Globāla biznesa valoda
  1. Sākums
  2. Vajag svītrkodu?
  3. Ja nepieciešams EAN-8

Ja nepieciešams EAN-8

Izņēmuma gadījumos, ja vienība ir ļoti maza izmēra, to var identificēt ar GTVN-8 un marķēt ar EAN-8 svītrkodu.

GTVN-8 identifikācijas numuru piešķiršana ir ierobežota un tos var piešķirt tikai tām vienībām, uz kurām tiešām nav iespējams izvietot EAN-13 svītrkodu. Šos numurus piešķir tikai pēc individuāla pieprasījuma. 

GTVN- 8 numura struktūra atšķiras no GTVN-13, GTVN-12 un GTVN-14. Šis sastāv tikai no GS1 prefiksa, produkta numura un kontrolcipara. Tajā nav uzņēmuma numura, bet produkta numuru piešķir GS1 Latvija.GS1 prefikss
- numurs, kuru GS1 biedru organizācijai piešķir starptautiskā GS1
organizācija. GS1 Latvijai piešķirtais prefikss ir 475. 
Produkta numurs - 4 cipari. Piešķir GS1 Latvija katram atsevišķam produktam.
Kontrolcipars - pēdējais 8.cipars pa labi. To aprēķina no visiem iepriekšējiem numura cipariem un lieto, lai pārliecinātos, ka svītrkods pareizi nolasīts vai, ka numurs ir pareizi sastādīts.

Pirms pieņemat lēmumu pieprasīt GTVN-8

kopā ar savu iepakojuma drukātāju izvērtējiet visas iespējamās GTVN-13 izmantošanas iespējas:

GTVN-8 numuru var izmantot tikai šādos gadījumos:

Ja tomēr nepieciešams GTVN-8, tad GS1 Latvija jāiesniedz iesniegums, izstrādājuma paraugs un dabīga izmēra iepakojuma vai etiķetes makets.

Ja produkts ar EAN-8 svītrkodu vairs netiek marķēts, par to nekavējoties jāpaziņo GS1 Latvija. Šis numurs tiks atgriezts GS1 Latvija datu bankā un nepieciešamības gadījumā nākotnē tiks piešķirts cita uzņēmuma produktam.

EAN-8 svītrkodu izmēru tabulu skatīt ŠEIT

Pieprasījuma veidlapa (PDF)

 

Cenas:

Tikai pilntiesīgiem GS1 Latvija biedriem
Ikgadējā maksa
1 numurs
28 Eur