Globāla biznesa valoda
  1. Sākums
  2. Mūsu standarti
  3. Identifikācija
  4. Identifikācijas atslēgas
  5. GCN- Globālais Kupona Numurs

GCN- Globālais Kupona Numurs

angl. Global Coupon Number – GCN

Ar Globālo Kupona Numuru identificē digitālos kuponus – biļeti, dokumentu vai elektronisku attēlojumu, kuru var samainīt pret finansiālu atlaidi vai lojalitātes punktiem pirkuma izdarīšanas brīdī.

Lasīt šeit (pdf)

GCN pielietojums

GCN ir standarta identifikācijas numurs jeb GS1 identifikācijas atslēga, ko visā pasaulē lieto, lai viennozīmīgi identificētu digitālos kuponus.

GCN ir identifikatoru, kuru var izmantot ar kuponu saistītas informācijas izgūšanai no datu bāzes, kurā tā atrodas, piemēram, lai pārbaudītu kupona piedāvājuma derīgumu, saņemtu kupona piedāvājuma nosacījumus, un atsevišķos gadījumos apstiprinājumu, ka kupons iepriekš nav ticis izmantots.

Lai dotu iespēju apstrādāt to automatizēti pie kases (POS), GCN var attēlot svītrkodā vai arī digitālā formā. Kasē (POS) kupona piedāvājumu var nolasīt, izmantojot klienta lojalitātes profilu vai svītrkoda veidā mobilajā telefonā, vai, izmantojot tuvā sakara lauka komunikāciju. GCN var izmantot arī kuponu apstrādei interneta veikalos.

GCN vienmēr identificē konkrētu kupona piedāvājumu. Ja ir nepieciešams identificēt individuāli izsniegtus piedāvājuma kuponus (pēc pieprasījuma), tad papildus var izmantot seriālo komponenti.

Kuponu piedāvājumu vadībā var būt iesaistīti daudzi uzņēmumi, piemēram, ražotājs, mazumtirgotājs, norēķinu organizācija un mobilās lietotnes nodrošinātājs. GCN dod tiem iespēju dalīties ar informāciju elektroniski, nodrošinot ar savlaicīgu un precīzu informāciju par kuponu piedāvājumu nosacījumiem, kuponu publicēšanu, kuponu atprečošanu un finansiālajiem nosacījumiem starp uzņēmumiem.

GCN struktūra

GCN numurs sastāv no GS1 uzņēmuma prefiksa, kupona numura un kontrolcipara. Pēc izvēles (neobligāts) var pievienot sērijas numuru.

GCN ir 13 ciparu numurs

 

GCN elementu virknes formāts ar Pielietojuma Identifikatoru:Pielietojuma Identifikators - PI 255 norāda, ka tas ir GCN. GS1-128 svītrkodā PI tiek lietots, lai nodrošinātu, ka skenēšanas sistēma precīzi apstrādā GCN. PI "255" nav GCN numura daļa.
GS1 uzņēmuma prefikss
- sastāv no GS1 prefiksa un GS1 uzņēmuma numura. Latvijā tie ir 7 vai 9 cipari. GS1 prefikss - pirmie divi vai trīs cipari (N1, N2, N3 ) nacionālajām biedru organizācijām piešķir Starptautiskais GS1 birojs. GS1 Latvijai piešķirtais prefikss ir 475. Aiz GS1 prefiksa seko GS1 uzņēmuma numurs, kuru uzņēmumam piešķir GS1 Latvija.
Kupona numurs
- unikālā veidā identificē kupona veidu – piešķir kupona izdevējs

Kontrolcipars - pēdējais cipars pa labi. To aprēķina no visiem iepriekšējiem numura cipariem un lieto, lai pārliecinātos, ka svītrkods pareizi nolasīts vai, ka numurs ir pareizi sastādīts. Kontrolcipara kalkulators
Sērijas numurs - neobligāts numurs, tas tiek piešķirts, ja nepieciešama unikāla katra   kupona identifikācija (līdz 12 zīmēm).

Kā GCN tiek attēlots?

Lai izteiktu GCN mašīnlasāmā formā, tiek lietots GS1-128 svītrkoda simbols ar
Pielietojuma Identifikatoru  255 vai arī tas tiek iekodēts GS1 EPC etiķetē.