Vadlīnijas un brošūras


Lejuplādēt

GTVN piešķiršanas noteikumi veselības aprūpē

Dokumentā aprakstītas vispārējās vadlīnijas svītrkodu numuru (GTVN) piešķiršanai, mainīšanai un atkārtotai piešķiršanai veselības aprūpes produktiem – medikamentiem, medicīnas ierīcēm u.c.
Materiāls izstrādāts pamatojoties uz „GS1 GTVN piešķiršanas noteikumiem” un adaptēts veselības aprūpes vajadzībām.  Veicot produktu iepakojuma vai sastāva izmaiņas, mainot produkta vai zīmola nosaukumu ir svarīgi saprast, kuros gadījumos GTVN ir jāmaina, bet kuros to atstāt nemainītu. Šeit atradīsiet GTVN piešķiršanas gadījumu aprakstus, kas uzskatāmi ilustrēti ar attēliem.


Lejuplādēt

GS1 DataMatrix

GS1 standarti un divdimensiju GS1 DataMatrix kods, kurā var iekodēt unikālo produkta numuru (GTVN), partijas un sērijas numuru, derīguma termiņu u.c. datus, palīdzēs uzlabot veselības aprūpes pacientu drošību un būs labs palīgs cīņā ar viltotajiem medikamentiem.


Lejuplādēt

GS1 Lietotāja Rokasgrāmata jeb GUM

Šis ir vienkāršots, lietotājam „draudzīgs” uz GS1 Vispārējām Specifikācijām  balstīts ievirzes dokuments, kurā aprakstīti GS1 sistēmas galvenie pamatprincipi un biežāk izmantotie GS1 pielietojumi - svītrkodi un identifikācijas atslēgas jeb svītrkodu numuri. GUM neaizstāj galveno GS1 standartu dokumentu GS1 Vispārējās Specifikācijas, kurš reglamentē visu GS1 sistēmas darbību.


Lejuplādēt

Medikamentu attēlu GS1 standartu ieviešanas vadlīnijas

1.izdevums, 2017. gada jūnijs.
Šī dokumenta mērķis ir iepazīstināt ar medikamentu attēlu nosaukumu došanas metodoloģiju un ar to saistītajiem datiem. Nosaukumu došana attēliem, izmantojot globālu standartizētu metodiku, garantē pārrakstīšanās un neuzmanības kļūdu novēršanu.


Lejuplādēt

Produktu digitālo attēlu specifikācijas standarts

3.izdevums, 2017. gada jūnijs.
GS1 standarts, kas nosaka ar produktiem saistīto digitālo attēlu veidošanas un uzglabāšanas noteikumus, kā arī sniedz īsu ieskatu fotografēšanas pamatos.


Lejuplādēt

Vai esat gatavi UDI?

2017. gada 5. aprīlī tika pieņemtas ES gala regulas par medicīnisko un in-vitro diagnostikas ierīču apriti, kas paredz īpašas prasības unikālas ierīču identifikācijas (Unique Device Identification – UDI) sistēmas kritērijiem un ieviešanas termiņiem Eiropā.
Vai esat gatavi UDI? Šajā brošūrā lasiet kā esošie GS1 standarti atbilst UDI prasībām.


Lejuplādēt

GTVN pārvaldības standarts

Ja veicat produkta iepakojuma vai sastāva izmaiņas, maināt produkta vai zīmola nosaukumu, svarīgi saprast ko darīt ar svītrkodu - mainīt vai atstāt nemainītu?
Atbildes meklējiet jaunajā “GS1 GTVN pārvaldības standartā”, kurš nosaka pamatprincipus, kuri jāņem vērā, izlemjot, vai jūsu jaunajam produktam atstāt veco GTVN vai piešķirt jaunu.


Lejuplādēt

GS1 GVN piešķiršanas noteikumi (Standarts)

Noteikumos apkopoti Globālo Vietas Numuru (GVN) piešķiršanas pamatprincipi, piešķiršanas gadījumu apraksti un skaidrojumi.  
Uzņēmumiem, kuri izmanto GVN būtiski zināt, kuros gadījumos jāpiešķir jauns Globālais Vietas Numurs (GVN), bet kuros to var atstāt nemainītu, piemēram, ja maina biroja atrašanās vietu tajā pašā biroju ēkā vai, ja tiek mainīts ielas nosaukums.


