Globāla biznesa valoda
  1. Sākums
  2. Pakalpojumi un noderīgi rīki
  3. Noderīgi rīki
  4. Kad jāpiešķir jauns vietas numurs?

Kad jāpiešķir jauns vietas numurs?

Katram mūsu biedra uzņēmumam piešķiram vienu Globālo Vietas Numuru (GVN), kas identificē uzņēmumu kā juridisku personu.

Pēc tam uzņēmums pēc saviem ieskatiem un vajadzībām var piešķirt arī citus vietas numurus, lai identificētu ražotnes, noliktavas, u.c.

Galvenais noteikums ir, ka katrai atšķirīgai vietai, kuru nepieciešams izdalīt, jāpiešķir savs atšķirīgs GVN.

Uzņēmumiem, kuri izmanto GVN (piemēram, elektroniskajā datu apmaiņā) būtiski saprast, kad būtu jāpiešķir jauns GVN, bet kad to var atstāt nemainītu, piemēram, ja tiek mainīta biroja atrašanās vieta tajā pašā biroju ēkā vai, ja tiek mainīts ielas nosaukums.

Mainīt GVN vai var atstāt nemainītu? Kuros gadījumos jāmaina vietas numurs?

Līdzīgi svītrkodu numuru (GTVN) piešķiršanas noteikumiem pastāv arī vietas numuru piešķiršanas noteikumi, kuros
aprakstīti GVN piešķiršanas gadījumi un sniegti attiecīgie skaidrojumi.

GVN piešķiršanas noteikumi - lielisks palīgs uzņēmumam gan pirmo reizi piešķirot GVN, gan arī visu tā darbības laiku.