Globāla biznesa valoda
  1. Sākums
  2. Nozares
  3. Mazumtirdzniecība
  4. Pārdot AMAZON – izplatītākās kļūdas

Pārdot AMAZON – izplatītākās kļūdas

Kāpēc tirdzniecības platforma Amazon nepieņem jūsu GS1 svītrkodus un kā atrisināt ar svītrkodiem saistītās kļūdas.

Lai padarītu jūsu produktu pārdošanu Amazon pēc iespējas vieglāku, esam apkopojuši tipiskāko un visbiežāk sastopamo kļūdu paziņojumus, kā arī padomus, kā šīs kļūdas novērst.
Lai pārdotu poduktu Amazon, pirmais atribūts, kas jums tiek prasīts, ir produkta ID. Tas ir unikālais svītrkoda numurs jeb Globālais Tirdzniecības Vienības Numurs (angl. GTIN), ko jums nodrošina GS1 Latvija.

1. Nederīga identifikatora kļūda.

 

Paziņojums, ka norādītā vērtība ir mazāka par laukā atļauto minimālo vērtību.
Šis ir viens no visbiežāk sastopamajiem kļūdu paziņojumiem ar ko saskaras pārdevēji. Iespējams, ka ierakstam ir izvēlēts nepareizs produkta ID, jo Amazon terminoloģija nedaudz atšķiras no GS1 standarta terminoloģijas.
GS1 svītrkoda ciparus sauc par GTIN, bet Amazon to nozīme atšķiras - ar GTIN tiek apzīmēts ārējais iepakojums, kas marķēts ar 14 ciparu kodu (GTIN-14), UPC ir 12 ciparu kods, bet, ja uz produkta ir 13 ciparu svītrkods (GTIN-13), tad tas tiek apzīmēts ar EAN.
Tātad, Amazon pārdevējiem ir jāizvēlas pareizā opcija:
GTIN = 14 cipari
EAN = 13 cipari,
UPC = 12 cipari

Risinājums: izvēlieties EAN nevis GTIN.
GTIN - jāizvēlas, ja pārdodat ārējo iepakojumu (kasti) uz kuras ir 14 ciparu kods (GTIN-14).
GCID - numurs, ko Amazon piešķir jūsu produktam pēc zīmola reģistrēšanas, lai to izmantotu, ja jums ir atbrīvojums no GTIN.
UPC - ja jums ir piešķirts GTIN-12 no GS1 US.
ASIN - ja jums jau ir Amazon nodrošinātais numurs, varat atlasīt šo opciju. To var atrast, pārbaudot Amazon saraksta tīmekļa adresi, ieraksta informāciju vai izmantojot ASIN meklēšanas rīkus.
ISBN - ja pārdodat grāmatu. Ja jums ir savs ISBN numurs, ko piešķir ISBN aģentūra.

Ievērojiet:

Amazon pārbauda produkta identifikāciju (EAN) GS1 datu bāzē GEPIR. Visi GS1 Latvija produktu katalogā reģistrētie svītrkodi (GTIN) automātiski tiek kopīgoti ar GEPIR
Ja jūsu produktam nav svītrkoda, tad, lai to izveidotu, nepieciešams saņemt GS1 uzņēmuma prefiksu. Kā to saņemt, sk. šeit.

2. Zīmola/pārdevēja neatbilstība.

(Amazon error code 8572 – brand name mismatch)

Parasti kļūda rodas, ja zīmola nosaukums atšķiras no uzņēmuma informācijas/uzņēmuma nosaukuma, kas reģistrēts GS1 licenču datu bāzē ar kuru Amazon salīdzina datus.

Ieteikums: labākais risinājums ir reģistrēt savus zīmola produktus Amazon zīmolu reģistrā.

Ja sarakstā zīmola nosaukums atšķiras no uzņēmuma informācijas, kas reģistrēta Amazon un/vai GS1 datu bāzē, pārdevējiem jāiesniedz Amazon atbalsta dienestam pierādījums par savu saistību ar zīmolu, piemēram, preču zīmes vai autortiesību sertifikāts, rēķini, kas apliecina, ka esat iegādājies preces no attiecīgā zīmola, vai pilnvarojuma vēstule, kas apliecina, ka jums ir atļauts pārdot šo zīmolu.

3. Vispārēji produkti bez zīmola.

 Problēma: Izvēloties šo izvēlni, parādās kļūdas paziņojums. Ja šeit nav norādīts zīmola nosaukums, bet pārdevējs jau ir norādījis zīmola nosaukumu iepriekšējos sarakstos, tad Amazon nav skaidra saikne. Vai arī tā varētu būt tā pati kļūda, ko pārdevēji saņem, ierakstot zīmola produktu, kur uzņēmuma nosaukums atšķiras no zīmola nosaukuma.

Risinājums: Pārdevējam jāsazinās ar Amazon pārdošanas partneru atbalstu (SPS).

4. Iespējama sakritība - produkts jau ir Amazon katalogā.

(Amazon Error code 8541 – Product Already Exists)

Problēma: Ja redzat šādu paziņojumu, Amazon uzskata, ka produkts, kuru mēģināt ievadīt, jau ir viņu katalogā. Tāpēc Amazon atzīmēs to kā iespējamu sakritību.
Pirms mēģināt iekļaut produktu sarakstā, vienmēr vispirms pārbaudiet Amazon katalogu. Ja esat GS1 likumīgais licences īpašnieks un saņemat šādu kļūdas paziņojumu, visticamāk, tas ir GTIN nolaupīšanas gadījums, t.i. kāds nelikumīgi izmanto jums piešķirto svītrkodu.


Risinājums: Šajā gadījumā Amazon pārdošanas partneru atbalsta dienestam ir jāiesniedz pierādījums par GS1 licenciāta īpašumtiesībām (sertifikātu).
Ja esat GS1 Latvija biedrs un jums nepieciešams šāds apliecinājums, sazinieties ar mums.