Kļūt par biedru

Ja vēlaties produktus vai loģistikas vienības marķēt ar svītrkodu vai arī jums nepieciešams Globālais Vietas Numurs fiziska vai juridiska objekta identifikācijai, jūsu uzņēmumam jākļūst par GS1 biedru.

Starptautisko GS1 uzņēmuma prefiksu produktu marķēšanai var pieprasīt produkta zīmola īpašnieks, t.i. uzņēmums, kuram pieder tirdzniecības vienības specifikācijas, neatkarīgi no tā, kur un kas šo produktu izgatavo.

Kā kļūt par biedru?

1 solis.

Jāaizpilda, jāparaksta un jāatsūta Pilntiesīga biedra iesniegums. Sūtīt varat pa e-pastu gs1@gs1lv.org, faksu +371 67332276, pastu vai iesniegt personīgi mūsu birojā: “GS1 Latvija”, Cēsu ielā 31, k-3, 9.ieeja, 5.stāvs, Rīgā, LV-1012.

2 solis. 

Pēc iesnieguma saņemšanas uz jūsu iesniegumā norādīto e-pastu nosūtīsim iestāšanās maksas un ikgadējās biedra naudas rēķinu. Rēķina oriģinālu nosūtīsim pa pastu kopā ar “GS1 Latvija” biedra Sertifikātu.

Saņemot apmaksu, maksimāli divu darba dienu laikā, tiks piešķirts unikāls GS1 uzņēmuma prefikss, sagatavots “GS1 Latvija” biedra statusu apliecinošs Sertifikāts un iesniegumā norādītai on-line kontaktpersonai piešķirts lietotāja vārds un parole produktu un vietu numuru reģistrācijai “GS1 Latvija” Produktu un vietu katalogā.

Sertifikāta kopija, parole un lietotāja vārds tiks nosūtīts on-line kontaktpersonai pa
e-pastu.
Biedra Sertifikāta un rēķina oriģināls tiks nosūtīts uz iesniegumā norādīto pasta adresi.

 

IEVĒROJIET!  Katram uzņēmumam tiek piešķirts viens 9 ciparu GS1 uzņēmuma prefikss. Ja paredzēts marķēt vairāk kā 1 000 produktu veidu, uzņēmumam var piešķirt 7 ciparu uzņēmuma prefiksu.

Uzņēmumam nav tiesību šo numuru pārdot vai nodot lietošanā citai juridiskai vai fiziskai personai.

GS1 uzņēmuma prefikss tiek piešķirts lietošanā uz vienu gadu no piešķiršanas brīža. Apmaksājot nākamā gada biedra naudu, lietošanas termiņš automātiski pagarinās vēl uz vienu gadu.

Jautājumu gadījumā zvaniet mums: +371 67830822 vai mob. +371 27334458.

Pirms iesnieguma aizpildīšanas lūdzam iepazīties ar Statūtiem un NOTEIKUMIEM.


Pilntiesīga biedra iesniegums (pdf)

Biedra nauda. Cenas ŠEIT. 

Vidējais strādājošo skaits iepriekšējā gadā saskaņā ar gada pārskatu
pēc LURSOFT datiem
Iestāšanās maksa (vienreizēja) Ikgadējā biedra nauda             
1-5 un apgrozījums
līdz 99 600 EUR
71 Eur   71 Eur
1-5 un apgrozījums
virs 99 600 EUR
71 Eur 100 Eur

6-20
neatkarīgi no apgrozījuma

71 Eur 142 Eur
21-100 
neatkarīgi no apgrozījuma
71 Eur 285 Eur
101 un vairāk
neatkarīgi no apgrozījuma
71 Eur 427 Eur
Ja nepieciešams tikai Globālais Vietas Numurs. Cenas ŠEIT
Darbinieku skaits, apgrozījums Iestāšanās maksa (vienreizēja) Ikgadējā biedra nauda
Neatkarīgi no strādājošo skaita un apgrozījuma 71 Eur 71 Eur