Vietu numuru piešķiršanas noteikumi

Katram GS1 Latvija biedra uzņēmumam tiek piešķirts unikāls juridiskās personas Globālais Vietas Numurs.
Bez tam katrs uzņēmums pēc saviem ieskatiem un vajadzībām var piešķirt arī citus vietas numurus, lai identificētu piemēram, ražotnes, noliktavas utt.

Uzņēmumiem, kuri izmanto Globālos Vietas Numurus (piemēram, elektroniskajā datu apmaiņā) būtiski zināt, kuros gadījumos būtu jāpiešķir jauns Globālais Vietas Numurs (GVN), bet kuros to var atstāt nemainītu, piemēram, gadījumā, ja uzņēmums maina biroja atrašanās vietu tajā pašā biroju ēkā vai, ja tiek mainīts ielas nosaukums.

Jāmaina GVN vai var atstāt nemainītu? Kuros gadījumos jāmaina vietas numuru?

Līdzīgi svītrkodu numuru (GTVN) piešķiršanas noteikumiem pastāv arī vietas numuru piešķiršanas noteikumi.


Lai atvieglotu izvēli, kuros gadījumos mainīt, bet kuros atstāt nemainītu vietas numuru, GS1 apkopojusi pamatprincipus un pieņēmusi standartu "GVN piešķiršanas noteikumi", kas apraksta numuru piešķiršanas gadījumus un sniedz attiecīgos skaidrojumus.

Standarts papildināts ar GVN piešķiršanas noteikumu vadlīnijām, kurās paskaidrots,
kā uzņēmumi var izmantot Globālos Vietu Numurus, lai efektīvi identificētu uzņēmumu un tirdzniecības partneru atrašanās vietas, lai uzlabotu piegādes ķēdi, loģistiku, krājumu pārvaldību un citus uzņēmējdarbības procesus. Tas ir lielisks palīgs uzņēmumam gan pirmo reizi piešķirot GVN, gan arī visu tā darbības laiku.

Lai informācijas meklēšana būtu vēl ērtāka, līdzīgi svītrkodu Web rīkam izveidots GVN pieķiršanas Web rīks, kurā pēc izvēles ātri un ērti var atrast katru konkrēto gadījumu un aprakstu kā rīkoties. Informācija pieejama vairākās valodās, tai skaitā latviešu. 

GVN piešķiršanas noteikumi. Standarts (pdf)

GVN piešķiršanas noteikumu vadlīnijas (pdf)


Pieslēgties GVN Web rīkam     Pieslēgties GTVN Web rīkam