Globāla biznesa valoda
  1. Sākums
  2. Mūsu standarti
  3. Identifikācija
  4. Identifikācijas atslēgas
  5. GIAI - Globālais Individuālā Aktīva Identifikators

GIAI - Globālais Individuālā Aktīva Identifikators

angl. Global Individual Asset Identifier - GIAI

Globālais Individuālā Aktīva Identifikators – GIAI ir viena no divām GS1 aktīvu identifikācijas atslēgām. Šis numurs ir īpaši piemērots viennozīmīgai katra individuāla aktīva identifikācijai. Uzņēmumi var piešķirt GIAI jebkuram aktīvam, lai to unikāli identificētu un pārvaldītu.

Lasīt šeit (pdf)

GIAI pielietojums

GIAI ir standarta identifikācijas numurs jeb GS1 identifikācijas atslēga, ko visā pasaulē lieto, lai viennozīmīgi identificētu pamatlīdzekļus jeb katru individuālu aktīvu. 

GIAI izmanto, lai identificētu pamatlīdzekļus, piem., datorus, mēbeles, transportlīdzekli vai transporta aprīkojumu, t.i. jebkuru individuālu aktīvu uzņēmumā, kuru nepieciešams viennozīmīgi identificēt. Tas dod iespēju reģistrēt katru aktīvu atsevišķi un iekļaut to pamatlīdzekļa uzskaites kontroles sistēmā.

Pateicoties GIAI uzņēmumi var ātri identificēt individuālos aktīvus un reģistrēt būtiskus datus kā aktīva atrašanās vieta, veiktās apkopes, remontus un citas aktivitātes

Vairākkārt izmantojamu aktīvu identifikācijai izmanto GS1 identifikācijas atslēgu GRAI – Globālo Vairākkārt Izmantojamo Aktīvu Identifikatoru (angl. Global Returnable Asset Identifier).
Par GRAI Lasīt vairāk

GIAI piešķīrējs var būt gan aktīva īpašnieks, gan īres uzņēmums.

GIAI ir tikai numurs (identifikācijas atslēga), kas viennozīmīgi identificē pamatlīdzekli, kuram tas piešķirts. Sīkāka informācija par attiecīgo aktīvu tiek reģistrēta datu bāzē, bet GIAI ir atslēga, kas nodrošina pieeju šai informācijai.

GIAI struktūra

GIAI numurs sastāv no GS1 uzņēmuma prefiksa un aktīva individuālā numura. Maksimālais numura garums ir līdz 30 zīmēm.GIAI elementu virknes formāts ar Pielietojuma Identifikatoru:Pielietojuma Identifikators
- PI 8004 norāda, ka tas ir GIAI. GS1-128 svītrkodā PI tiek lietots, lai nodrošinātu, ka skenēšanas sistēma precīzi apstrādā GIAI. PI "8004" nav GIAI numura daļa.
GS1 uzņēmuma prefikss
- sastāv no GS1 prefiksa un GS1 uzņēmuma numura. Latvijā tie ir 7 vai 9 cipari. GS1 prefikss - pirmie divi vai trīs cipari (N1, N2, N3 ) nacionālajām biedru organizācijām piešķir Starptautiskais GS1 birojs. GS1 Latvijai piešķirtais prefikss ir 475. Aiz GS1 prefiksa seko GS1 uzņēmuma numurs, kuru uzņēmumam
piešķir GS1 Latvija.
Aktīva individuālais numurs - piešķir uzņēmums katram atsevišķam aktīvam - var būt gan cipari, gan burti.

Kā GIAI tiek attēlots?

Lai izteiktu GIAI mašīnlasāmā formā, tiek lietots GS1-128 svītrkoda simbols ar
Pielietojuma Identifikatoru 8004 vai arī tas tiek iekodēts GS1 EPC etiķetē.