuma pasūtījumus un rēķinus, vai iekļaut tīmekļa lapās, lai atvieglotu meklēšanu meklētājprogrammām un citiem informācijas patērētājiem.

Mazumtirdzniecības vienības

GS1 sistēmas pamata pielietojums ir mazumtirdzniecības kasēs skanēšanai paredzēto vienību identifikācija. Tās identificējamas ar GTVN-13 vai, ja vienība ir ļoti maza, ar GTVN-8.

Tirdzniecības vienība, kas tiek pārdota mainīgā daudzumā, tiek saukta par mainīga daudzuma tirdzniecības vienību. Piemēram, augļi, dārzeņi vai gaļa, ko pārdod pēc svara. Uz šādām tirdzniecības vienībām attiecas citi noteikumi.

Par mainīga svara produktiem Lasīt vairāk

Īpaši noteikumi attiecas arī uz grāmatām un periodiskajiem izdevumiem. Lasīt vairāk

Ne-mazumtirdzniecības vienības

Tirdzniecības vienības, kuras netiek tirgotas mazumtirdzniecībā, var būt ļoti dažādas: gofrēta kartona kaste, pārsegts vai apsiets paliktnis, ietīta palete utt. 

Šīs vienības var identificēt dažādos veidos:

  • piešķirot atsevišķu GTVN-13 vai
  • piešķirot GTVN-14 numuru, ko veido no ietilpstošās tirdzniecības vienības numura un indikatora, kurš var būt cipars no 1 līdz 8. Šis risinājums izmantojams tikai standarta tirdzniecības vienību homogēnām grupām, kur visas ietilpstošās vienības ir identiskas.

GTVN numurēšanas struktūras

Tirdzniecības vienības tiek numurētas ar GTVN, izmantojot četras numerācijas struktūras – GTVN-8, GTVN-12, GTVN-13 un GTVN-14.
Numurēšanas struktūras izvēle ir atkarīga no vienības būtības un pielietojuma.

Visas numerācijas struktūras tiek uzskatītas par 14 ciparu GTVN. Datu bāzēs, kurās tiek pieprasīts vienots 14-ciparu formāts, pirms numura jāievada aizpildošās nulles:

000000nnnnnnnn (GTVN-8)
00nnnnnnnnnnnn (GTVN-12)
0nnnnnnnnnnnnn (GTVN-13)
nnnnnnnnnnnnnn (GTVN-14)Kas ir GS1 uzņēmuma prefikss?

GS1 Uzņēmuma Prefikss nodrošina uzņēmumiem iespēju veidot globāli unikālas identifikācijas atslēgas tirdzniecības vienībām, loģistikas vienībām, vietām, pusēm, aktīviem, kuponiem, u.c.  


GS1 uzņēmuma prefikss sastāv no GS1 prefiksa un GS1 uzņēmuma numura.
Latvijā tie ir 7 vai 9 cipari. GS1 prefiksa pirmos divus vai trīs ciparus (N1, N2, N3 ) nacionālajām biedru organizācijām piešķir Starptautiskais GS1 birojs. GS1 Latvijai piešķirtais prefikss ir 475. Aiz GS1 prefiksa seko GS1 uzņēmuma numurs, kuru uzņēmumam piešķir GS1 Latvija.

ievērojiet Ievērojiet: GS1 prefikss nenozīmē, ka vienība ir izgatavota vai izplatīta valstī, kurā piešķirts prefikss. GS1 prefikss tikai identificē GS1 nacionālo biedra organizāciju, kura piešķir uzņēmuma numuru. Uzņēmumam piešķirto GS1 uzņēmuma prefiksu nedrīkst pārdot, iznomāt vai nodot citam uzņēmumam ne kopumā ne arī pa daļām. Šis ierobežojums attiecas uz visām GS1 identifikācijas atslēgām – pat tām, kuras tiek veidotas bez GS1 uzņēmuma prefiksa. Šis noteikums attiecas uz GS1 identifikācijas atslēgām, kuras GS1 nacionālās biedru organizācijas piešķīrušas konkrētajam lietotāja uzņēmumam.

Produkta numurs - 5 vai 3 ciparu numurs. Numurs ir bez nozīmes, t.i. numura atsevišķie cipari nav saistīti ar klasifikāciju un nedod nekādu specifisku informāciju par produktu. Uzņēmums piešķir katram individuālam produktam, reģistrējot to GS1 Latvija Produktu katalogā. Vienkāršākais produkta numura piešķiršanas veids ir likt ciparus pēc kārtas, t.i. 000, 001, 002, 003 utt., ja ir 9 ciparu GS1 uzņēmuma prefikss un 00001, 00002, 00003 utt, ja GS1 uzņēmuma prefikss ir 7 cipari.

Kontrolcipars - pēdējais 13.cipars pa labi. To aprēķina no visiem iepriekšējiem numura cipariem un lieto, lai pārliecinātos, ka svītrkods pareizi nolasīts vai, ka numurs ir pareizi sastādīts.
Kontrolciparu kalkulātors

Indikatora cipars
-  izmanto tikai GTVN-14 datu struktūrā. Fiksēta daudzuma tirdzniecības vienībām tas ir cipars no 1 līdz 8. Ciparu 0 uzskata par aizpildījuma ciparu, kas nemaina pašu numuru. Ciparam 9 ir īpašs pielietojums, to lieto mainīga daudzuma tirdzniecības vienībām.

Par mainīga svara produktiem Lasīt vairāk

Maza izmēra produkti – GTVN-8

GTVN-8 sastāv tikai no GS1 prefiksa, produkta numura un kontrolcipara. Tajā nav uzņēmuma numura, bet produkta numuru piešķir GS1 Latvija.

GTVN-8 identifikācijas numuru piešķiršana ir ierobežota. Tos piešķir tikai pēc individuāla pieprasījuma tikai tām vienībām, uz kurām nav iespējams izvietot EAN-13.
Par GTVN-8 Lasīt vairāk