Globāla biznesa valoda
 1. Sākums
 2. Mūsu standarti
 3. Par svītrkodu atkārtotu neizmantošanu

Par svītrkodu atkārtotu neizmantošanu

No 2019.gada 1.janvāra spēkā globālie standarti par svītrkodu atkārtotu neizmantošanu.

Svītrkodu jeb Globālo Tirdzniecības Vienību Numuru (GTVN) atkārtotas neizmantošanas standarti nosaka, ka produktam reiz piešķirto svītrkodu NEDRĪKST otrreiz izmantot kādam citam produktam.

Kādēļ tika mainīti svītrkodu piešķiršanas noteikumi?

Produkta tipiskais dzīves cikls ir ievērojami paplašinājies, jo produkti tiek pārdoti tālāk, izmantojot tiešsaistes tirdzniecības kanālus un atkārtotus pārdevējus. 

Svītrkoda atkārtota izmantošana rada problēmas un neskaidrības tiešsaistes tirdzniecībā, jo tur produkti un to svītrkodi “dzīvo” un paliek uz visiem laikiem. Ja kādu produktu vairs neražo un netirgo, tas nenozīmē, ka informācija un attiecīgais svītrkods pazūd no tirgotāju datu bāzēm. 

Ja esošo svītrkodu piešķir kādam citam produktam, tad pastāv liela iespējamība kodiem “satikties”, kas nozīmē datu kļūdas un nesaprašanos.

Svītrkodu atkārtotas nepiešķiršanas noteikumi

 • No 2019.g. 1.janvāra jebkuru no jauna piešķirto svītrkodu NEDRĪKST atkārtoti izmantot kādam citam produktam.
 • Jebkuru iepriekš piešķirto svītrkodu, kas pēc 2019. gada 1.janvāra ir bijis aktīvs, t.i. produkts bija tirdzniecībā, NEDRĪKST atkārtoti izmantot citam produktam.
 • Svītrkodus, kuri produktiem bija piešķirti līdz 2019.gada 1.janvārim un līdz 01.01.19. zīmola īpašnieks tiem bija noteicis NEAKTĪVU produkta statusu, vēl vienu reizi VAR izmantot atkārtoti citam produktam (ievērojot iepriekšējos noteikumus - sk. GS1 Vispārējās Specifikācijas 4.17.1. sadaļa “Novecojušo GTVN atkārtotas izmantošanas kārtība”), bet pēc 2019.gada 1. janvāra atkārtoti piešķirtos svītrkodus vēlreiz izmantot NEDRĪKST. Tomēr uzņēmumiem ir stingri ieteikts ievērot svītrkodu atkārtotas izmantošanas aizlieguma noteikumus VISIEM piešķirtajiem GTVN, lai izvairītos no konfliktējošu datu riska.

Svītrkodu jeb GTVN atkārtotas izmantošanas aizliegums attiecas uz VISĀM tirdzniecības vienībām neatkarīgi no nozares. Vienīgie izņēmumi ir:

 • GTVN var dzēst no visiem katalogiem bez iepriekšējas atzīmes par atsaukšanu vai apturēšanu un pēc 12 mēnešiem no tā dzēšanas vai pēdējās komunikācijas ar tirdzniecības partneri (atkarībā no tā, kas ir bijis vēlāk) var izmantot atkārtoti citam produktam, ja:
  - GTVN ir publicēts ārēji pieejamā veidā (piemēram, katalogā vai paziņots tieši tirdzniecības partnerim) ar norādi, ka tas ir projektā, provizorisks, izpētē vai tamlīdzīgā statusā, kas nav galīgs, atsaukts, pārtraukts vai dzēsts un
  - tirdzniecības partneri, kuriem GTVN ir paziņots, piekrīt, ka to var izmantot atkārtoti kā datu saņemšanas nosacījumu (piem., GTVN tiek nosūtīts tirdzniecības partneriem kā daļa no produkta izstrādes izpētes fāzes) vai pēc dzēšanas (piem., visi tirdzniecības partneri apstiprina, ka projekta, provizoriskais vai izpētes GTVN nav izplatīts sistēmā, kas negatīvi ietekmētu atkārtotu GTVN izmantošanu).

 • Ja GTVN nekad netika publicēts ārēji pieejamā veidā (piem., uzņēmuma katalogā vai paziņots tieši tirdzniecības partnerim), to var izmantot atkārtoti nekavējoties.

 • Tirdzniecības vienībām, kas ir bijušas izņemtas no tirgus un tiek atjaunotas, var izmantot sākotnējo GTVN, ja tās tiek atjaunotas bez jebkādām izmaiņām vai izmaiņām, kuru dēļ saskaņā ar GTVN pārvaldības standartu nav jāpieprasa jauns GTVN.


Svītrkodu atkārtotas neizmantošanas noteikumus sk. GS1 Vispārējo specifikāciju p.4.3.5

Svītrkods
GTVN pārvaldība - Lēmumu pieņemšanas un atbalsta rīks
GTVN pārvaldības rīks