Globāla biznesa valoda
  1. Sākums
  2. Mūsu standarti
  3. Identifikācija
  4. Identifikācijas atslēgas
  5. GINC – Globālais Konosamenta Identifikācijas Numurs

GINC – Globālais Konosamenta Identifikācijas Numurs

angl. Global Identification Number for Consignment – GINC

Globālo Konosamenta Identifikācijas Numuru izmanto, lai identificētu no vienas vai vairākām loģistikas vienībām sastāvošus sūtījumus, kas paredzēti kopīgai transportēšanai.

Lasīt šeit (pdf)

GINC pielietojums

GINC ir standarta identifikācijas numurs jeb GS1 identifikācijas atslēga, ko visā pasaulē lieto, lai viennozīmīgi identificētu sūtījumus, kas paredzēti kopīgai transportēšanai.

GINC ekspeditoriem un kravu pārvadātājiem sniedz iespēju izsekot kopīgi pārvadātām loģistikas vienībām.

Loģistikas vienības dažādu transportēšanas fāžu laikā var būt piesaistītas dažādiem GINC, piemēram, kad transportēšanas laikā sūtījums tiek apvienots ar citiem sūtījumiem, bet pirms piegādes atkal tiek izdalīts atsevišķi.

Ekspeditori GINC parasti izmanto, lai sniegtu instrukcijas pārvadātājiem; piemēram, Galvenajā Avio Konosamentā (MAWB) vai Galvenajā Kravas Konosamentā (MBL).

GINC var iekodēt svītrkodā vai kā tekstu, vai loģistikas etiķetē papildus Seriālajam Kravas Konteinera Kodam (SSCC).

GINC struktūra

GINC numurs sastāv no GS1 uzņēmuma prefiksa un konosamenta numura. Maksimālais numura garums ir līdz 30 zīmēm.

 

 

GINC elementu virknes formāts ar Pielietojuma Identifikatoru:Pielietojuma Identifikators
- PI 401 norāda, ka tas ir GINC. GS1-128 svītrkodā PI tiek lietots, lai nodrošinātu, ka skenēšanas sistēma precīzi apstrādā GINC. PI "401" nav GINC numura daļa.
GS1 uzņēmuma prefikss
- sastāv no GS1 prefiksa un GS1 uzņēmuma numura. Latvijā tie ir 7 vai 9 cipari. GS1 prefikss - pirmie divi vai trīs cipari (N1, N2, N3 ) nacionālajām biedru organizācijām piešķir Starptautiskais GS1 birojs. GS1 Latvijai piešķirtais prefikss ir 475. Aiz GS1 prefiksa seko GS1 uzņēmuma numurs, kuru uzņēmumam piešķir GS1 Latvija.
Konosamenta numurs - numurs, kurš piešķirts, lai identificētu sūtījumu.

Kā GINC tiek attēlots?

Lai izteiktu GINC mašīnlasāmā formā, tiek lietots GS1-128 svītrkoda simbols ar
Pielietojuma Identifikatoru  401 vai arī tas tiek iekodēts GS1 EPC etiķetē.