Globāla biznesa valoda
  1. Sākums
  2. Mūsu standarti
  3. Datu apmaiņa
  4. GS1 XML

GS1 XML

GS1 XML nodrošina standartizētu un prognozējamu struktūru elektroniskajiem biznesa ziņojumiem, dodot iespēju biznesa partneriem ātri, efektīvi un precīzi pārraidīt biznesa datus, neatkarīgi no iekšējās datora aparatūras vai programmnodrošinājuma veida.

XML ir saīsinājums no "eXtensible Markup Language („paplašināmā iezīmēšanas valoda") un ir paredzēts informācijas apmaiņai Internetā. GS1 standartu kopā XML izmanto elektroniskai datu apmaiņai- GS1 EDI. GS1 XML standarti nav paredzēti, lai izkonkurētu vai aizvietotu GS1 EANCOM standartu (GS1 standarts „tradicionālajai” EDA). Sākotnēji GS1 XML standarti bija paredzēti citām lietotāju grupām nekā esošie EANCOM standarti, bet tagad abas tehnoloģijas tiek izmantotas paralēli.

GS1 XML galvenie raksturojumi

GS1 XML ir daļa no integrētās paketes piegādes ķēdei

GS1 XML ir daļa no plašas standartu paketes un risinājumiem, kuri veido GS1 sistēmu. Tas nav atsevišķs standarts, bet ir integrēts ar citiem piegādes ķēdes pārvaldības instrumentiem, kurus piedāvā GS1.

Visos GS1 standartos izmanto GS1 identifikācijas atslēgas - kā fiziskajā preču plūsmā, tā biznesa datu informācijas plūsmā un arī XML ziņojumos, lai identificētu:

GS1 identifikācijas atslēgu izmantošana dod iespēju tieši integrēt ar elektroniskajiem saziņas līdzekļiem saņemtos datus ar datiem, kuri iegūti, skenējot mazumtirdzniecībā pārdotos produktus un veicot loģistiskās darbības, un tml. Tas atbrīvo lietotāju no izmaksu un laika ziņā ietilpīgās piederības identificēšanas shēmu salīdzināšanas (mapping). Skenējot svītrkodus, tiek izmantotas vienas un tās pašas identifikācijas atslēgas, gan mazumtirdzniecības datu iegūšanai pārdošanas vietā (point of sale), gan loģistikas datu iegūšanai preču nosūtīšanas un saņemšanas laikā. GS1 XML ziņojumus izmanto globālajā datu sinhronizācijas tīklā (GDSN). GDSN sasaita biznesa partnerus un ļauj tiem automatizētā veidā dalīties ar informāciju par produktiem, cenām un pusēm. Tas dod iespēju unificēt pamatdatus, padarot transakciju informāciju vienkāršāku un tās apmaiņu efektīvāku un ar mazākām izmaksām.

Automātiskā biznesa informācijas apmaiņa, izmantojot GS1 XML standartus, atvieglo notikuma pārvaldību, ko nodrošina elektroniskais produkta kods (Electronic Product Code - EPC). Šis ir globāls standarts un infrastruktūra uz radiofrekvencēm balstītai objektu identifikācijai, to izsekošanai un ar šiem objektiem saistīto notikumu pārvaldīšanai.

GS1 XML pilnībā atbilst UN/CEFACT metodoloģijai.
GS1 XML ziņojuma izveide balstās uz globālo datu vārdnīcu (GDD).

GDD ir GS1 krātuve:

GS1 pamatkomponenti tiek iesniegti kā ieejas dati UN/CEFACT izveidē. Starptautiskā GS1 organizācija ir aktīvi iesaistīta vairākās darbībās UN/CEFACT ietvaros, CCTS ir tikai viens piemērs. Lai gan faktiskā UN/CEFACT XML standarta (UN/XML) izveide vēl ir sākuma stadijā, GS1 aktīvi piedalās un turpina iekļaut UN/XML standartus GS1 XML sistēmā. Bez tam GS1 standartu izveide balstās uz tādiem pašiem modelēšanas, projektēšanas un tehniskajiem principiem kā UN/CEFACT. Pateicoties GS1 unikālajām attiecībām ar UN/CEFACT, UN/CEFACT ir atzinusi GS1 kā nevalstisku organizāciju, līdzīgi kā Vispasaules muitas organizāciju (WCO) vai SWIFT.

GS1 XML izveidota, balstoties uz stingri organizētu procesu. Jebkura jauna standarta izveide vai esošā GS1 standarta modificēšana pakļauta stingrai, pamatīgi dokumentētai izmaiņu pārvaldības procedūrai: globālam standartu pārvaldības procesam (Global Standards Management Process - GSMP).
Visas izveides tiek izstrādātas, atbildot uz izmaiņu pieprasījumu, ko var iesniegt jebkurš uzņēmums, kas ir GS1 biedrs. Katrs izmaiņu pieprasījums tiek apstrādāts atbilstoši GSMP procedūrām, balstoties uz lietotāja prasībām. Katrs GSMP izstrādāšanas procesa solis ietver validāciju konkrētā nozarē attiecībā uz ieteikto izmaiņu nozīmi un lietotāju apņemšanos šīs izmaiņas īstenot. Kad galīgais risinājums ir izstrādāts, to rūpīgi pārbauda attiecībā uz savienojamību ar visu GS1 standartu komplektu, un apstiprina tie lietotāji, kuri palīdzējuši noteikt prasības un apņēmušies tās ieviest.
GSMP koncepcija tika iesniegta arī UN/CEFACT kā ieguldījums kopīgai attīstībai. UN/CEFACT ir ieviesusi dažas GSMP daļas, galvenokārt tās, kuras attiecas uz prasību savākšanu.

GS1 XML var ieviest daudzu sektoru uzņēmumi, jebkurā vietā, izmantojot jebkādu tehnoloģisku  konfigurāciju.

GS1 izstrādā standartus, kuri var kalpot starptautiskiem darījumiem jebkurā vietā pasaulē, bet tie ir arī paplašināmi, lai pildītu specifiskas reģionālas un nozaru prasības. Šo paplašināšanas metodoloģiju pašlaik izmanto GS1 XML izveidē un aktīvi ievieš Globālajā Datu Sinhronizācijas Tīklā. Šī pieeja ļauj viegli pievienot jaunās nozares prasības esošajam ziņojumu komplektam, lai uzsāktu jaunus procesus bez esošās uzstādīšanas bāzes pārtraukšanas.
GS1 XML standarti nodrošina risinājumus daudziem sektoriem, izmantojot vienu un to pašu biznesa ziņojumu. To panāk ar konteksta veidņu paplašinājumiem, ko pielieto galvenajām XML shēmām. GS1 XML ir izstrādāts tādā veidā, ka ziņojumapmaiņa ir transportagnostiska (transport agnostic). GS1 atbalsta drošu ziņojumapmaiņu, izmantojot AS1 un AS2 pārraides protokolus, bet nav ierobežota tikai ar šiem standartiem. Ir ļoti vienkārši apmainīt GS1 XML dokumentus, izmantojot jebkuru tehnisko risinājumu vai profilu, tādu kā Web Serviss.

GS1 XML ir atvērts standarts, visus XML standartus var bez maksas lejuplādēt no GS1 vietnes.

Vairāk par GS1 XML