Globāla biznesa valoda
  1. Sākums
  2. Mūsu standarti
  3. Identifikācija
  4. Identifikācijas atslēgas
  5. GSRN - Globālais Pakalpojumu Attiecību Numurs

GSRN - Globālais Pakalpojumu Attiecību Numurs

angl. Global Service Relation Number - GSRN

Globālo pakalpojuma attiecību numuru izmanto pakalpojumu organizācijas, lai identificētu savas pakalpojumu attiecības ar individuālu pakalpojuma sniedzēju (piemēram, ārstiem, kas strādā slimnīcā), un individuālu pakalpojuma saņēmēju (piemēram, mazumtirgotāja lojalitātes programmas dalībniekiem).

Lasīt šeit (pdf)

GSRN pielietojums

GSRN – Globālais pakalpojumu attiecību numurs ir GS1 identifikācijas atslēga, kuru izmanto, lai viennozīmīgi identificētu pakalpojuma attiecības starp pakalpojuma sniedzēju un pakalpojumu saņēmēju.

Pakalpojumu sniedzēji un pakalpojuma saņēmēji var būt gan uzņēmumi, gan privātpersonas. GSRN ir ļoti vienkāršs instruments šo attiecību identificēšanai un ar tā palīdzību var identificēt darījumu attiecības starp uzņēmumiem vai privātpersonām.
Ar šo numuru identificē tikai uzņēmuma vai indivīda sniegto pakalpojumu nevis pašu uzņēmumu vai indivīdu, tādējādi nav jāuztraucas par privātuma aizskārumu.

Lai identificētu sniegto pakalpojumu, uzņēmums klientam piešķir GSRN. Ar šo numuru var identificēt piem., lasītāju bibliotēkā, kluba biedru, dalībnieku lojalitātes programmā vai pacientu, kurš saņem medicīnas aprūpi kādā slimnīcā.

Ja ir nepieciešama turpmāka pakalpojumu sniegšanas gadījumu identifikācija konkrētam pakalpojuma saņēmējam vai nodrošinātājam, tad GSRN var pievienot Pakalpojumu attiecību gadījumu numuru (Service Relation Instance Number – SRIN). Piemēram, lai identificētu medicīniskās aprūpes fāzi konkrētam pacientam.

GSRN struktūra

GSRN numurs sastāv no GS1 uzņēmuma prefiksa, pakalpojuma numura un kontrolcipara. GSRN sastāv no 18 cipariem. Pakalpojuma numura garums atkarīgs no uzņēmuma prefiksa garuma.

 

 

GSRN elementu virknes formāts ar Pielietojuma Identifikatoru:Pielietojuma Identifikators
- PI 8018 norāda, ka tas ir GSRN. GS1-128 svītrkodā PI tiek lietots, lai nodrošinātu, ka skenēšanas sistēma precīzi apstrādā GSRN. PI "8018" nav GSRN numura daļa.
GS1 uzņēmuma prefikss
- sastāv no GS1 prefiksa un GS1 uzņēmuma numura. Latvijā tie ir 7 vai 9 cipari. GS1 prefikss - pirmie divi vai trīs cipari (N1, N2, N3 ) nacionālajām biedru organizācijām piešķir Starptautiskais GS1 birojs. GS1 Latvijai piešķirtais prefikss ir 475. Aiz GS1 prefiksa seko GS1 uzņēmuma numurs, kuru uzņēmumam piešķir GS1 Latvija.
Pakalpojuma numurs
- numurs, kurš piešķirts, lai identificētu pakalpojumu
Kontrolcipars
- pēdējais cipars pa labi. To aprēķina no visiem iepriekšējiem numura cipariem un lieto, lai pārliecinātos, ka svītrkods pareizi nolasīts vai, ka numurs ir pareizi sastādīts.
Kontrolcipara kalkulators

Kā GSRN tiek attēlots?

Lai izteiktu GSRN mašīnlasāmā formā, tiek lietots GS1-128 svītrkoda simbols ar
Pielietojuma Identifikatoru 8018 vai arī tas tiek iekodēts GS1 EPC etiķetē.