Ja epasts neattēlojas pareizi, spiediet šeit >
Globāla biznesa valoda

e-INFO Nr.12 (64) 2017.gada oktobris

Šajā numurā:


GVN Serviss – globāla vietu numuru datubāze

GS1 Latvija pievienojusies GS1 Globālo Vietas Numuru Servisam


Š.g. augustā esam pievienojušies starptautiskajam GS1 Globālo Vietas Numuru meklēšanas pakalpojumam - GVN Serviss.

GVN Serviss ir starptautisks bezmaksas interneta pakalpojums, kas nodrošina piekļuvi visiem tajā reģistrētajiem GS1 Globālajiem Vietas Numuriem (GVN).

Tā ir datubāze, kurā reģistrēti GVN numuri un ar tiem saistītā attiecīgā pamata informācija. Reģistrētiem lietotājiem (mazumtirgotājiem, izplatītājiem, IT, transporta un loģistikas pakalpojumu sniedzējiem, valsts institūcijām, muitas aģentūrām u.c.) tiek nodrošināta iespēja meklēt GVN informāciju neierobežotā skaitā.

GS1 Cloud – uzticamas produktu informācijas datubāze

GS1 veido globālu, centralizētu uzticamas produktu informācijas datubāzi – GS1 Cloud.

image alt text

Tiek lēsts, ka šobrīd kopumā pasaulē izdoti aptuveni 1 miljards svītrkodu jeb Globālo Tirdzniecības Vienību Numuru (GTVN), bet vienotas datubāzes, kurā būtu atrodama informācija par šiem produktiem, nav.

Šā gada maijā GS1 Ģenerālajā asamblejā tika nobalsots par vienotas vispasaules datubāzes GS1 Cloud izveidi, kurā tiks reģistrēti visi GS1 svītrkoda numuri (GTVN) un ar tiem saistītā produkta pamata informācija.

GS1 Cloud projekta virzība Latvijā

Šā gada septembrī tika uzsākti pirmie GS1 Cloud datubāzes testi un datu augšuplāde.

image alt text

Tiek plānots, ka GS1 Cloud datubāze publiski būs pieejama 2018.gada sākumā.

Tā kā GS1 Latvija ir sava ar svītrkodiem marķēto produktu datubāze – GS1 Latvija Produktu katalogs, tad bijām vieni no pirmajiem, kas aktīvi iesaistījās GS1 Cloud projektā. Šobrīd esam veiksmīgi pabeiguši testa datu augšuplādi.

Kā jau tika minēts, GS1 Cloud datubāzē par katru produktu paredzēts ievadīt 7 produkta atribūtus. Esošajā GS1 Latvija produktu katalogā šobrīd ir tikai daži no nepieciešamajiem datiem. Līdz ar to šobrīd aktīvi strādājam pie kataloga uzlabošanas un datu lauku paplašināšanas. Jaunos produktu atribūtu laukus, piem., produktu klasifikācija (GPC), mērķa tirgus, produkta attēls u.c. plānots ieviest nākamā gada pirmajā pusē. Jaunie lauki būs jāaizpilda visiem no jauna reģistrētiem produktiem, bet esošajiem produktiem varēs veikt informācijas papildinājumus.

Pārbaudiet savu produktu informācijas pareizību

Pārbaudiet savu produktu informācijas pareizību GS1 Latvija Produktu katalogā!

image alt text

Lūdzam sekot un pārbaudīt savu ievadīto produktu informāciju produktu katalogā un nepieciešamības gadījumā veikt labojumus un piereģistrēt „aizmirstos” produktus!

Saistībā ar GS1 Cloud vispasaules datubāzes izveidi, lai nodrošinātu jūsu uzņēmuma reģistrēto produktu datu kvalitāti – pareizais svītrkods pareizajam produktam, saprotams produkta apraksts utt., lūdzam pārskatīt savus reģistrētos produktus un to svītrkodu numurus GS1 Latvija produktu katalogā.

Lai vienkāršotu pārbaudes procesu, iesakām jūsu esošo produktu sarakstu lejuplādēt savā datorā MS Excel formātā.

Jaunākie izdevumi

image alt text

GS1 Vispārējā Lietotāju Rokasgrāmata - 2017

Iznācis 2017. gada GS1 Lietotāja Rokasgrāmatas (Global User Manual - GUM) 18.versijas tulkojums latviešu valodā.

