Globāla biznesa valoda
  1. Sākums
  2. Mūsu standarti
  3. Identifikācija
  4. Identifikācijas atslēgas
  5. GMN – Globālais Modeļa Numurs

GMN – Globālais Modeļa Numurs

Angl. Global Model Number - GMN

Globālos Modeļa Numurus (GMN) izmanto, lai identificētu produkta modeli, kuram piemīt pamatprodukta dizains vai specifikācija no kuras tiek atvasināta tirdzniecības vienība.

Lasīt šeit (pdf)

Tirdzniecības vienība pārmanto savas galvenās iezīmes un funkcijas no bāzes modeļa, piemēram, tirdzniecības vienības, ko pārdod dažādās versijās, dažādās krāsās vai dažādās atbalsta valodās, bet kas citādi tehniski ir vienādas.

GMN sastāv no GS1 uzņēmuma prefiksa, modeļa numura un kontrolzīmēm (pēc izvēles).  Maksimālais numura garums ir līdz 25 zīmēm.

gmn

GMN elementu virknes formāts ar Pielietojuma Identifikatoru:

Pielietojuma Identifikators - PI 8013 norāda, ka tas ir GMN. GS1-128 svītrkodā PI tiek lietots, lai nodrošinātu, ka skenēšanas sistēma precīzi apstrādā GMN. PI "8013" nav GMN daļa.
GS1 uzņēmuma prefikss - sastāv no GS1 prefiksa un GS1 uzņēmuma numura.
Modeļa numurs - burtu un/vai ciparu zīmes. Piešķir zīmola īpašnieks.
Kontrolzīmes – pēc izvēles.

Kā GMN tiek attēlots?
(neattiecas uz regulētām medicīniskajām ierīcēm)

Lai identificētu produkta modeli, kas NAV regulētā medicīniskā ierīce, GMN izmanto fiziskā marķējumā un arī attēlo svītrkodā. Lai izteiktu GMN mašīnlasāmā formā, tiek lietots GS1-128 svītrkoda simbols ar Pielietojuma Identifikatoru 8013 vai arī tas tiek iekodēts GS1 EPC etiķetē.

GMN nedrīkst atkārtoti izmantot citam modelim. Jāievēro, ka GMN netiek izmantots, lai identificētu tirdzniecības vienību. Tirdzniecības vienības unikālai identifikācijai izmanto GTVN.

GMN pielietojums regulēto medicīnisko ierīču identifikācijai

Eiropā regulētām medicīniskām ierīcēm Globālais Modeļa Numurs ir identifikācijas atslēga, kas nodrošina pamata jeb Basic UDI-DI (BUDI-DI) prasību izpildi.

Saskaņā ar Eiropas medicīnisko ierīču regulu (ES MDR) un Eiropas in-vitro diagnostikas medicīnisko ierīču regulu (ES IVDR) Eiropas medicīnisko ierīču datu bāzē (EUDAMED) BUDI-DI ir pamata elements.

Par UDI vairāk lasiet šeit

Informācija angļu valodā šeit

 

Saskaņā ar ES regulu prasībām regulētām medicīniskām ierīcēm GMN noteiktais maksimālais garums ir 25 rakstu zīmes un tas sastāv no GS1 uzņēmuma prefiksa, modeļa numura un obligātā 2 ciparu kontrolcipara. GS1 izveidotā GMN ģeneratorā varat izveidot sava UDI-DI (GMN) paraugu. GMN ģenerators šeit.

Regulēto medicīnisko ierīču GMN (Base UDI-DI) nekad NEIZMANTO nevienā fiziskā marķējumā un tas nekad netiek attēlots nevienā GS1 datu nesējā (svītrkodā).

Par Basic UDI-DI (GMN) un UDI-DI (GTIN) piešķiršanu ir atbildīgi preču zīmes īpašnieki (ražotāji).