Kāpēc vajadzīgs svītrkods?

Lai pārdotu produktu, nepieciešams svītrkods.
Bet svītrkodam nepieciešams unikāls GS1 numurs.

GS1 svītrkodi šodien tiek lietoti visur – veikalā pie kases, on-line tirdzniecībā, praktiski visā produktu piegādes ķēdē no ražotāja līdz patērētam, kā arī veselības aprūpes sistēmā, identificējot medikamentus, medicīnas ierīces un pat pacientus. 

GS1 svītrkodus var izmantot jebkurš uzņēmums jebkurā nozarē visā pasaulē.
Starptautiskā GS1 sistēma izstrādāta, lai veicinātu brīvu preču kustību, nodrošinot unikālu produktu, vietu, pakalpojumu un aktīvu identifikāciju un informācijas apmaiņu.

Mūsu unikālie identifikācijas numuri un svītrkodi pasaulē tiek izmantoti visplašāk – tiem ir vairāk nekā 2 miljoni lietotāju 150 valstīs.

GS1 kā bezpeļņas organizācija standartus attīsta kopā ar saviem biedriem, kas ļauj tiem, ievērojot mainīgo uzņēmējdarbības un likumdošanas vidi, uzlabot savu biznesu gan vietējā, gan starptautiskajā līmenī.

Pirms sākt izmantot GS1 svītrkodus, jāizveido numurs, kas tajā tiks iekodēts.  Mazumtirdzniecības produkti tiek marķēti ar svītrkodiem, kuros iekodētie numuri tiek saukti par GS1 Globālajiem Tirdzniecības Vienības numuriem - saīsināti GTVN.  

Lai izveidotu legālu un visā pasaulē atzītu produkta numuru - GTVN, Globālo Vietas Numuru (GVN) vai arī jebkuru citu GS1 identifikācijas atslēgu (piemēram, SSCC), pirmais solis ir GS1 uzņēmuma prefiksa saņemšana no oficiālās GS1 biedru organizācijas. Latvijā tā ir GS1 Latvija.

Par GS1 standartiem Uzzināt vairāk

Kļūt par biedru