Globāla biznesa valoda
  1. Sākums
  2. Mūsu standarti
  3. Identifikācija
  4. Identifikācijas atslēgas
  5. SSCC - Seriālais Kravas Konteineru Kods

SSCC - Seriālais Kravas Konteineru Kods

angl. Serial Shipping Container Code -SSCC

Seriālais Kravas Konteinera Kods (SSCC) tiek izmantots, lai viennozīmīgi identificētu loģistikas vienību, kas var būt jebkuras konfigurācijas tirdzniecības vienību grupa, kura izveidota uzglabāšanas un/vai transportēšanas mērķiem, piemēram, kaste, palete vai paka.

Lasīt šeit (pdf)

SSCC pielietojums

Piezīme: Dokumentos un uz etiķetēm vienmēr izmanto tikai anglisko saīsinājumu SSCC.

SSCC ir izšķirošā atslēga izsekojamībā, jo tas unikāli identificē katru izplatīto loģistikas vienību un tās saturu. Uz katras loģistikas vienības esošā unikālā SSCC numura nolasīšana ļauj uzņēmumiem individuāli izsekot un vadīt fizisko vienību kustību, nodrošinot saikni starp preču fizisko kustību un informācijas plūsmu.

SSCC var iekodēt svītrkodā vai EPC/RFID etiķetē, nodrošinot loģistikas vienības vieglu un precīzu identifikāciju tās pārvietošanās laikā starp tirdzniecības partneriem jebkurā vietā pasaulē.

SSCC ir vienīgā obligātā informācija GS1 Loģistikas Etiķetē. Šo numuru veido uzņēmums, kurš komplektē loģistikas vienību, izmantojot savu GS1 uzņēmuma prefiksu.

Bez tam jāņem vērā, ka katrai loģistikas vienībai jāpiešķir savs unikāls SSCC, kuru
atkārtoti var izmantot gadu pēc tā sākotnējās izstrādes brīža, ja vien tas nevar radīt kādas problēmas. Atkarībā no specifiskiem vietējiem noteikumiem piem., ražošanas organizācijas vai izsekojamības prasībām šis periods var būt arī ilgāks.

SSCC struktūra

SSCC ir 18 ciparu numurs, kas nepārprotami identificē vienību, kurai tas piestiprināts. Numurs sastāv no paplašinājuma cipara, GS1 uzņēmuma prefiksa, loģistikas vienības jeb sērijas numura un kontrolcipara.


SSCC elementu virknes formāts ar Pielietojuma Identifikatoru:


Pielietojuma Identifikators - SSCC Pielietojuma Identifikators vienmēr ir "00". GS1-128 svītrkodā PI tiek lietots, lai nodrošinātu, ka skenēšanas sistēma precīzi apstrādā SSCC.
PI "00" nav SSCC numura daļa.

Paplašinājuma cipars var būt cipars no 0-9 un tiek lietots, lai paplašinātu numerācijas diapazonu. To piešķir uzņēmums, kurš veido loģistikas etiķeti.

GS1 uzņēmuma prefikss - sastāv no GS1 prefiksa un GS1 uzņēmuma numura. Latvijā tie ir 7 vai 9 cipari. GS1 prefiksu - pirmos divus vai trīs ciparus (N1, N2, N3 ) nacionālajām biedru organizācijām piešķir Starptautiskais GS1 birojs. GS1 Latvijai piešķirtais prefikss ir 475. Aiz GS1 prefiksa seko GS1 uzņēmuma numurs, kuru uzņēmumiem piešķir GS1 Latvija.

Sērijas numurs - numurs, kuru uzņēmums piešķir katrai atsevišķai loģistikas vienībai - 9 vai 7 cipari. Numurs ir bez nozīmes, t.i. numura atsevišķie cipari nav saistīti ar klasifikāciju un nedod nekādu specifisku informāciju par loģistikas vienību.
Sērijas numuru uzņēmums piešķir pats katrai loģistikas vienībai un tas nav jāreģistrē mansGS1 sistēmā.
Vienkāršākais sērijas numura piešķiršanas veids ir likt ciparus pēc kārtas, t.i. 0000001, 0000002, 0000003 utt., ja ir 9 ciparu GS1 uzņēmuma prefikss un 000000001, 000000002, 000000003 utt, ja GS1 uzņēmuma prefikss ir 7 cipari.

Kontrolcipars - pēdējais cipars pa labi. To aprēķina no visiem iepriekšējiem numura cipariem un lieto, lai pārliecinātos, ka svītrkods pareizi nolasīts vai, ka numurs ir pareizi sastādīts. Kontrolciparu kalkulators

Kā SSCC tiek attēlots?

Lai izteiktu SSCC mašīnlasāmā formā, tiek lietots GS1-128 svītrkoda simbols ar
Pielietojuma Identifikatoru (00) vai arī tas tiek iekodēts GS1 EPC etiķetē.

Pielietojuma Identifikators, kas identificē SSCC, ir 00.
Piemērs: SSCC izteikts svītrkodā GS1-128 ar PI (00)

etikete