Globāla biznesa valoda
  1. Sākums
  2. Mūsu standarti
  3. Identifikācija
  4. Identifikācijas atslēgas
  5. GDTI - Globālais Dokumentu Tipa Identifikators

GDTI - Globālais Dokumentu Tipa Identifikators

angl. Global Document Type Identifier – GDTI

Globālo dokumenta tipa identifikatoru uzņēmumi izmanto, lai identificētu jebkurus dokumentus.

Lasīt šeit (pdf)

GDTI pielietojums

GDTI ir standarta identifikācijas numurs jeb GS1 identifikācijas atslēga, ko visā pasaulē lieto, lai viennozīmīgi identificētu dokumentu tipu un pēc izvēles arī sēriju.

Termins “dokuments” tiek lietots plašā nozīmē, lai apzīmētu jebkuru oficiāla vai privāta satura nesēju, no kura izriet tiesības (īpašumtiesību apliecinājums), pienākums (paziņojums vai iesaukšanas pavēste militārajā dienestā), diploms vai sertifikāts.

Ar GDTI numuru marķējamie dokumenti varētu būt, piem., zemes un nekustamā īpašuma reģistrācijas dokumenti, līgumi, apdrošināšanas polises, skolās – eksaminācijas lapas, pases izdošanas dokumenti, rēķini u.c.

GDTI var iekodēt svītrkodā vai uzdrukāt tieši uz dokumenta. GDTI var izmantot kā dokumentu un ar tiem saistīto notikumu reģistrācijas un identifikācijas metodi.

GDTI var izmantot arī informācijas izgūšanai, dokumentu izsekošanai un elektroniskai arhivēšanai

Par visu dokumentā esošo informāciju (gan cilvēkam lasāmo, gan svītrkodā iekodēto) parasti atbildīgs dokumenta izdevējs. Tie ir dokumenti, kurus nepieciešams uzglabāt, lai saglabātu tajos esošo informāciju.

Gadījumos, ja uzņēmumiem nepieciešama katra individuāla dokumenta identifikācija, tad pēc izvēles GDTI var iekļaut burtu/ciparu seriālo numuru.

GDTI struktūra

GDTI tiek veidots no GS1 uzņēmuma prefiksa, dokumenta tipa numura un kontrolcipara. GDTI sastāv no 13 cipariem. Dokumenta tipa numura garums atkarīgs no uzņēmuma prefiksa garuma. Pēc izvēles (neobligāti) var pievienot sērijas numuru līdz 17 zīmēm – tie var būt gan cipari, gan burti.

 

 

GDTI elementu virknes formāts ar Pielietojuma Identifikatoru:

 

Pielietojuma Identifikators - PI 253 norāda, ka tas ir GDTI. GS1-128 svītrkodā PI tiek lietots, lai nodrošinātu, ka skenēšanas sistēma precīzi apstrādā GDTI. PI "253" nav GDTI numura daļa.
GS1 uzņēmuma prefikss
- sastāv no GS1 prefiksa un GS1 uzņēmuma numura. Latvijā tie ir 7 vai 9 cipari. GS1 prefikss - pirmie divi vai trīs cipari (N1, N2, N3 ) nacionālajām biedru organizācijām piešķir Starptautiskais GS1 birojs. GS1 Latvijai piešķirtais prefikss ir 475. Aiz GS1 prefiksa seko GS1 uzņēmuma numurs, kuru uzņēmumam piešķir GS1 Latvija.
Dokumenta tipa numurs
- numurs, kurš piešķirts, lai identificētu dokumenta tipu.
Kontrolcipars - pēdējais cipars pa labi. To aprēķina no visiem iepriekšējiem numura
cipariem un lieto, lai pārliecinātos, ka svītrkods pareizi nolasīts vai, ka numurs ir pareizi sastādīts. Kontrolcipara kalkulators
Sērijas numurs - neobligāts numurs katra individuāla dokumenta identifikācijai - līdz 17 zīmēm – var būt gan cipari, gan burti.

Kā GDTI tiek attēlots?

Lai izteiktu GDTI mašīnlasāmā formā, tiek lietots GS1-128 svītrkoda simbols ar
Pielietojuma Identifikatoru 253 vai arī tas tiek iekodēts GS1 EPC etiķetē.