Ja epasts neattēlojas pareizi, spiediet šeit >
Globāla biznesa valoda

e-INFO Nr.36 (88) 2024.gada janvāris

Šajā numurā:


GEPIR® aizstāts ar Verified by GS1

image alt text

GEPIR (Global Electronic Party Information Registry) tika izveidots 1999.gadā un līdz šim kalpoja kā unikāls interneta pakalpojums, kas nodrošināja piekļuvi visas pasaules GS1 biedru uzņēmumu pamata kontaktinformācijai.

GEPIR datu bāzē varēja meklēt informāciju pēc svītrkoda cipariem, uzņēmuma nosaukuma, vietas numura vai jebkuras citas GS1 atslēgas.
No 2024.gada janvāra GEPIR ir aizstāts ar jauno GS1 pakalpojumu Verified by GS1.

Pārtikas standarta jaunā versija – IFS Food v8

Kā zināms, kopš 2020. gada starptautiskais pārtikas standarts IFS (International Featured Standards) kā daļu no IFS sertifikācijas procesa pārtikas ražošanas vietu identifikācijai un IFS Food sertifikātiem izmanto GS1 Globālos Vietas Numurus (GVN).

Saskaņā ar jauno IFS standarta versiju (IFS Food v8) IFS turpinās pieprasīt GVN kā obligātu visiem Eiropas Ekonomikas zonas un Apvienotās Karalistes uzņēmumiem.

Līdz šim visi GVN tika pārbaudīti GEPIR datu bāzē. Pārejot no GEPIR uz Verified by GS1, no 2024.gada 1.janvāra IFS tiek ieviests jauns process, kas nosaka, ka IFS auditors veic GVN vaicājumus un pārbauda tos, izmantojot Verified by GS1.

Pamatojoties uz GVN, IFS auditors pārbauda uzņēmuma nosaukumu un atrašanās vietas adresi, tāpēc uzņēmuma datiem IFS sertifikātā precīzi jāsakrīt ar Verified by GS1 datiem.

Digitālā Produkta Pase (DPP) un GS1 īpaša uzdevuma darba grupa

2022.gada martā Eiropas Komisija (EK) nāca klajā ar Eiropas zaļā kursa priekšlikumu paketi, kuras mērķis ir Eiropas Savienībā (ES) ilgtspējīgus produktus padarīt par normu, veicināt aprites ekonomiku un novērst vairāku nozaru radīto kaitējumu videi.

EK ierosina jaunus noteikumus, kas vajadzīgi, lai praktiski visas ES tirgū esošās fiziskās preces visā to aprites ciklā, no izstrādes posma līdz ikdienas lietošanai, pārprofilēšanai un ekspluatācijas laika beigām, padarītu videi labvēlīgākas, apritīgākas un energoefektīvākas.
Paredzams, ka 2024. gada pavasarī tiks pieņemts lēmums par ES tiesisko regulējumu digitālajām produktu pasēm (DPP) (Ilgtspējīgu produktu ekodizains, ESPR). Pēc tam ES publicēs detalizētākus DPP noteikumus attiecībā uz dažādām produktu kategorijām. Paredzētas 3-4 kategorijas gadā - kopā aptuveni 30 kategorijas. Regula attieksies uz visiem produktiem, kas tiek pārdoti ES tirgū, izņemot pārtikas produktus, dzīvnieku barību un medicīnas preces.

Pirmie EK ieviestie tiesību akti attieksies uz tekstilizstrādājumiem, elektroprecēm, baterijām un būvizstrādājumiem un tie attieksies uz visiem ES pārdotajiem produktiem neatkarīgi no to ražošanas vietas. Importētāja puse, kas ieved produktu ES, būs atbildīga par to, lai būtu pieejama digitālā produkta pase.

2023. gads skaitļos

Kopīgais biedru skaits                              
Uzņemti jauni biedri                                       
No biedriem izslēgti                                       
Mēnesī vidēji reģistrētie produkti                   
Gada laikā reģistrētie produkti                       
LEI kodi                                                          
GS1 Print etiķetes                                          
Mēnesī vidēji GS1 Print izmanto uzņēmumi  
GTVN reģistrā atrodas Latvijas svītrkodi       
Licenču reģistrā GS1 Latvija uzņēmumu prefiksi    

2 225
261
219
9 750
117 000
41
29 205
25
1 620 000
6 055

2023.gadā paveiktais un 2024.gadā plānotais

image alt text

2020. gada maijā tika apstiprināta starptautiskās GS1 organizācijas piecu gadu (2020-2025) stratēģija, kuras galvenais mērķis ir veicināt nozaru digitālo pāreju, lai tās rezultātā labumu gūtu patērētāji un pacienti. Ņemot vērā to, kā triju gadu laikā ir attīstījušās nozaru prioritātes un kas jau ir paveikts, un kas vēl būtu jādara, lai izvirzītos mērķus sasniegtu, bija nepieciešams stratēģiju atjaunināt.

Turpmākajos gados GS1 turpinās koncentrēties uz tām pašām globālajām nozarēm - mazumtirdzniecību, tirdzniecības platformām, veselības aprūpi, transportu, loģistiku un tehniskajām industrijām - dzelzceļu, būvniecību. Tomēr, lai apmierinātu mainīgās nozaru vajadzības, prioritātes tiks pielāgotas, piemēram, pieaugošo normatīvo prasību dēļ vairāk koncentrēties uz publiskā sektora vajadzībām - aprites ekonomiku, Digitālo Produktu Pasi.

No GS1 Reģistru un 2D kodu veidošanas procesa pāries uz ieviešanas procesu. Tiks veicināta tradicionālo svītrkodu un 2D svītrkodu ieviešana un izmantošana jaunās jomās (tiešsaistē, aprites ekonomikā...), īstenots redzējums par GS1 Reģistriem (Licenču, svītrkodu, vietas numuru, saišu reģistri) kā uzticamas identifikācijas un datu avotiem.


2023. gada e-INFO arhīvs

image alt text

2023. gada GS1 Latvija E-INFO


Janvāris Nr.32 (84)

Aprīlis Nr.33 (85)

Jūlijs Nr.34 (86)

Oktobris Nr.35 (87)

GS1 Latvija jaunie biedri

image alt text

No 2023. gada 14.oktobra līdz 2024. gada 17.janvārim uzņemti 74 uzņēmumi


GS1 Latvija izslēgtie biedri

image alt text

No 2023. gada 14.oktobra līdz 2024. gada 17.janvārim izslēgti 59 uzņēmumi

Uzņēmumi, kas izslēgti no GS1 Latvija biedriem, ZAUDĒ TIESĪBAS MARĶĒT PRODUKTUS AR GS1 SISTĒMAS SVĪTRKODIEM!

Skatīt vairāk ziņas