Ja epasts neattēlojas pareizi, spiediet šeit >
Globāla biznesa valoda

e-INFO Nr.19 (71) 2019.gada jūlijs

Šajā numurā:


GS1 Latvija - 25 gadi

image alt text

1994.gada 6. maijā kļuvām par starptautiskās GS1 organizācijas biedru un šogad apritēja 25 gadi kopš uzņēmumiem Latvijā tika dota iespēja saņemt svītrkodu ar Latvijas valsts prefiksu 475.


Šā gada maijā GS1 Ģenerālajā Asamblejā Stambulā svinīgā apbalvošanas ceremonijā kā apliecinājumu 25 gadu piederībai GS1 organizāciju saimei “GS1 Latvija” saņēma īpašu GS1 piemiņas zīmi. 

Attēlā: GS1 svinīgā apbalvošanas ceremonija. No kreisās: GS1 Padomes Priekšsēdētāja vietnieks Tim Smucker, GS1 Priekšsēdētāja Kathryn Wengel, GS1 Latvija valdes priekšsēdētāja Liene Šauriņa, GS1 Prezidents Miguel Lopera.

Sveicam jaunās GS1 biedru organizācijas!

Sveicam GS1 Mjanma un GS1 Kamerūna ar pievienošanos GS1 organizāciju saimei!

GS1 Ģenerālajā Asamblejā Stambulā tika uzņemtas divas jaunas GS1 biedru organizācijas – GS1 Mjanma un GS1 Kamerūna. GS1 Mjanmai tika piešķirts valsts prefikss 883, bet GS1 Kamerūnai617.

Šodien starptautiskā GS1 organizācija apvieno 114 valstu nacionālās biedru organizācijas.

Visu valstu prefiksi šeit.

GS1 Vispārējās Specifikācijas

Iznākusi GS1 Vispārējo Specifikāciju 2019. gada jūlija versija.

image alt text

GS1 Vispārējās Specifikācijas reglamentē visu GS1 sistēmas darbību un ir galvenais standarta atsauces dokuments, kurā aprakstīts kā jāizmanto svītrkodi un GS1 identifikācijas atslēgas.
Atjaunotajā versijā iekļauti vairāki standartu atjauninājumi un papildinājumi, kā arī ieviesti jauni Pielietojuma Identifikatori (PI). Piemēram, saistībā ar cīņu pret nelikumīgu tirdzniecību un, lai nodrošinātu Eiropas Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2018/574 prasības par tehniskajiem standartiem tabakas izstrādājumu izsekojamības sistēmas izveidei, ieviesti divi jauni PI - (235) un (417).

Savukārt, lai nodrošinātu prasības medicīnas ierīču unikālo identifikatoru izdošanai (UDI), apstiprināta jauna identifikācijas atslēga – Globālais Modeļa Numurs (GMN) un ieviests PI (8013).

GS1 Vispārējās Specifikācijas šeit.


GS1 izraudzīta par UDI izdevējiestādi

Š. g. jūnijā Eiropas Komisija izraudzīja starptautisko GS1 organizāciju par medicīnisko ierīču unikālo identifikatoru (UDI) izdevējiestādi.

image alt text

2017.gada aprīlī tika pieņemtas divas ES regulas par medicīnisko un in-vitro diagnostikas ierīču apriti, kurās noteiktas īpašas prasības unikālas ierīču identifikācijas (Unique Device Identification – UDI) sistēmas kritērijiem un ieviešanas termiņiem Eiropā.

UDI sistēma paredzēta globāli saskaņotas medicīnisko ierīču identifikācijas nodrošināšanai ar mērķi uzlabot pacientu aprūpes kvalitāti, drošību un biznesa procesus.
Saskaņā ar regulu noteikumiem UDI numurs ir jāizvieto uz medicīnas ierīces etiķetes, iepakojuma vai arī uz pašas ierīces. Nepieciešamie produktu dati jāiesniedz Eiropas Medicīnas Ierīču datu bāzei – EUDAMED.

GS1 globālie standarti atbilst ES Komisijas noteiktajiem ierīču unikālo identifikatoru izsniegšanas kritērijiem un dod iespēju ražotājiem izpildīt regulu noteiktās prasības.
Kopš 2013. gada GS1 ir akreditēta kā UDI izdevējiestāde ASV un arī citu pasaules valstu regulatori plāno ļaut izmantot GS1 standartus par pamatu savu valstu nacionālās UDI sistēmās.

