Globāla biznesa valoda
  1. Sākums
  2. Nozares
  3. Veselības aprūpe
  4. GS1 DataMatrix kods veselības aprūpē

GS1 DataMatrix kods veselības aprūpē

Viltoto zāļu direktīva - GS1 DataMatrix kods

2019.gada 9.februārī stājās spēkā ES viltoto zāļu direktīva un regula par zāļu pārbaudi jeb verifikāciju. Regula nosaka, ka turpmāk visu recepšu medikamentu iepakojumus jāmarķē ar unikālu 2D (divdimensiju) kodu.

Eiropas valstis viltoto zāļu direktīvas prasību ieviešanai zāļu unikālai identifikācijai nolēmušas izmantot GS1 standarta kodu – GS1 DataMatrix, kas spēj nodrošināt kodēšanas un serializācijas sistēmas darbību sākot no medikamentu ražošanas līdz to izsniegšanas punktam, un ļauj farmaceitiem pārbaudīt katra atsevišķa iepakojuma unikālo identifikācijas kodu, kad zāles tiek izsniegtas pacientam.

Kodus ģenerē un izstrādājumus marķē ražotāji. GS1 DataMatrix (2D matricas kods) satur GTVN (Globālo Tirdzniecības Vienības Numuru jeb svītrkoda ciparus), unikālu sērijas numuru un papildus atribūtus. Skenējot tiek atklāta jebkuru datu dublēšanās, un sistēma nekavējoties brīdina farmaceitu par viltota produkta iespējamību.

GS1 DataMatrix var tikt iekodēti šādi atribūti:

- ražotāja produkta svītrkods kods (GTVN) – 14 cipari;
- derīguma termiņš – 6 cipari (GGMMDD);
- partijas numurs – līdz 20 burtu/ciparu rakstzīmēm;
- unikālais sērijas numurs (pēc nejaušības principa) līdz 20 burtu/ciparu rakstzīmēm.

Piemērs: GS1 standartu izmantošana produkta identificēšanai, izmantojot GS1 DataMatrix.

gs1_datamatrixGTVN:                     (01) 07046261398572
Derīguma termiņš: (17) 130331
Partijas numurs:     (10) TEST5632
Seriālais numurs:    (21) 19067811811

 Vairāk lasiet “GS1 DataMatrix – instruments veselības aprūpes pacientu drošības uzlabošanai”.