Globāla biznesa valoda
  1. Sākums
  2. Nozares
  3. Mazumtirdzniecība
  4. Pārdot AMAZON – izplatītākās kļūdas

Pārdot AMAZON – izplatītākās kļūdas

Kāpēc tirdzniecības platforma Amazon nepieņem jūsu GS1 svītrkodus un kā atrisināt ar svītrkodiem saistītās kļūdas.

Lai padarītu jūsu produktu pārdošanu Amazon pēc iespējas vieglāku, esam apkopojuši tipiskāko un visbiežāk sastopamo kļūdu paziņojumus, kā arī padomus, kā šīs kļūdas novērst.
Lai pārdotu poduktu Amazon, pirmais atribūts, kas jums tiek prasīts, ir produkta ID. Tas ir unikālais svītrkoda numurs jeb Globālais Tirdzniecības Vienības Numurs (angl. GTIN), ko jums nodrošina GS1 Latvija.

1. Nederīga identifikatora kļūda.

Ievietojot produktu Amazon sortimentā, parādās kļūdas paziņojums “Norādītā vērtība ir mazāka par laukā atļauto minimālo vērtību”.
Kas ir jādara?


Ja saņemat šādu kļūdas paziņojumu, iespējams, ierakstam esat atlasījis nepareizu produkta ID.

Lai novērstu problēmu, izvēlieties EAN, nevis GTIN un turpiniet sava produkta iekļaušanu. 

Amazon terminoloģija nedaudz atšķiras no GS1 valodas. GS1 svītrkoda ciparus sauc par GTIN, bet Amazon to nozīme atšķiras - ar GTIN tiek apzīmēts ārējais iepakojums, kas marķēts ar 14 ciparu kodu (GTIN-14), UPC ir 12 ciparu kods, bet, ja uz produkta ir 13 ciparu svītrkods (GTIN-13), tad tas tiek apzīmēts ar EAN. 

Ievērojiet:

Amazon pārbauda produkta identifikāciju (EAN) GS1 datu bāzē Verified by GS1 (agrāk GEPIR). Visi GS1 Latvija produktu katalogā reģistrētie svītrkodi (GTIN) automātiski tiek kopīgoti ar Verified by GS1.

Ja jūsu produktam nav svītrkoda, tad, lai to izveidotu, nepieciešams saņemt GS1 uzņēmuma prefiksu. Kā to saņemt, sk. šeit.

2. Zīmola/pārdevēja neatbilstība.

Šī kļūda nozīmē, ka Amazon nav pazīstams ar jūsu norādīto zīmolu un vēlas iegūt vairāk informācijas, pirms to pārdod savā platformā.

Risinājums: Kad saņemat šādu kļūdas paziņojumu, jums būs jāsniedz sīkāka informācija par zīmolu, kuru vēlaties pārdot vietnē Amazon.
Jūs varat:
•    Reģistrēties Amazon zīmolu reģistra programmā
•    Kopīgot savu GS1 biedra sertifikātu vai mūsu izsniegto apliecinājuma vēstuli
•    Kopīgot visus preču zīmju sertifikātus
•    Sniegt pierādījumus, ka jums ir atļauts pārdot zīmolu, vai tas ir iegūts no uzticama avota

3. Vispārēji produkti bez zīmola.

Izvēloties šo izvēlni, parādās kļūdas paziņojums. Ja šeit nav norādīts zīmola nosaukums, bet pārdevējs jau ir norādījis zīmola nosaukumu iepriekšējos sarakstos, tad Amazon nav skaidra saikne. Vai arī tā varētu būt tā pati kļūda, ko pārdevēji saņem, ierakstot zīmola produktu, kur uzņēmuma nosaukums atšķiras no zīmola nosaukuma.

Risinājums: Pārdevējam jāsazinās ar Amazon pārdošanas partneru atbalstu (SPS).

4. Iespējama sakritība - produkts jau ir Amazon katalogā.

(Amazon Error code 8541 – Product Already Exists)


Pirms iekļaušanas procesa uzsākšanas, vienmēr vispirms pārbaudiet Amazon katalogu. Kļūdas ziņojums “Iespējama sakritība” nozīmē, ka jūsu produkts, iespējams, jau ir Amazon katalogā, un jūs nedrīkstat izveidot jaunu ierakstu.
 
Ja jūsu produkts jau ir atrodams Amazon katalogā, dodieties uz produktu sarakstu, noklikšķiniet uz pogas “Man ir viens, ko pārdot” un tā vietā pievienojiet savu piedāvājumu šim ierakstam.

To var izdarīt, sniedzot sīkāku informāciju par savu produktu, piemēram:
•    cena
•    piegāde
•    cik daudz vienības jums ir pieejamas
•    jebkuru citu unikālu informāciju, ko uzskatāt par noderīgu.

Ja uzskatāt, ka Amazon ir nepareizi salīdzinājis jūsu produktu ar jau esošu produktu, jums būs jāiesniedz lieta Amazon, izmantojot pārdevēju centrāli.

5.   Saņemta kļūda “8541 - produkts jau eksistē” vai kļūda “5461 - ASIN izveides pārkāpums”


Ja saskaraties ar šo kļūdu, tas nozīmē, ka kāds cits jau izmanto to pašu GTVN un, ka jūsu ievadītie produkta dati neatbilst produktam, kas jau ir atrodams tiešsaistē.

Ja esat GS1 likumīgais licences īpašnieks un saņemat šādu kļūdas paziņojumu, visticamāk, tas ir GTIN nolaupīšanas gadījums, t.i. kāds nelikumīgi izmanto jums piešķirto svītrkodu.

Mēs to saucam par “GTVN nolaupīšanu”.

Risinājums: Jums ir jāatver “ticket” Amazon pārdošanas partneru atbalsta vietnē un jāiesniedz pierādījums par savu GS1 licenci (piemēram, jūsu GS1 biedra sertifikāts vai mūsu apliecinājuma vēstule) kopā ar jūsu kļūdas koda numuru.

Ja esat GS1 Latvija biedrs un jums nepieciešams šāds apliecinājums, sazinieties ar mums.