Globāla biznesa valoda

Verified by GS1

Ievadiet svītrkoda numuru/GTVN
Servisu Verified by GS1 nodrošina GS1 AISBL. Pieprasījumu skaita ierobežojums - līdz 30 GTVN vaicājumi 24 stundu laikā.

Jūsu tirdzniecības partneri vēlas precīzus produkta datus. Patērētāju uzticēšanās jūsu produktiem ir balstīta uz pilnīgu un precīzu informāciju.

Mēs dzīvojam pasaulē, kurā dati virza uzņēmējdarbību. E-komercijas vietnes patērētājiem piedāvā miljoniem produktu un katru dienu fiziskajos veikalos tiek skenēti miljardiem svītrkodu. Diemžēl mazumtirgotāji un e-tirdzniecības platformas nevar droši pārbaudīt pārdotos produktus, izmantojot vienu uzticamas produktu informācijas avotu. Ar Verified by GS1 var atbildēt uz jautājumu: “Vai šis ir tas produkts, kas, manuprāt, tas ir”?

Kas ir Verified by GS1?

Verified by GS1 ir globāls pakalpojums, kas nodrošina iespēju pārbaudīt katra produkta identitāti sākot no pamata licences pārbaudes, piem., kam piešķirts uzņēmuma prefikss (GCP), līdz pat visaptverošai informācijai par svītrkodiem (GTVN) un produktu pamata datu atribūtiem, izmantojot vienu uzticamu avotu – GS1 Globālo Reģistru. Verified by GS1 globāli izmanto e-platformas, zīmolu īpašnieki un mazumtirgotāji, lai risinātu tādas problēmas kā produktu dublēšanu, nepareizus datus un viltošanu. Pakalpojums sniedz iespēju pārbaudīt produktam piešķirto unikālo svītrkoda numuru – GTVN (Globālo Tirdzniecības Vienības Numuru) kopā ar sešiem atribūtiem, tādējādi palielinot uzticēšanos starp tirgotājiem, zīmolu īpašniekiem un gala patērētājiem.

Kā darbojas Verified by GS1?

Zīmolu īpašnieki dalās ar savu produktu informāciju, izmantojot vietējo GS1 produktu datu bāzi (produktu katalogu), savukārt mazumtirgotāji un e-tirdzniecības platformas jebkurā laikā var piekļūt šiem datiem, izmantojot Verified by GS1 pakalpojumu.

Kādi produkta dati tiek kopīgoti ar Verified by GS1?

Verified by GS1 ir produktu ID karte, līdzīga autovadītāja apliecībai vai pasei. Katram GS1 Globālajā Reģistrā ievadītajam produktam ir unikāls svītrkoda numurs un seši galvenie atribūti:

  1. Globālais Tirdzniecības Vienības Numurs (GTVN)
  2. Zīmola nosaukums
  3. Produkta apraksts
  4. Produkta attēla URL
  5. Globālā produktu kategorija (GPC)
  6. Neto saturs un mērvienība
  7. Pārdošanas valsts

Kā Verified by GS1 darbojas Latvijas zīmolu īpašniekiem?

Zīmolu īpašnieki/GS1 Latvija biedri var kopīgot savu produktu GTVN un informāciju par produktiem ar GS1 Globālo Reģistru, izmantojot GS1 Latvija sistēmu mansGS1. Tiklīdz uzņēmums mansGS1 sistēmā aizpilda visus nepieciešamos datu laukus, nepieciešamie produkta atribūti tiek automātiski pārsūtīti uz GS1 Globālo Reģistru un ir atrodami Verified by GS1.