Globāla biznesa valoda
  1. Sākums
  2. Mūsu standarti
  3. Identifikācija
  4. Identifikācijas atslēgas
  5. GSIN – Globālais Sūtījuma Identifikācijas Numurs

GSIN – Globālais Sūtījuma Identifikācijas Numurs

angl. Global Shipment Identification Number – GSIN

Globālais Sūtījuma Identifikācijas Numurs (GSIN) ir pārdevēja un preču pārvadātāja piešķirts numurs, lai identificētu no vienas vai vairākām loģistikas vienībām sastāvošu sūtījumu, kuru paredzēts piegādāt nedalītu.

Lasīt šeit (pdf)

GSIN pielietojums

GSIN ir standarta identifikācijas numurs jeb GS1 identifikācijas atslēga, ko visā pasaulē lieto, lai viennozīmīgi identificētu sūtījumu, kuru paredzēts piegādāt nedalītu.

GSIN identificē vienas vai vairāku loģistikas vienību loģisku apvienojumu, kurā katra vienība ir identificēta ar savu Seriālo Kravas Konteinera Kodu (SSCC).

GSIN pārvadātājs var iekodēt svītrkodā vai kā tekstu pavadzīmē, vai loģistikas etiķetē papildus SSCC.

Elektroniski GSIN uzņēmumi var izmantot transporta instrukciju un transporta statusa ziņojumos starp kravas ekspeditoru un transporta nodrošinātāju un arī kā atsauci piegādes paziņojumā.

Loģistikas vienībām visās transportēšanas fāzēs no nosūtīšanas līdz piegādes vietai tiek saglabāts viens un tas pats GSIN.

GSIN struktūra

GSIN numurs sastāv no GS1 uzņēmuma prefiksa un kravas nosūtītāja numura. GSIN ir 16 ciparu numurs

 

 

GSIN elementu virknes formāts ar Pielietojuma Identifikatoru:Pielietojuma Identifikators
- PI 402 norāda, ka tas ir GSIN. GS1-128 svītrkodā PI tiek lietots, lai nodrošinātu, ka skenēšanas sistēma precīzi apstrādā GINC. PI "402" nav GSIN numura daļa.
GS1 uzņēmuma prefikss
- sastāv no GS1 prefiksa un GS1 uzņēmuma numura. Latvijā tie ir 7 vai 9 cipari. GS1 prefikss - pirmie divi vai trīs cipari (N1, N2, N3 ) nacionālajām biedru organizācijām piešķir Starptautiskais GS1 birojs. GS1 Latvijai piešķirtais prefikss ir 475. Aiz GS1 prefiksa seko GS1 uzņēmuma numurs, kuru uzņēmumam piešķir GS1 Latvija.
Kravas nosūtītāja numurs
- piešķirts, lai identificētu sūtītāju. Numura garums atkarīgs no uzņēmuma prefiksa garuma. Numuru jāpiešķir secīgi pēc kārtas.

Kā GSIN tiek attēlots?

Lai izteiktu GSIN mašīnlasāmā formā, tiek lietots GS1-128 svītrkoda simbols ar
Pielietojuma Identifikatoru 402 vai arī tas tiek iekodēts GS1 EPC etiķetē.