GMN – Globālais Modeļa Numurs

Angl. Global Model Number - GMN

Globālos Modeļa Numurus izmanto, lai identificētu produkta modeli, kuram piemīt pamatprodukta dizains vai specifikācija no kuras tiek atvasināta tirdzniecības vienība.

Lasīt šeit (pdf)

Tirdzniecības vienība pārmanto savas galvenās iezīmes un funkcijas no bāzes modeļa, piemēram, tirdzniecības vienības, ko pārdod dažādās versijās, dažādās krāsās vai dažādās atbalsta valodās, bet kas citādi tehniski ir vienādas.


GMN pielietojums

Globālais Modeļa Numurs paredzēts tikai regulēto medicīnisko ierīču identifikācijai.

Attiecībā uz regulētām medicīniskām ierīcēm Eiropā GMN atbalsta Base UDI-DI (BUDI-DI) prasību izpildi. BUDI-DI ir galvenā ES UDI datu bāzes (EUDAMED (Eiropas Medicīnisko ierīču datu bāze)) ierakstu atslēga, kas ir norādīta attiecīgajos sertifikātos un ES atbilstības deklarācijās (kā noteikts Eiropas medicīnisko ierīču regulā (ES MDR) un Eiropas in-vitro diagnostikas medicīnisko ierīču regulā (ES IVDR)).


GMN struktūra

GMN sastāv no GS1 uzņēmuma prefiksa, modeļa numura un kontrolcipara (pēc nepieciešamības).

gmn

gmn
Modeļa numurs ir burtu-ciparu zīmes un tā struktūra ir zīmola īpašnieka pārziņā, kas šo numuru piešķir.
GMN, kad tas ir piešķirts vienam produkta modelim, NEDRĪKST atkārtoti izmantot citam modelim. Jāievēro, ka GMN netiek izmantots, lai identificētu tirdzniecības vienību. Tirdzniecības vienības unikālai identifikācijai izmanto GTVN.


Kā GMN attēlo?

Pašlaik nav izstrādātas GS1 datu nesēju specifikācijas, jo GMN paredzēts tikai regulēto medicīnas ierīču identifikācijai.
Identificējot medicīniskās ierīces ar GMN (Base UDI-DI (BUDI-DI)) tas NETIEK IZMANTOTS nevienā fiziskā marķējumā un netiek attēlots kādā GS1 datu nesējā (svītrkodā).