Lejuplādēt

Globālo Vietas Numuru (GVN) piešķiršanas noteikumu vadlīnijas

Vadlīnijas sniedz skaidrojumu, kā uzņēmumi var izmantot Globālos Vietu Numurus, lai efektīvi identificētu uzņēmumu un tirdzniecības partneru atrašanās vietas, lai uzlabotu piegādes ķēdi, loģistiku, krājumu pārvaldību un citus uzņēmējdarbības procesus. Tas ir lielisks palīgs uzņēmumam gan pirmo reizi piešķirot GVN, gan arī visu tā darbības laiku. Šis dokuments papildina GVN piešķiršanas noteikumus.


Lejuplādēt

Īsa pamācība: kā veidot GS1-128 loģistikas etiķeti

Šo pamācību var izmantot kā palīglīdzekli pareizas GS1 loģistikas etiķetes izstrādei.
Ja vēlaties bukletu saņemt drukātā viedā, rakstiet gs1@gs1.lv


Lejuplādēt

Eiropas vadlīnijas standarta ārējā iepakojuma marķēšanai, ieskaitot paplašinātos produkta atribūtus

Vadlīnijas attiecas uz gatavo tirdzniecības vienību ārējo iepakojumu un kartona kastēm. Loģistikas vienība (palete) apskatīta netiek. Izdevumā doti ieteikumi GS1-128 svītrkoda izmantošanai papildus informācijas kodēšanai, parādīti dažādi etiķešu piemēri un ieteikumi to izmantošanai un izvietošanai.
Šobrīd biežāk tiek izmantoti EAN-13 vai ITF-14 svītrkodi, bet tajos var iekodēt tikai GTVN, kas nav pietiekami, lai nodrošinātu produkta izsekojamību. Lai varētu iekodēt detalizētāku informāciju, piem., derīguma termiņš, partijas numurs u.c., ieteikums izmantot GS1-128 svītrkodu un GS1 Pielietojuma Identifikatorus (PI).


Lejuplādēt

GS1 Loģistikas etiķetes vadlīnijas

Vadlīnijās sniegtas norādes kā fiziski identificēt loģistikas vienības, izmantojot standartizētu GS1 Loģistikas Etiķeti, kas veidota uz GS1 Vispārējās Specifikācijās aprakstītajiem standartiem un labāko pasaules paraugpraksi. Šis izdevums aizstāj un tajā ir iekļautas iepriekš izdotās GS1 Standarta Starptautiskās Loģistikas Etiķetes (STILL) un GS1 in Europe Loģistikas Etiķetes vadlīnijas.
Vadlīnijās aprakstīti Loģistikas Etiķetes veidošanas principi, tās veidi, iekļaujamā informācija, izkārtojums, izgatavošanas tehniskās prasības, etiķešu verifikācijas nosacījumi, u.c.


Lejuplādēt

Datu sinhronizēšana: ieguvumi jūsu uzņēmumam

Brošūra sniedz informāciju par globālo datu sinhronizāciju un Globālo Datu Sinhronizācijas Tīklu (GDSN), izskaidro tā darbības principus un apraksta uzņēmējdarbības priekšrocības un ieguvumus piegādātājiem un mazumtirgotājiem.


Lejuplādēt

Pārskats: Ārējo iepakojumu identificēšana un kodēšana ar svītrkodu

Produktu ražotāji mazumtirgotājiem preces pārdod sagrupētas vai iepakotas ārējā iepakojumā, bet mazumtirgotāji pircējiem tās pārdod atsevišķi, tādēļ ir svarīgi automātiski atšķirt atsevišķās vienības no ārējiem iepakojumiem. Lai to izdarītu, vienības jāidentificē ar dažādiem numuriem, bet numuri jāiekodē svītrkodā.
Izdevumā izskaidrots, kā piešķirt ārējiem iepakojumiem (piem., kastēm, paletēm) no mazumtirdzniecības patēriņa vienībām atšķirīgus identifikācijas numurus, kā izvēlēties pareizo svītrkodu un paskaidrots kā izvairīties no dažām vispārējām kļūdām.


