Kļūt par biedru

Ja vēlaties produktus vai loģistikas vienības marķēt ar svītrkodu vai arī jums nepieciešams Globālais Vietas Numurs fiziska vai juridiska objekta identifikācijai, jūsu uzņēmumam jākļūst par pilntiesīgu GS1 biedru.

Starptautisko GS1 uzņēmuma prefiksu produktu marķēšanai var pieprasīt produkta zīmola īpašnieks, t.i. uzņēmums, kuram pieder tirdzniecības vienības specifikācijas, neatkarīgi no tā, kur un kas šo produktu izgatavo.

Kā kļūt par biedru?

1.Solis: Jāaizpilda, jāparaksta un jāatsūta Pilntiesīga biedra iestāšanās iesniegums. Pirms iesnieguma aizpildīšanas uzsākšanas tas jāsaglabā savā datorā. Pēc tam aizpildīto un parakstīto iesniegumu var ieskenēt un nosūtīt mums pa e-pastu gs1@gs1lv.org vai faksu +371 67332276.
Paraksta tiesīgās personas parakstam jābūt skaidri saskatāmam. Šajā gadījumā oriģinālu sūtīt pa pastu vai iesniegt personīgi nav nepieciešams. Ja ieskanēt nav iespējas, nepieciešams Iesnieguma oriģināls, kuru varat nosūtīt pa pastu vai iesniegt personīgi mūsu birojā: Cēsu ielā 31, k-3, 9.ieeja, 5.stāvs, Rīgā, LV-1012.

Pirms iesnieguma aizpildīšanas lūdzam iepazīties ar Statūtiem un NOTEIKUMIEM.
                          

Pilntiesīga biedra iesniegums (pdf)

Biedra nauda. Cenas ŠEIT. 

Vidējais strādājošo skaits iepriekšējā gadā saskaņā ar gada pārskatu
pēc LURSOFT datiem
Iestāšanās maksa (vienreizēja) Ikgadējā biedra nauda             
1-5 un apgrozījums
līdz 99 600 EUR
71 Eur   71 Eur
1-5 un apgrozījums
virs 99 600 EUR
71 Eur 100 Eur

6-20
neatkarīgi no apgrozījuma

71 Eur 142 Eur
21-100 
neatkarīgi no apgrozījuma
71 Eur 285 Eur
101 un vairāk
neatkarīgi no apgrozījuma
71 Eur 427 Eur
Ja nepieciešams tikai Globālais Vietas Numurs. Cenas ŠEIT
Darbinieku skais, apgrozījums Iestāšanās maksa (vienreizēja) Ikgadējā biedra nauda
Neatkarīgi no strādājošo skaita un apgrozījuma 71 Eur 71 Eur

2.Solis. Pēc iesnieguma saņemšanas tiks nosūtīts iestāšanās maksas un ikgadējās biedra naudas rēķins uz jūsu iesniegumā norādīto e-pastu. Rēķina oriģinālu nosūtīsim pa pastu vai atdosim personīgi kopā ar GS1 Latvija biedra Sertifikātu.

Saņemot apmaksu, maksimāli trīs darba dienu laikā, tiks piešķirts unikāls GS1 uzņēmuma prefikss, sagatavots GS1 Latvija biedra statusu apliecinošs Sertifikāts un iesniegumā norādītai on-line kontaktpersonai piešķirts lietotāja vārds un parole produktu un vietu numuru reģistrācijai GS1 Latvija Produktu un vietu katalogā.

Sertifikāta kopija, parole un lietotāja vārds tiks nosūtīts on-line kontaktpersonai pa e-pastu.

Biedra Sertifikāta un rēķina oriģināls tiks nosūtīts uz iesniegumā norādīto pasta adresi.

IEVĒROJIET! 
Katram uzņēmumam tiek piešķirts viens 9 ciparu GS1 uzņēmuma numurs (ja paredzēts marķēt vairāk nekā 1 000 produktu veidu, uzņēmumam var piešķirt 7 ciparu uzņēmuma numuru).

Uzņēmumam nav tiesību šo numuru pārdot vai nodot lietošanā citai juridiskai vai fiziskai personai.

GS1 uzņēmuma prefikss tiek piešķirts lietošanā uz vienu gadu no piešķiršanas brīža. Apmaksājot nākamā gada biedra naudu, lietošanas termiņš automātiski pagarinās vēl uz vienu gadu.

Ja rodas jautājumi, zvaniet: +371 67830822 vai mob. +371 27334458.

Kas ir asociētie biedri?

Asociētie biedri ir uzņēmumi, kuriem GS1 uzņēmuma prefikss nav nepieciešams, bet tie ir ieinteresēti GS1 sistēmas atbalstīšanā un veicināšanā. Tie ir uzņēmumi, kuri neizmanto GS1 sistēmas svītrkodus produktu vai loģistikas vienību marķēšanai vai vietu identifikācijai.

Lai kļūtu par asociēto biedru:
1) Jāaizpilda un jāatsūta Asociētā biedra iesniegums.

2) Jāiemaksā iestāšanās biedra nauda un ikgadējā biedra nauda.

Jautājumu gadījumā zvaniet: +371 67830822 vai mob. + 371 27334458.

Asociētā biedra iesniegums (pdf)

 

Asociētā biedra nauda. Cenas ŠEIT

Strādājošo skaits, apgrozījums Iestāšanās maksa (vienreizēja) Ikgadējā biedra nauda
Neatkarīgi no strādājošo skaita un apgrozījuma 71 Eur 71 Eur