Kas ir GVN Serviss?

GS1 GVN Serviss nodrošina vienotu piekļuvi visiem servisā reģistrētajiem Globālajiem Vietas Numuriem (GVN).

GVN Serviss ir starptautisks pakalpojums ar kura palīdzību var uzzināt pamata datus par visiem ar konkrēto uzņēmumu saistītajiem GVN, piemēram, vietas nosaukums, vietas loma, adrese, kontaktinformācija u.c.

Meklēšana notiek pēc GVN, vietas nosaukuma, valsts, pilsētas vai vietas lomas (piem., preču zīmes īpašnieks, noliktava, veikals utt.).

Pareizā atrašanās vieta: GS1 Globālais Vietas Numurs

Globālais Vietas Numurs jeb GVN ir GS1 identifikācijas atslēga, kas tiek izmantota uzņēmuma juridiskās, fiziskās vai funkcionālās atrašanās vietas unikālai identifikācijai.

GVN ir starptautiski unikāli numuri, kurus izmanto piegādes ķēdē daudzos vietējos un starptautiskajos tirdzniecības sektoros, piem., mazumtirdzniecībā, veselības aprūpē, transportā un loģistikā, pakalpojumos, finanšu sektorā u.c.

Vairāk par GVN lasīt šeit

Globālais Vietas Numurs, buklets (pdf)

Kā darbojas GVN Serviss?


GS1 GVN Serviss savieno GS1 biedru organizāciju lokālos GVN reģistrus, izmantojot centrālo Globālo Indeksu (datu bāzi), tādējādi nodrošinot iespēju viegli un ātri pēc vietas identifikācijas numura atrast uzņēmuma nosaukumu un kontaktinformāciju.

Kā darbojas GVN serviss lasīt šeit (angļu valodā)

Vēlaties uzzināt vairāk? Sazinaties ar mums.