GS1 Vispārējās Lietotāja Rokasgrāmatas mērķis ir nodrošināt lasītāju ar "lietotājam draudzīgu" un vienkāršu ievirzes dokumentu, kurā aprakstīta GS1 sistēma un biežāk izmantotie GS1 pielietojumi, īpašu uzmanību pievēršot GS1 svītrkodiem un identifikācijas atslēgām jeb svītrkodu numuriem.

GUM neaizstāj GS1 Vispārējās Specifikācijas, kas reglamentē visu GS1 sistēmas darbību un ir galvenais standarta atsauces dokuments.

GS1 GUM šeit

GS1 Vispārējās Specifikācijas šeitProduktu digitālo attēlu specifikācijas standarts

3.izdevums, 2017. gada jūnijs

Šis GS1 standarts nosaka ar produktiem saistīto digitālo attēlu veidošanas un uzglabāšanas noteikumus, kā arī sniedz īsu ieskatu fotografēšanas pamatos. Dokumentā definēti mārketinga attēlu tipi, piem., produkta attēls ar vai bez papildus elementiem, detalizēts attēls vai montāžas attēls, produkta fons, izgriešana utt. Standarts nosaka nosaukuma došanas kārtību failiem, sniedz planogrammas attēlu un datu lauka specifikācijas un definē metadatu atribūtus.

Produktu digitālo attēlu specifikāciju standartsMedikamentu attēlu GS1 standartu ieviešanas vadlīnijas

1. izdevums, 2017. gada jūnijs

Šī dokumenta mērķis ir iepazīstināt ar medikamentu attēlu nosaukumu došanas metodoloģiju un ar to saistītajiem datiem. Nosaukumu došana attēliem, izmantojot globālu standartizētu metodiku, garantē pārrakstīšanās un neuzmanības kļūdu novēršanu.

Vadlīnijās aprakstīta automatizēta unikālu nosaukumu došana, kas identificē attēla avotu, veidu un unikālu atsauci uz saiti ar papildu informāciju/saturu datu sistēmā, izmantojot unikālu GS1 atslēgu - GS1 Globālo Dokumenta Tipa Identifikatoru (GDTI)

Medikamentu attēlu GS1 standartu ieviešanas vadlīnijas

Izmantojet mūsu bezmaksas rīkus

Svītrkoda ģenerators

No 13 ciparu produkta numura ātri un vienkārši izveido EAN-13 svītrkodu.

Savā profilā GS1 Latvija Produktu katalogā varat veidot svītrkoda grafisko attēlu dažādos izmēros un attēlu formātos – PNG, JPG, SVG vai EPS.

image alt text

GS1 Print – GS1 Loģistikas etiķetes veidošanai

Ar tiešsaistes rīku GS1 Print varat ātri un ērti izveidot un katrai vienībai izdrukāt 2 loģistikas etiķetes uz A4 lapas vai vienu uz A5 lapas PDF formātā. Lai izmantotu GS1 Print, nepieciešams dators, interneta savienojums, PDF lasītājs un A4 printeris.
Sākt strādāt ar GS1 Print: http://gs1print.gs1.at/Default.aspx

Vairāk informācijas:
Par GS1 Print: https://gs1lv.org/gs1_print
Par loģistikas etiķeti: https://gs1lv.org/logistikas_etikete
Par SSCC kodu: https://gs1lv.org/sscc
Par GS1 Pielietojuma Identifikātoriem: https://gs1lv.org/pielietojuma_identifikatori

Noderīgi

Svītrkodu pārvaldības lēmumu pieņemšanas un atbalsta rīks

image alt text

Kuros gadījumos piešķirt vai nepiešķirt produktam jaunu svītrkoda numuru? Lai izlemtu, izmantojiet GTVN pārvaldības lēmumu pieņemšanas atbalsta rīku šeit.

GS1 Latvija jaunie biedri

image alt text

No 2017. gada 13. jūlija līdz 2017. gada 16. oktobrim uzņemti 70 jauni biedriGS1 Latvija izslēgtie biedri

image alt text

Izslēgtie biedri no 2017. gada 13. jūlija līdz 2017. gada 16. oktobrim izslēgti 53 uzņēmumi
Skatīt vairāk ziņas