Vairāk par UDI: https://gs1lv.org/upload_pdf/Ready_for_udi_LV_pdf.pdf

Vairāk informācijas GS1 UDI vietnē: http://www.gs1.org/healthcare/udi


Globālais Modeļa Numurs (GMN)

Lai nodrošinātu ES regulu prasības, GS1 ir izstrādājusi jaunu identifikācijas atslēgu – Globālo Modeļa Numuru – GMN (Global Model Number).

image alt text

Lai nodrošinātu regulās noteiktās prasības attiecībā uz medicīnas ierīču unikālo identifikāciju (UDI), GS1 izstrādājusi jaunu identifikācijas atslēgu – Globālo Modeļa Numuru – GMN (Global Model Number) https://gs1lv.org/gmn, kas dod iespēju lietotājiem viennozīmīgi identificēt produkta modeli visā tā dzīves ciklā sākot no dizaina izstrādes līdz pat utilizācijai. GMN paredzēts tikai regulēto medicīnisko ierīču identifikācijai.

Brošūra – GS1 identifikācijas atslēgaGlobālais Modeļa Numurs.


Par svītrkodu atkārtotu neizmantošanu

IEVĒROJIET: No š.g. 1. janvārī spēkā noteikumi, ka produktam reiz piešķirto svītrkodu NEDRĪKST otrreiz izmantot kādam citam produktam.

image alt text

GS1 Vispārējo specifikāciju p.4.3.5 noteikts, ka atkārtoti izmantot nedrīkst nevienu svītrkodu (GTVN), kas piešķirts pēc 2019.gada 1.janvāra, kā arī nevienu svītrkodu, kas ir bijis piešķirts līdz 2019.gada 1.janvārim un šis produkts uz 01.01.19. bijis aktīvajā tirdzniecībā.

Tomēr svītrkodus, kuri produktiem bija piešķirti līdz 2019.gada 1.janvārim un līdz 01.01.19. zīmola īpašnieks tiem bija noteicis neaktīvu produkta statusu, varēs vēl vienu reizi izmantot atkārtoti citam produktam, bet pēc 2019.gada 1. janvāra atkārtoti piešķirtos svītrkodus vēlreiz izmantot nedrīkstēs.

Svītrkodu atkārtotas izmantošanas aizliegums attiecas uz visām tirdzniecības vienībām neatkarīgi no nozares. Vienīgie izņēmumi ir:

-    ja GTVN ir bijis piešķirts kādai vienībai, kas NEKAD nav tikusi ražota, tad šo GTVN var uzreiz izdzēst no jebkura kataloga bez iepriekšējas atzīmes, ka tas ir apturēts. Šajā gadījumā GTVN atkārtoti var izmantot 12 mēnešus pēc tā dzēšanas no pārdevēja kataloga.
-    Tirdzniecības vienībām, kuras bijušas izņemtas no tirgus un tiek atjaunotas, var izmantot sākotnējo GTVN, ja tās tiek atjaunotas bez jebkādām izmaiņām vai izmaiņām, dēļ kurām jāpieprasa jauns GTVN, kā tas it noteikts GTIN pārvaldības standartā.

Skatīt GS1 Vispārējo specifikāciju p.4.3.5


Lietojiet GS1 PRINT

Loģistikas etiķetes veidošanai izmantojiet bezmaksas rīku GS1 PRINT

image alt text

Ar tiešsaistes rīku GS1 Print varat ātri un ērti izveidot un katrai vienībai izdrukāt 2 loģistikas etiķetes uz A4 lapas vai vienu uz A5 lapas PDF formātā. Lai izmantotu GS1 Print, nepieciešams dators, interneta savienojums, PDF lasītājs un A4 printeris.

Sākt strādāt ar GS1 Print šeit.

Vairāk informācijas:
Par GS1 Print šeit.
Par loģistikas etiķeti šeit.
Par SSCC kodu šeit.
Par GS1 Pielietojuma Identifikatoriem (PI) šeit.


GS1 Latvija jaunie biedri

image alt text

No 2019. gada 16.aprīļa līdz 2019. gada 11.jūlijam uzņemti 57 uzņēmumi.

GS1 Latvija izslēgtie biedri

image alt text

No 2019. gada 16.aprīļa līdz 2019. gada 11.jūlijam izslēgti 50 uzņēmumi

Uzņēmumi, kuri izslēgti no GS1 Latvija biedriem, ZAUDĒ TIESĪBAS MARĶĒT PRODUKTUS AR GS1 SISTĒMAS SVĪTRKODIEM!Skatīt vairāk ziņas