Lejuplādēt

Viss atkarīgs no pareiza GTVN

Izdevums paredzēts uzņēmumiem, kuri strādā svaigu augļu un dārzeņu nozarē. Tas sniedz skaidrus norādījumus par pareizu svītrkoda numuru (GTVN) piešķiršanu augļiem un dārzeņiem, jo ne  vienmēr pēc izskata līdzīgs produkts ir  viens un tas  pats - āboli nav vienkārši āboli un arī tomātiem un apelsīniem ir vairākas šķirnes. Ražotājam vienmēr jāatrod pareizā atbilde, kuros gadījumos jāpiešķir jauns GTVN numurs, bet kuros tas var palikt nemainīts. Norādījumos tabulas veidā uzskaitīts arī pilns augļu un dārzeņu sortiments un uzskatāmi parādīti gadījumi, kad nepieciešams piešķirt jaunu GTVN.


Lejuplādēt

GS1 automātiskās identifikācijas ieviešanas rokasgrāmata svaigai pārtikai...

Dokuments ir praktiska rokasgrāmata mazumtirgotājiem, piegādātājiem un pakalpojumu sniedzējiem, lai palīdzētu izprast uzņēmējdarbības iespējas, biznesa procesu izmaiņas un prasības, kas nepieciešamas, lai pārietu no iekšējās lietošanas svītrkodiem uz GS1 DataBar svītrkodiem un ieviestu GTVN, Pielietojuma Identifikatorus un EAN/UPC simbolus svaigas pārtikas tirdzniecības vienību marķēšanai.


Lejuplādēt

Globālais Tirdzniecības Vienības Numurs (GTVN)

Izdevumā "GTVN- kas jāievēro, veidojot GS1 sistēmas svītrkodu numurus un simbolus EAN-13 un EAN-8?"
izklāstīti galvenie noteikumi, kas jāievēro, lai produktam, kuru paredzēts pārdot mazumtirdzniecībā, piešķirtu pareizu GS1 numuru un sagatavotu precīzu svītrkodu EAN-13 vai EAN-8.


Lejuplādēt

GDSN Iepakojuma Mērīšanas Noteikumi

Dokumentā aprakstīti noteikumi, kas jāievēro viennozīmīgai produktu iepakojuma nominālo izmēru atribūtu noteikšanai visā pasaulē. Šo noteikumu nolūks ir nodrošināt pastāvīgu, atkārtojamu konkrēta produkta iepakojuma izmēru noteikšanas procesu, kas ne vienmēr atbilst „kā tirgots” vai kā produkts izvietots plauktā. Dokuments paredzēts visiem darījumu partneriem, kuri vēlas apmainīties ar informāciju par produkta iepakojuma izmēriem. Pēc sava pielietojuma noteikumi ir universāli, jo nosaka, kā izmērīt ne tikai standarta iepakojumus, bet arī apavus, piepildītus maisiņus, aksesuārus un daudzus citus.


Lejuplādēt

Globālais Izsekojamības Standarts

Dokuments ir biznesa procesu standarts, kas palīdz uzņēmumiem un organizācijām izpildīt izsekojamības prasības, nodrošinot instrumentus un skaidrojumus par šo instrumentu pielietošanu. Šis standarts padara izsekojamības sistēmas iespējamas visas pasaules mērogā gan mazās, gan lielās organizācijās visā piegādes ķēdē neatkarīgi no tajā iesaistīto uzņēmumu skaita un izvēlētām izsekojamības nodrošināšanas tehnoloģijām (svītrkodi, RFID, EDA, Internets utt.).


Lejuplādēt

Izsekojamība, kas tas ir?

Šajā brošūrā izskaidrots, kas ir izsekojamība un kā GS1 Izsekojamības Standarts var palīdzēt uzņēmumiem izpildīt normatīvo aktu prasības attiecībā uz izsekojamības nodrošināšanu, piemēram, lai nodrošinātu pārtikas un pacientu drošību, viltojumu apkarošanu un ilgtspējības uzlabošanu.


Lejuplādēt

Kas ir GS1?

Dažos vārdos grūti paskaidrot, kas ir GS1? Lai to izskaidrotu, sagatavota brošūra "Kas ir GS1?",
kurā apskatītas GS1 aktivitātes un parādīta starptautisko standartu loma un ietekme uz biznesa procesiem.


Lejuplādēt

Globālie Vietas Numuri (GVN)

Šeit atradīsiet atbildes uz jautājumiem: "Kas ir Globālais Vietas Numurs, kur tos izmanto un kādas ir numuru izmantošanas priekšrocības?"