Globāla biznesa valoda
  1. Sākums
  2. Mūsu standarti
  3. Identifikācija
  4. Identifikācijas atslēgas
  5. GRAI - Globālais Vairākkārt Izmantojamo Aktīvu Identifikators

GRAI - Globālais Vairākkārt Izmantojamo Aktīvu Identifikators

angl. Global Returnable Asset Identifier - GRAI

Globālais Vairākkārt Izmantojamā Aktīva Identifikators – GRAI ir viena no divām GS1 atslēgām, kuru izmanto aktīvu identifikācijai. Šī GS1 atslēga ir īpaši piemērota atkārtoti izmantojamo transporta vienību, transporta aprīkojuma un instrumentu vadībai. Tā spēj identificēt vairākkārt izmantojamos aktīvus pēc to veida, un, ja nepieciešams, arī individuāli izsekošanas un šķirošanas vajadzībām.

Lasīt šeit (pdf)

GRAI pielietojums

GRAI ir standarta identifikācijas numurs jeb GS1 identifikācijas atslēga, ko visā pasaulē lieto, lai viennozīmīgi identificētu vairākkārt izmantojamos aktīvus. 

GRAI izmanto, lai identificētu atkārtoti izmantojamu taru, iepakojumu vai transporta iekārtas - piemēram, kastes, paletes, alus mucas, vilciena cisternas u.c. Atkarībā no tā, kādiem mērķiem GRAI numurs tiks izmantots - izsekošanai vai šķirošanai, aktīvus var identificēt pēc to tipa vai arī katru atsevišķi.

Pamatlīdzekļu identifikācijai izmanto GS1 identifikācijas atslēgu GIAI – Globālo Individuālā Aktīva Identifikatoru - angl. Global Individual Asset Identifier.
Par GIAI Lasīt vairāk

GRAI tiek izmantots, lai izsekotu aktīva atrašanās vietai un tā atgriešanai atpakaļ.
To var izmantot izsekošanas nolūkā vai arī kā īres vai nomas sistēmas daļu, gadījumos, kad vairāki uzņēmumi sadarbojas aktīvu izmantošanā.

GRAI ir tikai numurs (identifikācijas atslēga), kas viennozīmīgi identificē aktīvu, kuram tas piešķirts. Sīkāka informācija par attiecīgo aktīvu tiek reģistrēta datu bāzē, bet GRAI ir atslēga, kas nodrošina pieeju šai informācijai.

GRAI struktūra

GRAI numurs sastāv no aizpildošā cipara “0”, GS1 uzņēmuma prefiksa, aktīva tipa numura un kontrolcipara. Pēc izvēles (neobligāts) var pievienot sērijas numuru.


GRAI elementu virknes formāts ar Pielietojuma Identifikatoru:

 

Pielietojuma Identifikators - PI 8003 norāda, ka tas ir GRAI. GS1-128 svītrkodā PI tiek lietots, lai nodrošinātu, ka skenēšanas sistēma precīzi apstrādā GRAI. PI "8003" nav GRAI numura daļa.

Aizpildošais cipars  - vienmēr “0”
GS1 uzņēmuma prefikss
-  sastāv no GS1 prefiksa un GS1 uzņēmuma numura. Latvijā tie ir 7 vai 9 cipari. GS1 prefikss - pirmie divi vai trīs cipari (N1, N2, N3 ) nacionālajām biedru organizācijām piešķir Starptautiskais GS1 birojs. GS1 Latvijai piešķirtais prefikss ir 475. Aiz GS1 prefiksa seko GS1 uzņēmuma numurs, kuru piešķir GS1 Latvija.
Aktīva tips - numurs, kurš piešķirts, lai identificētu aktīva tipu.
Kontrolcipars - pēdējais cipars pa labi. To aprēķina no visiem iepriekšējiem numura
cipariem un lieto, lai pārliecinātos, ka svītrkods pareizi nolasīts vai, ka numurs ir pareizi sastādīts. Kontrolcipara kalkulators

Sērijas numurs - neobligāts numurs, tas tiek piešķirts, ja nepieciešama unikāla katras   
vienības identifikācija (līdz 16 zīmēm).

Kā GRAI tiek attēlots?

Lai izteiktu GRAI mašīnlasāmā formā, tiek lietots GS1-128 svītrkoda simbols ar
Pielietojuma Identifikatoru 8003 vai arī tas tiek iekodēts GS1 EPC etiķetē.